Dilemma

Waarom is een dilemma zo lastig? Wikipedia zegt het volgende: “de term dilemma duidt gewoonlijk een keuze aan uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn.” Het is geen kwestie van niet kunnen kiezen maar moeten kiezen uit twee mogelijkheden die beide goed lijken of juist dus niet. Het dilemma rondom het zwembad Tropical begin bij mij al in een vroeg stadium. Een nieuw zwembad of het oude renoveren? Volgend dilemma: een sober zwembad of een variant plus? Daarna: een particulier initiatief steunen of een door de gemeente te bouwen zwembad? En dan, welke locatie? Vliegende Vennen of toch weer niet? En dan in de raad: steunen we als Gemeentebelang het voorgestelde krediet van het college om onderzoek te doen naar een nieuw te bouwen zwembad? Dan stuur je toch wel aan op een nieuw zwembad. Dat bleek voor alle andere partijen in de gemeenteraad geen dilemma. Een nieuw zwembad is de beste oplossing, ondanks de grote weerstand daartegen van de huidige gebruikers die dat op ongekende wijze duidelijk hebben gemaakt. Ook voor hen is er dus geen sprake van een dilemma.

Wikipedia vervolgt verder: “de keuze kan niet op alleen logische basis gemaakt worden. De weg uit een dilemma is dan ook vaak een zeer persoonlijke keuze.” Nu dienen we als raadsleden het algemeen belang te dienen, dat klinkt logisch. Gelukkig mogen we ook zelf blijven nadenken, en dan luidt mijn persoonlijke vraag: moeten we niet ook goed onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van het oude bad voor de toekomst? Waarom niet onderzoek naar oud én nieuw? Is Tropical dan echt niet betaalbaar in de toekomst? Als dat helemaal duidelijk is, is er geen dilemma meer maar een keuze!

Zwembad

zwembad

Weekblad 24-12-2013

Krediet nog geen automatische keus voor nieuw zwembad

Gemeentebelang houdt alle opties open

De afgelopen week is er veel gebeurd rond het zwemmen in Rijen. De gebruikersgroep die voor behoud van het huidige zwembad is, heeft flink van zich laten horen. Niet alleen door de enorme opkomst van de vele sympathisanten aan het begin van de raadsvergadering, maar ook letterlijk, met een lied en gedicht. Gemeentebelang wil alle opties open houden.

In de afgelopen raadsvergadering stond op de agenda een voorstel voor het vaststellen van een krediet om een nieuw zwembad te bouwen. Gemeentebelang is van mening dat het zwembaddossier op diverse punten dun is, continue in beweging is door telkens wisselende uitgangspunten en dat daardoor een eenzijdig beeld kan ontstaan. Daarnaast is niemand in Rijen ontevreden over het huidige zwembad, getuige de meer dan 3.000 handtekeningen. Bovendien is een aantal bewoners van de Vliegende Vennen ongerust over de plaats waar het eventueel nieuwe zwembad in deze woonwijk gaat komen.

Dit alles is een reden voor Gemeentebelang om alle opties open te houden. Dat is helaas niet goed overgekomen in de krant! Gemeentebelang blijft kijken naar de mogelijkheden die Tropical mogelijk ook kan bieden. Gemeentebelang heeft daarom voorgesteld om het krediet beschikbaar te stellen, maar daarbij wel alle opties te bekijken. Helaas was Gemeentebelang de enige partij in de raad die er op deze wijze over denkt.

Gemeentebelang is kritisch over de nieuwbouwplannen. De ingeschatte exploitatiekosten en verwachtingen zullen immers voor 100% gehaald moeten worden, als men het doel wil bereiken: bezuiniging op de exploitatiekosten. Wordt dat doel niet gehaald, dan is een nieuw zwembad overbodig. We wachten de uitkomsten af en zullen ondertussen ons best blijven doen andere mogelijkheden niet uit het oog te verliezen.

Gemeente luistert slecht naar inwoners
In het gemeentehuis is veel gesproken over het zwemmen in Rijen. De inwoners zijn hierbij overgeslagen. Op initiatief van Gemeentebelang wordt er een klankbordgroep opgericht. Maar dat gebeurt pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over een nieuwe locatie voor het zwembad. Dit is echter de verkeerde volgorde en daarom hield Gemeentebelang afgelopen donderdag in het sportcafé een extra discussieavond voor de inwoners van Rijen. Gemeentebelang vindt het vanzelfsprekend om de mening van inwoners vooraf te peilen.

