Betrokkenheid op vele fronten

Gemeentebelang: ook buiten de raadzaal aan de slag

Sinds de Coronamaatregelen van kracht zijn, zijn de raads- en commissievergaderingen online via een livestream te volgen. Iets waar Gemeentebelang al lang geleden met een motie om had gevraagd. En we zagen dat er behoorlijk wat inwoners mee gekeken hebben. Dat is een mooi begin van het op een andere manier betrekken van inwoners bij het besturen van onze gemeente.

Maar niet alleen betrokkenheid bij raads-of commissievergaderingen vinden wij een belangrijk democratisch gegeven. Onze betrokkenheid gaat verder dan de raadzaal. En verder dan onze maandelijkse Praat op Straat actie, waar leden van Gemeentebelang met onze wethouder Ariane Zwarts, zichtbaar en vooral laagdrempelig met iedereen een gesprekje kunnen voeren. Of onze kaartenactie om te laten weten dat Gemeentebelang ook tijdens de Coronacrisis iedereen een hart onder de riem wil steken.

Maud bij de trottoir afrit

De commissie- en raadsleden van Gemeentebelang gaan ook vaak in gesprek met inwoners die via een mailtje of Facebookbericht iets van zich laten horen. Dat kunnen zorgen zijn over bijvoorbeeld de ondertunneling. Of ze willen graag laten weten hoe ze over de inrichting van een straat of woonwijk denken, zoals de Riekevoort. Soms gaat het over iets ogenschijnlijk kleins, wat een grote verbetering is voor een bepaalde straat of een betrokkene. Zoals de vraag van een inwoner van een appartementencomplex. De enige trottoirafrit voor rolstoelen of rollators was vaak geblokkeerd door geparkeerde auto’s. Hierdoor was het voor veel bewoners lastig om op een veilige manier over te steken. De bewoner vroeg of Gemeentebelang iets voor hen kon betekenen.

Ons raadslid Maud van der Meer ging met deze vraag aan de slag. Ze nam contact op met de bewoner en ging er een keer kijken. Zo kreeg ze een goed beeld van de situatie en het probleem. Hierdoor was het ook makkelijker samen met gemeente een oplossing te bedenken die eenvoudig gerealiseerd kon worden. En tot vreugde van zowel Maud als de bewoners werden binnen korte tijd twee nieuwe afritjes gemaakt door de mensen van openbare werken. Met dank ook aan wethouder Van der Veen.

Dat maakt het werk als raadslid extra leuk. Door niet alleen een probleem aan te kaarten maar samen te kijken op welke wijze dat opgelost kan worden. Niet klagen of mopperen richting gemeente maar gewoon gaan kijken, bespreken en een oplossing aandragen. Natuurlijk lukt dat niet altijd maar dan is er meestal wel begrip voor ieders situatie. Kortom: heb jij ook verbeterpunten voor jouw woon- en leefomgeving? Laat het ons weten met een mailtje aan info@gemeentebelang.org of via onze Facebookpagina. Je krijgt dan zo snel mogelijk een persoonlijk bericht terug. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Gemeenteraad live op internet

Gemeentebelang: livestream motie in coronatijd ingevoerd

Op 17 juli 2017 werd de motie van Gemeentebelang, om de raads- en commissievergaderingen in de toekomst te gaan streamen via het internet, met algemene stemmen aangenomen. Vorige week was het dan eindelijk zover. De eerste (speciale) commissie vergadering werd openbaar gemaakt via dit medium. 

De redenen waren drie jaar geleden duidelijk. De politiek tot in de huiskamers van onze inwoners brengen, transparant zijn en op een makkelijke manier beschikbaar. De raadszaal zou verbouwd gaan worden en dit was dan ook destijds de reden om de motie, samen met de andere partijen, in te dienen. Dat in 2020 de noodzaak ook aanwezig zou zijn omdat er geen publiek in de raadszaal mocht zijn en daarmee de vergadering anders niet openbaar zou zijn, hadden wij destijds natuurlijk niet kunnen vermoeden.

still van de livestream

Wat Gemeentebelang betreft gaan we hiermee door, door raadsvergaderingen te ontsluiten via internet kan iedereen kennis nemen van de politiek en zelf een oordeel vormen van datgene wat er wordt gezegd en wordt besloten. Een volgende stap zou wat ons betreft mogen zijn om deze raadsvergaderingen nog meer digitaal te maken in deze tijd van “sociale afstand”. Alle raadsleden vanaf thuis aanwezig in de virtuele raadszaal is prima om te doen. Het zou nog mooier zijn als inwoners van onze mooie gemeente dan ook digitaal kunnen inspreken, misschien zelfs “live” zonder aanmelding net zoals gangbaar is bij de radio uitzendingen. De voorzitter zal daarmee een soort DJ worden van deze interactieve manier van vergaderen, kort en zakelijk zonder al te veel politiek geneuzel. Hiermee wordt de politiek weer voor iedereen toegankelijk en leuk om te volgen. “Want waar je woont, moet het goed zijn.”

