Column Brabants Dagblad

Column Brabants Dagblad

Column Brabants Dagblad zaterdag 21 september 2013

Gemeentebelang richt zich op Rijen

Fractievoorzitter Ariane Zwarts

Fractievoorzitter Ariane Zwarts

Woon je in Rijen? Dan stem je op Rijen!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gemeentebelang, op initiatief van leden, besloten het roer om te gooien. Omdat de verhoudingen op zeer veel fronten binnen onze gemeente ontspoord zijn, is Gemeentebelang van mening dat wij onze grootste kern Rijen beter kunnen vertegenwoordigen als we ons hierop gaan richten. In het belang van onze leden, in het belang van Rijen en uiteindelijk ook in het belang van evenwichtig politieke verhoudingen.

Gemeentebelang is van mening dat in de laatste twee periodes het belang van Rijen, met bijna 18.000 inwoners, ondergeschikt is geraakt door de vele grote investeringen en plannen die gemaakt zijn en worden voor de andere kernen. De oorzaak is onder andere dat de grootste partij in de raad, een Gilzese partij is. En ondanks dat men stellen ook voor Rijen op te komen kan die partij het de achterban uit Gilze echt niet kan verkopen net zo goed te zijn voor Gilze als voor Rijen. Je kunt nu eenmaal geen twee heren dienen als je zo diep in het Gilze geworteld bent. Met een overgrote meerderheid van 7 zetels, door vooral een overmacht aan kiezers in Gilze, heeft deze partij het in de raad en als gevolg daarvan ook in het college, het wel helemaal voor het zeggen. De overige partijen zitten in de coalitie of maken het deze coalitie niet moeilijk. De enige mogelijkheid om het belang van Rijen optimaal is de focus te leggen op Rijen!

De andere oorzaken waarom Gemeentebelang Rijen van mening is dat wij onze inzet moeten gaan richten op Rijen is dat er de laatste jaren enorm veel geld geïnvesteerd is in de kleinere kernen en dat de komende jaren, als het aan de huidige partijen ligt, ook zo zal doorgaan. Maar het geld raakt op, de reserves slinken en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Gemeentebelang staat voor het maken van evenwichtige keuzes waarbij Rijen niet ondergesneeuwd raakt omdat er alleen gedacht wordt aan de andere kernen omdat de politieke arena nu eenmaal zo in elkaar steekt. Rijen heeft vele kwaliteiten maar ook veel zaken die opgelost, hersteld, verbeterd, gerealiseerd en gedaan moeten worden.

Als voorbeeld kunnen we in Gilze noemen het nieuwe sportpark dat veel meer geld heeft gekost dan het sportpark in Rijen. Of het centrum van Gilze waar nu alle aandacht op is gericht maar inmiddels ligt het centrum van Rijen al meer dan 10 jaar open alsof er een bom ontploft is. Of de geluidsoverlast van de helikopters, de contouren zijn gewijzigd in het voordeel van Gilze en Molenschot maar die van Rijen is gebleven. Of wordt basisschool De Kring de dupe door deze op de lange baan te schuiven, nu basisschool De Wildschut in Gilze volgens dit college, toch herbouwd moet worden terwijl hier geen gelden voor zijn gereserveerd?
Wij maken ons ook zorgen over de, mede door bezuinigingen, aangekondigde fusie tussen het goedlopende cultureel centrum De Boodschap in Rijen en het slecht draaiende De Schakel in Gilze. Kan De Boodschap straks de Schakel wel een helpende hand blijven bieden?
Een ander voorbeeld is ons rapportage over overlast binnen onze gemeente. De vele reacties gaven het beeld dat er wel degelijk plaatsen waren in Rijen waar bewoners veel hinder ondervonden van overlast maar geen gehoor kregen bij dit college en andere partijen. Prompt staat er een interview in Elzevier met de burgemeester over overlast van bepaalde groepen jeugd en worden er nadien weer gesprekken met bewoners gepland over de door ons aangegeven probleemsituaties.

Wat het Gils’ college en de andere partijen wel willen is bijvoorbeeld voor 1,9 miljoen de N282 verbreden. En dat is nou precies iets waar de Rijenaren helemaal niet op zitten te wachten! Laten we dat geld besteden aan andere belangrijke zaken zoals het goede infrastructuur, ontwikkeling woningbouw of aan sociaal beleid!

Kortom; het is een logische stap om ons te gaan concentreren op alles wat in Rijen onder de aandacht moet komen, wat hier in Rijen nu eens gerealiseerd moet gaan worden, en dat er weer geïnvesteerd moet worden in de grootste kern van deze gemeente. Onze leden zijn Rijenaren, onze raads- en commissieleden komen uit Rijen dus wij weten als geen andere partij wat goed is voor Rijen! Heeft u onze zomerse kaart al ontvangen? Wij zullen u de komende tijd meer gaan verrassen met nieuwe aankondigingen en leuke acties. Want waar je woont moet het goed zijn!