Drie raadscommissies tegelijk in één fysieke bijeenkomst

Gemeentebelang: kaartenactie is enthousiast ontvangen

Ondanks dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt, thuisblijft en afstand houdt is geen week hetzelfde. Er zijn heftige en verdrietige verhalen die veel indruk maken, ook bij Gemeentebelang. Aan de andere kant gebeuren er ook veel mooie dingen, zoals al die lieve en mooie acties van inwoners richting horeca, kwetsbare inwoners en andere mensen die het moeilijk hebben. Een tijd van saamhorigheid die we hopelijk lang vast gaan houden.

“ik denk aan jou”-kaartje

Veel mensen namen een kaartje mee

Ook Gemeentebelang wilde graag iets doen voor iedereen die noodgedwongen thuis moet blijven. Het is fijn om te laten weten dat je aan de ander denkt. Want vooral voor veel ouderen die geen bezoek meer kunnen ontvangen of mensen met een heel klein sociaal netwerk duurt deze periode best lang. En omdat Gemeentebelang een lange traditie kent van een kaartje voor onze inwoners hebben we dit keer een speciaal “ik denk aan jou”-kaartje gemaakt. Om te laten weten dat wij aan je denken maar vooral om het kaartje te versturen naar een ander. Vanwege de corona-maatregelen ging onze praat op straat afgelopen zaterdag niet door. Als alternatief waren er kaartjes meenemen. Op verschillenden plaatsen ligt er een stapeltje klaar om mee te nemen. En natuurlijk mag je ons altijd laten weten via mail of Facebook als je er graag een paar wilt hebben. Dan bezorgen we die bij je thuis.

Aangepaste raadscommissievergadering

Deze week is er ook weer een fysieke raadscommissievergadering. Wel geheel aangepast aan deze crisistijd dus de vergadering moet kort gehouden worden met slechts 1 afgevaardigde per partij en er wordt op ruime afstand van elkaar vergaderd. Daarnaast worden de fracties gevraagd om vragen vooraf schriftelijk in te dienen zodat de vergadering zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Gemeentebelang is terughoudend in het belasten van het bestuur en ambtelijke ondersteuning. Wij vinden dat alle aandacht uit moet gaan naar die zaken die in crisistijd het belangrijkste zijn voor onze inwoners en ondernemers. Daarvoor moeten burgemeester en wethouders alle tijd en ruimte krijgen om samen met de ambtenaren alle regelingen van de overheid, zoals het ondernemersloket en de opvang van kwetsbare kinderen zo snel mogelijk te implementeren en te zorgen dat zoveel mogelijk onze inwoners ondersteund worden door bijvoorbeeld VIP voor elkaar en de Voedselbank. Gemeentebelang dient dan ook niet vele tientallen vragen in zoals een paar partijen hebben gedaan en doet ook niet mee aan politiek profileren in crisistijd. We hebben alle vertrouwen in ons gemeentelijk bestuur en zijn dan ook tevreden met de communicatie en de gekozen oplossingen.