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Een warm welkom voor burgemeester Alssema

Gemeentebelang: eerste werkweek burgemeester zit er op

Twee weken geleden schreef Gemeentebelang over de bijzondere omstandigheden waaronder we afscheid hebben genomen van oud-burgemeester Boelhouwer. Deze week is dat niet anders voor onze nieuwe burgemeester Derk Alssema. Ook hij heeft te maken met de crisis maatregelen waardoor een feestelijk begin van zijn ambtstermijn niet kon plaatsvinden. Ondanks dit alles hebben het college en vele anderen hem van harte welkom geheten op zijn eerste werkdag.

Maud klaar voor raadscommissie in aangepaste vorm

Al vanaf de bekendmaking meent Gemeentebelang dat er een nieuwe burgemeester is gevonden die heel goed past bij Gilze en Rijen. Een jonge burgemeester met een warme maar ferme uitstraling, bestuurlijke ervaring en een moderne kijk op zijn rol als burgemeester, als bestuurder en voor onze inwoners. In alle media en op zijn eigen Facebook pagina legt hij dan ook vol enthousiasme uit waarom hij heel bewust gekozen heeft voor het burgemeesterschap en voor onze gemeente in het bijzonder. Ook een prettige bijkomstigheid is dat hij in zijn vorige werk als wethouder, duurzaamheid in zijn portefeuille had. Een belangrijk onderwerp de komende jaren met de hele energietransitie op komst. Een burgemeester die hier vanuit deze achtergrond een ambassadeur voor kan zijn is dan ook mooi meegenomen. 

Afgelopen dinsdag was de eerste werkdag en zoals gebruikelijk staat dan de wekelijkse vergadering van het college van B&W op het programma. Het college heeft deze keer dan ook fysiek vergaderd om Derk met een bos bloemen en een gebakje bij de koffie persoonlijk welkom te heten. Met inachtneming van alle coronamaatregelen uiteraard. Ook Gemeentebelang hoopt dan ook dat de start ondanks de bijzondere omstandigheden voorspoedig mag verlopen en dat onze nieuwe burgemeester zich snel thuis mag voelen in de gemeente Gilze en Rijen.

Drie raadscommissies tegelijk in één fysieke bijeenkomst

Gemeentebelang: kaartenactie is enthousiast ontvangen

Ondanks dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt, thuisblijft en afstand houdt is geen week hetzelfde. Er zijn heftige en verdrietige verhalen die veel indruk maken, ook bij Gemeentebelang. Aan de andere kant gebeuren er ook veel mooie dingen, zoals al die lieve en mooie acties van inwoners richting horeca, kwetsbare inwoners en andere mensen die het moeilijk hebben. Een tijd van saamhorigheid die we hopelijk lang vast gaan houden.

“ik denk aan jou”-kaartje

Veel mensen namen een kaartje mee

Ook Gemeentebelang wilde graag iets doen voor iedereen die noodgedwongen thuis moet blijven. Het is fijn om te laten weten dat je aan de ander denkt. Want vooral voor veel ouderen die geen bezoek meer kunnen ontvangen of mensen met een heel klein sociaal netwerk duurt deze periode best lang. En omdat Gemeentebelang een lange traditie kent van een kaartje voor onze inwoners hebben we dit keer een speciaal “ik denk aan jou”-kaartje gemaakt. Om te laten weten dat wij aan je denken maar vooral om het kaartje te versturen naar een ander. Vanwege de corona-maatregelen ging onze praat op straat afgelopen zaterdag niet door. Als alternatief waren er kaartjes meenemen. Op verschillenden plaatsen ligt er een stapeltje klaar om mee te nemen. En natuurlijk mag je ons altijd laten weten via mail of Facebook als je er graag een paar wilt hebben. Dan bezorgen we die bij je thuis.

Aangepaste raadscommissievergadering

Deze week is er ook weer een fysieke raadscommissievergadering. Wel geheel aangepast aan deze crisistijd dus de vergadering moet kort gehouden worden met slechts 1 afgevaardigde per partij en er wordt op ruime afstand van elkaar vergaderd. Daarnaast worden de fracties gevraagd om vragen vooraf schriftelijk in te dienen zodat de vergadering zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Gemeentebelang is terughoudend in het belasten van het bestuur en ambtelijke ondersteuning. Wij vinden dat alle aandacht uit moet gaan naar die zaken die in crisistijd het belangrijkste zijn voor onze inwoners en ondernemers. Daarvoor moeten burgemeester en wethouders alle tijd en ruimte krijgen om samen met de ambtenaren alle regelingen van de overheid, zoals het ondernemersloket en de opvang van kwetsbare kinderen zo snel mogelijk te implementeren en te zorgen dat zoveel mogelijk onze inwoners ondersteund worden door bijvoorbeeld VIP voor elkaar en de Voedselbank. Gemeentebelang dient dan ook niet vele tientallen vragen in zoals een paar partijen hebben gedaan en doet ook niet mee aan politiek profileren in crisistijd. We hebben alle vertrouwen in ons gemeentelijk bestuur en zijn dan ook tevreden met de communicatie en de gekozen oplossingen.