Zaterdag 1 juli start de jaarlijkse Zomeractie van GB

Op 1 juli staat onze Gemeentebelang Praat-op-straattent weer op het Wilhelminaplein. Hebt u een vraag of een goed idee voor het verkiezingsprogramma? Kom vooral even langs. Want zonder uw ideeën en opmerkingen kan Gemeentebelang niet veel. De mening van alle inwoners is van belang voor de beslissingen die we in de gemeenteraad nemen: wij zijn er voor de inwoners!

Daarnaast willen op 1 juli de vakantieperiode weer inluiden met de jaarlijkse  zomeractie. Dit jaar hebben we weer wat anders: een kleurwedstrijd. Een geweldige kleurplaat met daarop afbeeldingen van ons dorp en de door ons nog steeds gewilde kinderboerderij. De kinderboerderij laat zich op papier iets makkelijker inkleuren dan dat deze werkelijk van de grond komt. Maar we zijn er nog steeds mee bezig.

We delen de kleurplaten uit op 1 juli vanaf 10 uur bij de Lidl, bij de Jumbo en op het Wilhelminaplein, tot ze op zijn. Daarna zijn de kleurplaten ook te downloaden van deze website. Hier vindt u overigens alle informatie over Gemeentebelang.

Neem de kleurplaten mee op vakantie of blijf er juist voor thuis. Wel zo leuk: maak een logeerpartij bij opa of oma tot een kleurfeest. De kleurplaten kunnen worden ingeleverd tot 1 september 2017  op Leuvenstraat 8 of Wilhelminastraat 20 in Rijen. De hoofdprijs is niet mis, want dank zij samenwerking met The Factory Sport & Fun wordt dat een kinderfeestje voor 6 personen!

Download hier de kleurplaat

 

 

 

 

 

Omwonenden Breughelhof lieten van zich horen

De afronding van het Wilhelminaplein komt stapje voor stapje dichterbij. Uiteraard is Gemeentebelang daar blij mee. Het betekent dat de Lidl weggaat uit de Breughelhof en dat er mogelijkheden komen voor de invulling ervan. In het bestemmingsplan staat nu een supermarkt. Reden voor Gemeentebelang om aan de bewoners rondom het Pieter Breughelhof te vragen hoe zij een mogelijk toekomstige invulling zien.

Via Facebook en via onze website kon iedereen zijn mening geven. Daarnaast heeft Gemeentebelang aan omwonenden per brief gevraagd om erover na te denken. Een tijdje later zijn we huis-aan-huis langs geweest om te horen wat de reacties waren. Dit resulteerde in heel leuke gesprekken. We kregen zo een goed beeld van wat er leeft in deze gezellige woonwijk.

Uit de ideeën over een toekomstige invulling van het Lidl-terrein en het gebouw bleek dat de omwonenden zeer betrokken zijn bij hun leefomgeving. Over het algemeen vindt men dat het parkeerterrein noodzakelijk is om de parkeerdruk in de buurt te verminderen. Dit moet zeker een aandachtpunt blijven als een andere winkel zich daar gaat vestigen. Veel inwoners hadden hier overigens geen bezwaar tegen, maar een andere invulling – wonen – werd ook vaak geopperd. Het liefst ziet men dan laagbouw, bijvoorbeeld patiowoningen, waarbij meer groen in de wijk kan worden gerealiseerd. Met blijvende aandacht voor parkeermogelijkheden.

Met al die persoonlijke gesprekken kregen we nog enkele aandachtpunten mee. Men woont er fijn, maar de straat is niet ingericht op de vele verkeersbewegingen zoals die nu plaatsvinden. Velen denken dat eenrichtingverkeer een oplossing kan zijn. Maar ook het maken van een veiligere verbinding van Wilhelminastraat naar Spoorlaan Noord en andersom is vaak genoemd.

Gemeentebelang is blij met alle reacties en zal ervoor zorgen dat de gemeente er rekening mee houdt. Het is heel handig en nuttig als zoveel mensen al een vroeg stadium meedenken over de plannen voor onze woonomgeving. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Wil je meer weten over de werkwijze en de plannen van Gemeentebelang? Snuffel dan een rond op onze website en geef je mening via Contact.

Kinderen en armoedebeleid: meer voorlichting nodig!

Omdat staatssecretaris Kleinsma extra geld had uitgetrokken voor armoedebestrijding bij kinderen, liep de discussie hoog op in de gemeenteraad. De ene partij riep: “Altijd aanvragen, die gelden! Dan kun je nog meer doen!” De ander riep: “Die gelden zijn niet nodig, want we doen het goed!”

Gemeentebelang wil natuurlijk altijd dat er een goed beleid is om armoede bij kinderen tegen te gaan. Kinderen moeten zich kunnen ontplooien, mee kunnen doen en niet geremd worden in hun basisontwikkeling, omdat er geen geld is. Daar gaat het om. De vraag is nu: gebeurt dat goed in onze gemeente? Kunnen alle kinderen meedoen?

Gemeentebelang is, om te kijken of we in onze gemeente een goed beleid hebben, naar die plekken gegaan waar ze veel met kinderen in aanraking komen zoals het consultatiebureau, scholen, jongerenwerk. We hebben daar gewoon de vraag voorgelegd: “Merken jullie het, als er armoede bij kinderen is ? Weten jullie welke mogelijkheden er zijn om hen te ondersteunen? Hebben jullie op deze “vindplaatsen” nog hulpmiddelen of instrumenten nodig om deze kinderen te helpen?

Het waren prima gesprekken en men wilde de vragen meteen ook voorleggen aan andere collega’s. En zo kregen we veel antwoorden, antwoorden waar we echt iets mee kunnen.

De conclusies zijn helder. Er is armoede onder kinderen. Bij al die instellingen die met kinderen werken heeft men het idee dat een groot deel van die kinderen in beeld is. Ook vindt men er dat er behoorlijk wat mogelijkheden zijn om kinderen en hun ouders te ondersteunen en ook dat deze mogelijkheden voldoen. Maar het grote probleem van vrijwel al deze instanties die we erover gesproken hebben is, dat ze geen of onvoldoende informatie hebben waar die ondersteuning te vinden is. Dat kan nog veel beter bekend worden. Stichting Leergeld, een van de ondersteunende instellingen, liet vorige week in dagblad BNdeStem hetzelfde geluid horen: Weet men wel genoeg dat we bestaan?

Bijna alle informanten, van consultatiebureau tot het jongerenwerk, zeiden: Geef ons gebundelde informatie voor ons, voor ouders en voor de jongeren over waar we wat kunnen vragen. Wat doet Stichting leergeld? Hoe werken de Weggeefhoek en de Voedselbank? Wat kunnen de Sociale dienst, of het maatschappelijk doen. Men vindt dat de gemeente hierin het voortouw zou moeten nemen.

Gemeentebelang dankt iedereen die met ons meegedacht heeft. Gemeentebelang vindt dat gebleken is dat extra geld (de Kleinsma-gelden) om de armoede onder kinderen te bestrijden niet nodig is. Er zijn voldoende mogelijkheden om hen te ondersteunen. Maar in het werkveld is nog veel onbekendheid daarover. Daarom gaan we aan het college van burgemeester en wethouders vragen, om in gesprek en overleg met het veld, informatie over alle ondersteunende instellingen te bundelen en breed te verspreiden.

Wil je meer weten over de standpunten van Gemeentebelang? Kijk eens rond op deze website! Geef je mening via Contact of facebook: waar moet Gemeentebelang de komende periode iets aan doen?  Laat van je horen!