Gemeentelijke bekendmakingen online

Er ligt een voorstel om de gemeentelijke bekendmakingen ook online te publiceren. De beoogde plek is hier te vinden. In het weekblad kun je niet zoeken, zit geen archief en staan slechts verkorte versies. Een goed online archief is ons inziens dus een zeer welkome verbetering. Want waar je woon, moet het goed zijn!