Er was een gezellige sfeer en er werd flink gediscussieerd. Iedereen kon zijn mening geven. Ook konden de inwoners via de website een enquête invullen. De uitkomst is helder. De voorkeur gaat uit naar de huidige locatie met verbouw of nieuwbouw. Als tweede keus komt de Vliegende Vennen, maar daar zijn de omwonenden wel fel op tegen. Heel opvallend is dat niemand zit te wachten op een nieuw zwembad op het bedrijventerrein. Dit zou sociaal onveilig zijn en dat is voldoende reden om daar niet naar toe te gaan. Ook kregen we nieuwe informatie over het zwembad. Zo is het zwemwater warmer (30 graden) dan in andere baden zodat het geschikt is voor speciale doelgroepen. En de energiekosten kunnen eenvoudig omlaag met een warmtepomp. Gemeentebelang zal de uitkomsten van de gesprekken meenemen in de politieke discussies die nog gaan komen.

En wat vindt u van zwemmen in Rijen? Mail uw mening naar Gemeentebelang via ZwemmeninRijen@gemeentebelang.org. Want ook waar je zwemt, moet het goed zijn!

Partijprogramma 2014-2018 gepresenteerd!

Een nieuwe balans, dat is de titel van het Partijprogramma 2014- 2018 van Gemeentebelang. De partij doelt hiermee op noodzakelijke veranderingen die op ons afkomen.

gb overhandiging partijprogrammaOp 7 december ontvingen Desiree Poot en Kees Dikker het nieuwe programma uit handen van Ariane Zwarts (fractievoorzitter) en Marion Patist (partijvoorzitter). Desiree en Kees schelen 50 jaar in leeftijd. Allebei leverden ze belangrijke bijdragen aan het programma. Heel veel leden hebben hun steentje bijgedragen. Alle inbreng – expertise en ideeën – is verzameld en gebruikt. Hierdoor is het programma heel divers en realistisch en treedt het buiten gebaande paden. Gemeentebelang is ervan overtuigd dat de speerpunten van het programma een nieuwe balans brengen binnen de kernen van de gemeente Gilze en Rijen.

Waarom een nieuwe balans?

De huidige coalitie heeft de afgelopen jaren te weinig hervormd en daardoor ontstaan er nu tekorten. De balans tussen inkomsten en uitgaven is verstoord. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat de gemeente nieuwe taken krijgt op het terrein van werk en inkomen, gezondheid, welzijn en jeugdzorg. Die taken komen met een verlaagd budget van de provincie en het rijk naar onze gemeente.

De nieuwe balans volgens Gemeentebelang

We staan dus voor grote uitdagingen en we willen deze samen met de inwoners van Gilze Rijen aangaan. Nóg meer inbreng vanuit de inwoners. We hebben de afgelopen jaren al vaak een beroep gedaan op uw inbreng. En met succes! Kijk naar de speelaccommodatie op het Brabantplein, het aangepaste kapbeleid, de aanpak van de overlast en de klankbordgroep die meepraat over het zwemmen in Rijen.

Gemeentebelang streeft naar een open en sociale samenleving. Daarbij horen ook een open bestuur en een open overhead. Deze dienen te faciliteren en te stimuleren. Daarbij willen wij dat er een juiste balans is tussen de uitgaven voor de kernen, rekening houdend met hun aantal inwoners. Er moet snel zicht komen op afronding van de projecten in Rijen die door de prioriteitstelling en de financiële bedrijfsvoering van de afgelopen jaren tussen de wal en het schip dreigden te vallen. Er moet gewerkt worden aan het centrumplan, de nieuwbouw van basisscholen, de binnensportaccommodaties en het zwembad waarvoor een klankbordgroep gaat komen. En de nieuwe atletiekbaan? Die komt er!

Het partijprogramma van Gemeentebelang is geschreven in heldere taal. Het bevat veel punten die de inwoners zullen aanspreken en waar ze zich in kunnen herkennen. Het programma staat op onze website www.gemeentebelang. org. Lees het programma en reageer! De slogan van Gemeentebelang is en blijft: …want waar je woont, moet het goed zijn!

