Krediet nog geen automatische keus voor nieuw zwembad

Gemeentebelang houdt alle opties open

De afgelopen week is er veel gebeurd rond het zwemmen in Rijen. De gebruikersgroep die voor behoud van het huidige zwembad is, heeft flink van zich laten horen. Niet alleen door de enorme opkomst van de vele sympathisanten aan het begin van de raadsvergadering, maar ook letterlijk, met een lied en gedicht. Gemeentebelang wil alle opties open houden.

In de afgelopen raadsvergadering stond op de agenda een voorstel voor het vaststellen van een krediet om een nieuw zwembad te bouwen. Gemeentebelang is van mening dat het zwembaddossier op diverse punten dun is, continue in beweging is door telkens wisselende uitgangspunten en dat daardoor een eenzijdig beeld kan ontstaan. Daarnaast is niemand in Rijen ontevreden over het huidige zwembad, getuige de meer dan 3.000 handtekeningen. Bovendien is een aantal bewoners van de Vliegende Vennen ongerust over de plaats waar het eventueel nieuwe zwembad in deze woonwijk gaat komen.

Dit alles is een reden voor Gemeentebelang om alle opties open te houden. Dat is helaas niet goed overgekomen in de krant! Gemeentebelang blijft kijken naar de mogelijkheden die Tropical mogelijk ook kan bieden. Gemeentebelang heeft daarom voorgesteld om het krediet beschikbaar te stellen, maar daarbij wel alle opties te bekijken. Helaas was Gemeentebelang de enige partij in de raad die er op deze wijze over denkt.

Gemeentebelang is kritisch over de nieuwbouwplannen. De ingeschatte exploitatiekosten en verwachtingen zullen immers voor 100% gehaald moeten worden, als men het doel wil bereiken: bezuiniging op de exploitatiekosten. Wordt dat doel niet gehaald, dan is een nieuw zwembad overbodig. We wachten de uitkomsten af en zullen ondertussen ons best blijven doen andere mogelijkheden niet uit het oog te verliezen.

Gemeente luistert slecht naar inwoners
In het gemeentehuis is veel gesproken over het zwemmen in Rijen. De inwoners zijn hierbij overgeslagen. Op initiatief van Gemeentebelang wordt er een klankbordgroep opgericht. Maar dat gebeurt pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over een nieuwe locatie voor het zwembad. Dit is echter de verkeerde volgorde en daarom hield Gemeentebelang afgelopen donderdag in het sportcafé een extra discussieavond voor de inwoners van Rijen. Gemeentebelang vindt het vanzelfsprekend om de mening van inwoners vooraf te peilen.

Er was een gezellige sfeer en er werd flink gediscussieerd. Iedereen kon zijn mening geven. Ook konden de inwoners via de website een enquête invullen. De uitkomst is helder. De voorkeur gaat uit naar de huidige locatie met verbouw of nieuwbouw. Als tweede keus komt de Vliegende Vennen, maar daar zijn de omwonenden wel fel op tegen. Heel opvallend is dat niemand zit te wachten op een nieuw zwembad op het bedrijventerrein. Dit zou sociaal onveilig zijn en dat is voldoende reden om daar niet naar toe te gaan. Ook kregen we nieuwe informatie over het zwembad. Zo is het zwemwater warmer (30 graden) dan in andere baden zodat het geschikt is voor speciale doelgroepen. En de energiekosten kunnen eenvoudig omlaag met een warmtepomp. Gemeentebelang zal de uitkomsten van de gesprekken meenemen in de politieke discussies die nog gaan komen.

En wat vindt u van zwemmen in Rijen? Mail uw mening naar Gemeentebelang via ZwemmeninRijen@gemeentebelang.org. Want ook waar je zwemt, moet het goed zijn!