Beëdiging commissieleden

Tijdens de raadsvergadering van 22 april hebben onze commissieleden Johan Manders, André van Wijk en Pieter de Bruijn hun gelofte afgelegd.

Vlnr: Johan Manders, David (VVD), André van Wijk, Pieter de Bruijn en Vincent Timmermans (PvdA)

Vlnr: Johan Manders, David Vermorken (VVD), André van Wijk, Pieter de Bruijn en Vincent Timmermans (PvdA)

Verdubbeling N282 geeft problemen in Rijen

Verdubbeling rijbaan hultenDe provincie en de gemeente zijn van plan om de N282 aan te pakken. Hulten wordt dan autoluw, wat Gemeentebelang uiteraard uitstekend vindt. Waar wij minder gelukkig mee zijn, is het voorgenomen besluit om de weg te verdubbelen van 2 naar 4 rijstroken langs Rijen en de Burg. Ballingsweg.

Gemeentebelang heeft al aangegeven bezorgd te zijn over de ontwikkeling omdat er in onze ogen belangrijke zaken niet goed zijn onderbouwd waardoor we mogelijk meer problemen krijgen dan er opgelost worden. Er zal bijvoorbeeld sluipverkeer komen vanaf de A58. Er ontstaat fuikwerking als de weg weer terug moet van 4 naar 2 banen. De snelheid neemt toe, er komen problemen de bij spoorwegovergang en er ontstaat een grotere kans op ongevallen door afslaand verkeer voor bijvoorbeeld het pompstation of bij woningen. En dit alles nog afgezien van nut en noodzaak. Er is een grote hoeveelheid geld mee gemoeid en er zullen bomen gekapt moeten worden om de weg te verbreden. Is dit het allemaal waard?

N282

Weekblad Gilze en Rijen 10-04-2013

Wat vindt u? Moet de N282 breder worden voor meer verkeer en een snellere doorstroom of moet de weg zo blijven met bijvoorbeeld aanpassingen zodat eventuele knelpunten op een andere wijze opgelost worden? Wij horen uw mening graag! Want waar je woont, moet het goed zijn, zowel in het centrum van Rijen als daarbuiten! Reageer op www.gemeentebelang.org of bel Ariane Zwarts, telefoon 0161-230470.

 

Gemeentelijke bekendmakingen online

Er ligt een voorstel om de gemeentelijke bekendmakingen ook online te publiceren. De beoogde plek is hier te vinden. In het weekblad kun je niet zoeken, zit geen archief en staan slechts verkorte versies. Een goed online archief is ons inziens dus een zeer welkome verbetering. Want waar je woon, moet het goed zijn!