Onze kandidaten

Vind hieronder de kandidatenlijst 2022 van Gemeentebelang.

1. Maud van der Meer

Maud’s focus: Sociaal beleid en duurzaamheid
Leeftijd: 32 jaar
Beroep: Jurist in de zorg
E-mail: maud@gemeentebelang.org

Een van de redenen waarom ik actief ben geworden bij Gemeentebelang is omdat ik mij als jonge vrouw niet herkende in de politiek. En als je iets wilt veranderen, begin je bij jezelf. Om bij te dragen aan verandering ben ik 4 jaar geleden ook de raad in gegaan en wil ik er juist nu mee door.

Als gemeenteraadslid focus ik mij op de sociale en duurzame onderwerpen. Door mijn inzet is er een subsidie voor het vergroenen van je tuin gekomen, en zijn verschillende plaatsen toegankelijker geworden.

Onze gemeente is divers. Zorgen dat iedereen hier fijn woont is een ontzettend leuke taak. Gemeentebelang zet zich daarvoor in op een manier die bij mij past: eerlijk, gericht op de toekomst, samen met de inwoners en niet bang om lastige besluiten te nemen. 

Gemeentepolitiek heeft zoveel invloed op hoe we samen leven dat ik graag anderen enthousiast maak om daar aan mee te doen!

2. Maarten van Haperen

Maarten’s focus: Ruimte, duurzaamheid en digitaal
Leeftijd: 34 jaar
Beroep: Managing consultant digitale marketing
E-mail: maarten@gemeentebelang.org

Ik woon sinds 2013 in Rijen ben sinds 2018 actief bij Gemeentebelang. Naast mijn werk als digitale consultant voor grote bedrijven wil ik ook lokaal, in mijn eigen gemeente, een bijdrage leveren. Het is heel fijn wonen in Rijen, maar regelmatig ervaar je ook wel iets dat beter of mooier kan. Onderwerpen als de openbare ruimte, duurzaamheid en digitalisering geven mij daarbij het meeste energie.

Ik geloof in de kracht van positiviteit en werk graag samen naar een doel toe. Dat betekent ook het beste vinden in tegenstellingen en lastige keuzes durven maken, bijvoorbeeld in de energietransitie.

Ik heb er zin in om samen met ons team en onze inwoners aan de slag te gaan Als we eerlijk en duidelijk blijven werken aan onze doelen, wordt onze gemeente nog mooier, fijner en leuker om in te wonen.

3. Johan Manders

Johan’s focus: Middelen en ambtelijk apparaat
Leeftijd: 63 jaar
Beroep: Vrachtwagenchauffeur en gepensioneerd manager in de zorg
E-mail: johan@gemeentebelang.org

Gemeentebelang is sinds 2000 een vast onderdeel van mijn leven. In al die tijd ben ik  commissielid geweest, voorzitter van de partij, raadslid en fractievoorzitter van de raadsfractie en vooral actief in de commissie middelen. Ik doe dit omdat Gemeentebelang bij mij past. Het is een partij die zorgvuldigheid, sociaal en duurzaam hoog in het vaandel heeft en dat doet in een omgeving die plezierig is om in te vertoeven. 

Als voormalig werker in de gezondheidszorg woon ik al sinds 1999 in de Rijen samen met mijn vrouw en twee kinderen. Mijn zoons en kleinkinderen wonen ook hier in de Rijen, waar ik elke dag van geniet.

Na een carrière van 44 jaar in de zorg ben ik sinds 3 jaar met prepensioen. Nu ben ik een tweede carrière gestart en rijd ik parttime door Nederland en België op de vrachtwagen. Die hobby heb ik vanaf mijn 18e heb gehad.

Na twee periodes in de raad stel ik mij ook nu weer verkiesbaar. Ik wil de belangen van de inwoners van onze gemeente vertegenwoordigen en het leven in onze gemeente optimaal maken.

4. Guido Koenen

Guido’s focus: Middelen
Leeftijd: 52 jaar
Beroep: Commercieel technisch adviseur
E-mail: guido@gemeentebelang.org

In 2005 ben ik voor de eerste keer in Rijen komen wonen. In de periode 2015 tot 2018 heb ik samen met mijn gezin een appartementencomplex in Italië gerund. Sinds eind 2018 zijn we terug in Rijen. Een plaats waar we ons heel erg op ons gemak voelen en die eigenlijk alles biedt wat we nodig hebben. Ik vind dan ook dat we best trots mogen zijn op de voorzieningen die Gilze en Rijen heeft. 

