Kinderen en armoedebeleid: meer voorlichting nodig!

Omdat staatssecretaris Kleinsma extra geld had uitgetrokken voor armoedebestrijding bij kinderen, liep de discussie hoog op in de gemeenteraad. De ene partij riep: “Altijd aanvragen, die gelden! Dan kun je nog meer doen!” De ander riep: “Die gelden zijn niet nodig, want we doen het goed!”

Gemeentebelang wil natuurlijk altijd dat er een goed beleid is om armoede bij kinderen tegen te gaan. Kinderen moeten zich kunnen ontplooien, mee kunnen doen en niet geremd worden in hun basisontwikkeling, omdat er geen geld is. Daar gaat het om. De vraag is nu: gebeurt dat goed in onze gemeente? Kunnen alle kinderen meedoen?

Gemeentebelang is, om te kijken of we in onze gemeente een goed beleid hebben, naar die plekken gegaan waar ze veel met kinderen in aanraking komen zoals het consultatiebureau, scholen, jongerenwerk. We hebben daar gewoon de vraag voorgelegd: “Merken jullie het, als er armoede bij kinderen is ? Weten jullie welke mogelijkheden er zijn om hen te ondersteunen? Hebben jullie op deze “vindplaatsen” nog hulpmiddelen of instrumenten nodig om deze kinderen te helpen?

Het waren prima gesprekken en men wilde de vragen meteen ook voorleggen aan andere collega’s. En zo kregen we veel antwoorden, antwoorden waar we echt iets mee kunnen.

De conclusies zijn helder. Er is armoede onder kinderen. Bij al die instellingen die met kinderen werken heeft men het idee dat een groot deel van die kinderen in beeld is. Ook vindt men er dat er behoorlijk wat mogelijkheden zijn om kinderen en hun ouders te ondersteunen en ook dat deze mogelijkheden voldoen. Maar het grote probleem van vrijwel al deze instanties die we erover gesproken hebben is, dat ze geen of onvoldoende informatie hebben waar die ondersteuning te vinden is. Dat kan nog veel beter bekend worden. Stichting Leergeld, een van de ondersteunende instellingen, liet vorige week in dagblad BNdeStem hetzelfde geluid horen: Weet men wel genoeg dat we bestaan?

Bijna alle informanten, van consultatiebureau tot het jongerenwerk, zeiden: Geef ons gebundelde informatie voor ons, voor ouders en voor de jongeren over waar we wat kunnen vragen. Wat doet Stichting leergeld? Hoe werken de Weggeefhoek en de Voedselbank? Wat kunnen de Sociale dienst, of het maatschappelijk doen. Men vindt dat de gemeente hierin het voortouw zou moeten nemen.

Gemeentebelang dankt iedereen die met ons meegedacht heeft. Gemeentebelang vindt dat gebleken is dat extra geld (de Kleinsma-gelden) om de armoede onder kinderen te bestrijden niet nodig is. Er zijn voldoende mogelijkheden om hen te ondersteunen. Maar in het werkveld is nog veel onbekendheid daarover. Daarom gaan we aan het college van burgemeester en wethouders vragen, om in gesprek en overleg met het veld, informatie over alle ondersteunende instellingen te bundelen en breed te verspreiden.

Wil je meer weten over de standpunten van Gemeentebelang? Kijk eens rond op deze website! Geef je mening via Contact of facebook: waar moet Gemeentebelang de komende periode iets aan doen?  Laat van je horen!