Lees hier ons partijprogramma, of download de pdf hier.

Nieuwe tijden

Een nieuwe website voor Gemeentebelang. Als kersverse lijsttrekker en fractievoorzitter ben je trots op zo’n mooie website en daarmee was de klus geklaard. Dacht ik. Blijkt dat je met zo’n site veel meer kan doen dan iets erop plaatsen en maar zien of het gelezen wordt. Nee hoor, interactieve media is er ook op de website. Net het twitteren onder de knie en nu dan een blog. Wat nu?

Zo zie je maar weer, de tijd gaat niet alleen snel in de maand december. Een jaar vliegt voorbij en de 4 jaren die elke keer tussen de gemeenteraadsverkiezingen zitten ook. Want dan merk je pas hoe snel alles gaat. Was heel vroeger een affiche voor de ramen hangen voldoende om de aandacht te trekken, konden we 4 jaar geleden terecht op YouTube. Wat een sensatie…

En nu, wat is nog nieuw? Facebook, Linkedin, Whatsapp, Twitter. Voor je het weet staat je boodschap op twitter, de vergadering is nog niet afgelopen of iedereen weet het al. Gelukkig twittert mijn moeder nog niet, die kan ik nog bellen en zeggen, hoi mam je raadt het nooit, ben gekozen als lijsttrekker. Tja, en toch zal het allemaal wel snel wennen.

Gelukkig kan ik voor ‘mijn’ blog even gaan zitten om na te denken over wat mij in deze roerige tijden in de aanloop naar de verkiezingen bezig houdt. Want gelooft u me maar, er is heel veel dat je bezig houdt! De agenda van de Raad blijft altijd doorgaan, de Raad is niet zoiets als demissionair. Dus we blijven tot de laatste vergadering actief en alert. Dit is ten slotte waar we voor gekozen zijn. Maar natuurlijk wil je als partij ook je best doen om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn. Verkiezingscampagne bedenken en uitvoeren, een erg leuke tijd maar ook een drukke tijd.

Toch maak ik me ook wel een beetje zorgen. Ik woon in Rijen, werk in Rijen kortom, ik rij nogal veel door mijn dorp. Straks komen de vertrouwde affiches weer achter de ramen, grote posters op de verkiezingsborden en in rijen aan de lantaarnpalen langs de weg. Er is namelijk nog een verschil met 4 jaar geleden: dit keer sta ik er op. En of ik daar aan zal wennen?

Zwemmen in Rijen

Gemeentebelang organiseert thema-avond

Zwembad Tropical in Rijen is een belangrijke accommodatie in Rijen. Veel mensen maken gebruik van dit zwembad. Niet alleen jonge zwemmertjes die proberen hun zwemdiploma te halen, maken er gebruik van, maar ook verenigingen, senioren, jeugd en families.

Het zwembad biedt veel plezier aan iedereen en daarom is het belangrijk dat er een goed besluit wordt genomen over de toekomst van het bad. Nieuw bouwen? En waar dan? Of renoveren? Maar wat mag dat de gemeente dan kosten?

TropicalGelukkig heeft de gemeenteraad een motie van Gemeentebelang aangenomen en dus komt er nu een klankbordgroep. Zo kunnen inwoners en betrokkenen meedenken. Maar in het voortraject over de toekomst van het zwembad horen wij graag de mening van zoveel mogelijk betrokken inwoners. Gemeentebelang nodigt u daarom uit voor een thema-avond in het Sportcafé.

Wij horen graag wat u prettig vindt in het huidige bad, wat u vindt over de toekomst van een zwemaccommodatie en welke plaats volgens u geschikt zou zijn voor een nieuw bad. Uw antwoorden op onze vragen helpen Gemeentebelang om keuzes te kunnen maken.

U bent van harte welkom op donderdag 19 december in het Sport-café bij het zwembad van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Discussieer mee! U kunt uw mening al eerder aan doorgeven door de enquête in te vullen op deze website. De uitslag van deze enquête gebruiken we als basis voor de thema-avond.

Ga hier naar de enquête.