De politiek heeft mij altijd geïnspireerd en naarmate de levenservaring toenam kwam ook de drijfveer om wat meer te betekenen voor de gemeenschap waar ik woon. Omdat lokale politiek niet hetzelfde is als landelijke politiek heb ik bewust gekozen voor een lokale partij. Gemeentebelang is helder en positief in de communicatie. Dat vind ik belangrijk omdat iedereen het moet kunnen begrijpen. 

In de afgelopen jaren heb ik gezien en geleerd dat er veel verschillende aspecten zitten aan trajecten, projecten en beslissingen. Keuzes die eenvoudig lijken, blijken toch vaak meer voeten in aarde te hebben. Deze diversiteit maakt de deelname aan Gemeentebelang met de dag leuker en boeiender.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een mooie gemeente waar het prettig wonen is. Want waar je woont moet het goed zijn.

5. Francesco Beterams

Francesco’s focus: Samenleving en veiligheid
Leeftijd: 51 jaar
Beroep: Publieke sector
E-mail: francesco@gemeentebelang.org

Geen landelijke maar lokale politiek. Dicht bij huis met zaken bezig zijn die er toe doen. Dit om wonen en werken in onze gemeente zo goed mogelijk te maken. Dát is waar ik mezelf voor wil inzetten.

Samen met Gemeentebelang vind ik het belangrijk dat onze gemeente een mooie, groene buffer blijft tussen de steden Breda en Tilburg. Geen stadsproblematiek dus in onze mooie dorpen, maar een veilige omgeving waar het goed toeven is. Een omgeving waarin iedereen, jong en oud, veilig over straat kan.

De ruggengraat van onze samenleving wordt gevormd door de vele vrijwilligers in onze dorpen. Ik wil me er hard voor maken dat er een constante aandacht is voor deze vrijwilligers. Vrijwilligers die hard werken binnen verenigingen voor sport, ontspanning en educatie, die maatschappelijke stages vorm geven, die mantelzorg bieden, die ouderen adviseren en mensen die het nodig hebben een helpende hand reiken.

Sinds tien jaar staan er een zonneboiler en zonnepanelen op ons dak om de woning te voorzien van warm water en groene stroom. De ontwikkeling van schone energie, schoon (openbaar)vervoer en duurzame bouw start mijn inziens klein. Bij jou en bij mij, mét kleinschalige hulp van de gemeente of landelijke overheid. We kunnen er samen voor zorgen dat onze gemeente klimaat-neutraal gaat worden.

Rijen is een mooi dorp. Ik woon er inmiddels meer dan 50 jaar met veel plezier. Ik heb hier het basis- en voortgezet onderwijs gevolgd, gewerkt bij het mooiste café dat Rijen heeft gekend en ik draai inmiddels al een tijdje mee bij de scouting en de EHBO-vereniging. Het lijkt me duidelijk dat ik graag blijf wonen in deze mooie en groene omgeving. Ik ben dan ook actief bij dé Rijense lokale politieke partij, Gemeentebelang, want waar je woont, moet het goed zijn!

6. Jorn Hofsteenge

Jorn’s focus: Openbare ruimte en verenigingen
Leeftijd: 29 jaar
Beroep: Chemisch analyticus
E-mail:
jorn@gemeentebelang.org

Als geboren en getogen Rijenaar heb ik me altijd betrokken gevoeld bij onze gemeente. Wij kennen als gemeente hele mooie plekken en voorzieningen, maar ook uitdagingen om deze in stand te houden of verbeteren. Via Gemeentebelang kwam ik in contact met de lokale politiek. Ik aarzelde niet lang om me aan te sluiten om me samen met de partij in te zetten voor de zaken die ik belangrijk vind: een eerlijke en open samenleving, veel groen, en duurzame ontwikkeling van de 4 dorpskernen.

Ik geloof dat we dit kunnen bereiken door vooral goed naar elkaar te luisteren en ogen en oren te hebben voor elkaar bij elk besluit. Ik hoop dat mijn kinderen opgroeien in dezelfde fantastische omgeving als ik heb mogen doen, en daarom zet ik mij in om onze gemeente de mooie, fijne plek te houden die het is. Want waar je woont, moet het goed zijn!

7. Ariane Zwarts

Ariane’s focus: Samenleving en duurzaamheid
Leeftijd: 54 jaar
Beroep: Wethouder
E-mail:
ariane@gemeentebelang.org

Een jaar of 15 geleden ben ik in aanraking gekomen met Gemeentebelang. Omdat ik met een aantal bewoners een 30 km/u-zone in onze straat wilde. Dat was toen nog helemaal niet gewoon. Ook niet dat we als bewoners dit oppakten en met een uitgewerkt plan richting gemeente gingen. De 30 km/u-zone is er gekomen en ik ben bij Gemeentebelang “blijven hangen”. Als beginnend commissielid en tot slot als wethouder heb ik kennis mogen maken met de mogelijkheden die we met elkaar hebben om onze gemeente nog mooier en beter te maken dan hij al is.

