Coalitie schuift rekening riool door.

Gemeentebelang: grote zorgen over de kosten van het rioolonderhoud.

In de laatste vergadering voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad de perspectiefnota besproken en vastgesteld. De perspectiefnota is de opmaat naar de begroting voor 2025: Welke keuzes moeten gemaakt worden om een fijne gemeente te blijven voor iedereen, nu en in de toekomst?

De afgelopen periode was erg regenachtig. Gemeentebelang sprak met inwoners uit Rijen waar de drollen door de gang dreven, en in de Ridderstraat in Gilze waren er grote rioolproblemen. Bij de bespreking van de perspectiefnota heeft Maarten van Haperen namens Gemeentebelang aandacht besteed aan de grote uitdaging op het gebied van het riool in onze gemeente. De rioolbelasting voor inwoners wordt verhoogd met maar liefst 30 euro. Maar Gemeentebelang maakt zich zorgen of dat wel genoeg is om de problemen aan te pakken.

De fractie van Gemeentebelang: Anthony Bisschops, Maud van der Meer en Maarten van Haperen

4 jaar geleden was al bekend dat vooral in de kern Rijen het riool aan vervanging toe is. In Rijen Noord Oost zijn de eerste stappen al gezet en is het riool losgekoppeld om wateroverlast te voorkomen. Maar waar de gemeenteraad al jaren op wacht is het zogenaamde masterplan en de langetermijnaanpak voor Rijen. Dat er geen plannen zijn gemaakt en uitgevoerd komt onder andere door het gebrek aan medewerkers. Gemeentebelang heeft daar begrip voor, maar vindt ook dat capaciteitsproblemen het college niet ontslaat van maken en hebben van een langetermijnvisie.

Het lijkt erop dat het college de rekening van meer dan 40 miljoen alleen al voor Rijen doorschuift naar de volgende raadsperiode. We weten nu al dat een verhoging van de rioolheffing met 30 euro niet genoeg gaat zijn. Daar gaan nog tientallen euro’s per huishouden bij moeten gezien de uitdaging die ons te wachten staat. Durf die keuze te maken, zodat we echt aan de slag kunnen en onszelf geld voor noodgrepen kunnen besparen. Dat inwoners ons benaderen en hun beklag doen over de drollen die door de woonkamer drijven na heftige regenval kan echt niet. Wachten en uitstellen gaat het duurder maken, niet goedkoper.

Reageren op dit artikel? Stuur een reactie naar Maarten@gemeentebelang.org