Rijen ruimt op!

Omdat ik het milieu belangrijk vind, wilde ik wel eens zien en ervaren hoe onze ophaaldienst werkt. Hoe doe je dat? Nou gewoon door een dag mee te gaan op de vuilniswagen en mee te helpen. Dat leek mij de meest realistische manier om ook lijfelijk te ervaren wat ervoor nodig is om dit te doen en ook om te zien over welke hoeveelheden het nu gaat!

Fractieleider Johan Manders van Gemeentebelang

Johan Manders: “Zwaar werk!”

Woensdag 27 mei was het zo ver. Ik meldde me om acht uur bij de gemeentewerf. Die dag zou ik een van de medewerkers gaan vervangen en met Erik en Henk (chauffeur voor deze dag) aan de slag gaan. Na een korte uitleg, een vuilniswagen is tenslotte een complex maar ook gevaarlijk vehicle met alle techniek, gingen we aan het werk. Rijen West stond op het schema. Ik heb die dag veel ervaren en geleerd.

Als eerste viel me op dat dit nog echt ouderwets handwerk is. Bukken, zakken pakken en in de bak gooien. Dat deden Erik en ik die dag honderden keren. Mijn rug was hier niet aan gewend, dat kan ik u verzekeren. Dus: lichamelijk zwaar werk!

Als tweede viel me de hoeveelheid op. Aan het einde van de dag zat de container van de vuilniswagen bomvol! Meer dan 4900 kg plastic! Een snelle rekensom: deze route wordt twee keer per veertien dagen gedaan (Rijen west en oost), dat betekent dus ongeveer 10 ton per 14 dagen. En dat keer 26 (eens in de twee weken ophalen), dan kom je dus uit op ongeveer 260 ton plastic per jaar, enkel uit Rijen! Gelukkig brengt het plastic een substantieel deel van de kosten op. Dat hangt af van de hoeveelheid en de mate van vervuiling (andere stoffen dan plastic), want daarvoor moet de gemeente een boete betalen. Zo kunnen de kosten beperkt blijven en daardoor de afvalheffing zo laag mogelijk! Dat maakt deze ritten rendabel.

Ten derde concludeer ik dat de hoeveelheid restafval gigantisch veel groter zou zijn als we het plastic niet apart zouden ophalen. Ik kijk naar mijn eigen huishouden en stel vast dat door scheiding mijn restafval beperkt blijft tot nog net geen volle grote container per maand!

En ten vierde wil ik opmerken dat ik jammer genoeg moet vaststellen dat je als vuilnisman gevaar loopt in het verkeer. Ik heb die dag ervaren dat je goed moest uitkijken omdat van alle kanten het verkeer zich om ons heen bewoog en dat, jammer genoeg, niet alle verkeersdeelnemers het geduld konden opbrengen om even te wachten. Vandaar deze oproep: houd a.u.b. rekening met onze milieuwerkers!!

Ook stel ik vast dat het de hele dag “aanpoten” is. Er is kort tijd voor een kop koffie en voor de middagpauze, maar uiteindelijk heb ik toch ongeveer 6 uur en drie kwartier achterop de wagen gestaan en plastic verzameld! Gelukkig kon ik ook even bijkomen toen het plastic weggebracht werd naar de milieustraat in Tilburg!

Gedurende deze dag heb ik ook alle hoekjes van ons dorp kunnen zien. Ook hoe krap sommige hofjes zijn! Chapeau voor onze chauffeur Henk die daar netjes doorheen laveerde! Overigens niet overal. Op een plek stond een puincontainer zo weggezet dat we daar achteruit terug moesten, de hele straat door. Dat betekent vertraging en kans op schade!

Al mijn ervaringen van deze dag ga ik delen met mijn fractie en met de leden van Gemeentebelang. Ook ga ik erover nadenken of en hoe wij iets kunnen betekenen voor het milieu in Rijen. Hierover later meer. Tot slot dank aan de gemeente voor deze mogelijkheid, en ik wil Erik en Henk bedanken voor de zorgvuldige, veilige, begeleiding, de openhartige gesprekken en de uitstekende sfeer van deze dag. En daarmee spreek ik ook mijn waardering uit voor het werk dat jullie en al die andere medewerkers van de milieudienst doen. Volgend jaar een dag mee met het legen van vuilcontainers??

Waar je woont, moet het goed zijn… en daar werken we samen aan. Klik op Contact om te reageren op dit artikel

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Johan ruimt op

Ariane Zwarts (Gemeentebelang), wethouder van de gemeente Gilze en Rijen

Wethouder Ariane Zwarts heropende Wereldwinkel

Op zaterdag 9 mei heropende wethouder Ariane Zwarts officieel de Rijense Wereldwinkel. Deze winkel is al vijftien jaar gevestigd aan de parkeerplaats van het winkelcentrum de Laverije op Magrovelaan 77. In de afgelopen jaren zijn er natuurlijk allerlei aanpassingen geweest, maar nu werd het tijd de vernieuwingen wat grootser aan te pakken. De winkel heeft een flinke opfrisbeurt gekregen. De muren zijn opnieuw geverfd, de vloer en de verlichting zijn aangepast.

De vrijwilligers van de Rijense Wereldwinkel zorgen er al jaren voor dat allerlei Fair-Tradeproducten hier volop verkrijgbaar zijn. Bovendien promoot de organisatie het maatschappelijk verantwoord ondernemen en streeft men naar een duurzame samenleving waarin zo weinig mogelijk wordt verspild. Allemaal zaken waar Gemeentebelang ronduit achter staat.

Uit BNdeStem, maandag 11 mei 2015

Uit BNdeStem, maandag 11 mei 2015