Bij een betrokken lokale partij met een no-nonse mentaliteit, die wars is van populisme, polarisatie en het verbale geweld in de media. Bij Gemeentebelang gaan we uit van mogelijkheden, de dialoog en het persoonlijke gesprek. Daarom ben ik trots op Gemeentebelang en hoop dat we onze koers kunnen vervolgen.

8. Henk Jan Hofsteenge

Henk Jan’s focus: Samenleving
Leeftijd: 62 jaar
Beroep: Manager in de zorg
E-mail:
henkjan@gemeentebelang.org

Ik ben een geboren Drent, maar woon al meer dan de helft van mijn leven (inmiddels 35 jaar) in Rijen.  In de afgelopen jaren heb ik me ingezet voor een buurtvereniging, mee gepraat op school, geholpen bij de voetbal en heb ik een groot project gedaan bij Juin. Ik zing in een koor en draai alweer een paar jaar mee bij Gemeentebelang waar ik voorzitter ben.

Het moge duidelijk zijn dat het credo van Gemeentebelang (“Want waar je woont, moet het goed zijn”) me op het lijf is geschreven en dat ik me daar ook op allerlei manieren voor in wil zetten.

Mijn kinderen zijn hier geboren en zijn alle drie gesetteld in Rijen. Voor mijn kinderen en kleinkinderen wil ik mee blijven denken en doen om onze gemeente mooi, veilig betaalbaar en toekomstbestendig te houden.

9. Stefanie Heijnen

Stefanie’s focus: Diversiteit en zorg
Leeftijd: 52 jaar
Beroep: Werkzaam in de zorg
E-mail:
stefanie@gemeentebelang.org

Al een paar jaar ben ik actief bij Gemeentebelang waar ik vooral achter de schermen werk in het bestuur als secretaris. Tussendoor heb ik als actief lid een pauze gehad vanwege een nieuwe opleiding om zo als herintreder een leuke baan te kunnen vinden in de zorg. En dat is gelukt, ik werk nu ruim 6 jaar met veel plezier in het Amphia ziekenhuis. 

Zo’n 16 jaar geleden ben ik komen wonen in het mooie Rijen. Een dorp met goede voorzieningen en een mooie omgeving met volop groen om ons heen. Daar moeten we zuinig mee omgaan!

Niet alleen in mijn werk, maar ook in de politiek vind ik goede en bereikbare zorg voor iedereen een heel belangrijk punt. Gemeentebelang is een sociale partij, waar oog is voor iedereen. Inclusiviteit is daarbij ook heel belangrijk. Mensen van verschillende achtergronden moeten dezelfde kansen kunnen krijgen. Eigenlijk vind ik dit een vanzelfsprekendheid, maar helaas is er op dit gebied nog veel te verbeteren. 

10. Kees van der Kallen

Kees’ focus: Leefomgeving
Leeftijd: 66 jaar
Beroep: Genpensioneerd
E-mail:
kees@gemeentebelang.org

De gemeente Gilze en Rijen, waar mobiliteit en groen in harmonie gaan. 

Alweer een kleine 40 jaar geleden ben ik hier komen wonen met mijn gezin. Vanwege de groene ligging, uitstekende spoorverbinding en goede uitvalswegen is het hier fijn wonen.

Als dorpsbewoner vind ik het belangrijk dat onze gemeente zich blijft ontwikkelen. Doorslaggevend is het om ontwikkeling na te streven met projecten als ‘de spoorzone’ en de toekomstige woningbouw. We maken de komende jaren het verschil door middel van de juiste aandacht en focus op bereikbaarheid en leefomgeving, met oog voor duurzaamheid en lokale economie.

Een luisterend oor bieden voor iedereen binnen de gemeente en inzet van heldere communicatie is voor mij cruciaal. 

Immers, “Waar je woont, moet het goed zijn”.

11.  Marieke Bosscher

12.  Dewi de Hoon

13.  Marion Patist

14.  Sukran Arslan

15.  Brenda Busselaar

16.  Susan Willemen

17.  Kasper Kiel

18.  Ria Marrée

19.  Thomas van Rooij

20.  Ria Manders

21.  Ridwan Ahajaj

22.  Piet Oomen

23.  Lya de Wee

24.  Frank Janssen

25.  Cisca Vonk-Milani

26.  Rob Voet

27.  Jacqueline van Vliet

28.  Wil Mantel

29.  Hennie Bakx

30.  Jan de Wee