Nieuwe en moderne bibliotheek hard nodig

Gemeentebelang: geduld wordt beloond

In de commissie Samenleving van afgelopen week werd er gesproken over de stand van zaken rond de verbouwing van Theek 5 in De Boodschap. Gemeentebelang is blij te horen dat er schot in zit want een nieuwe, frisse en moderne bibliotheek is hard nodig.

Dat het proces rondom een vernieuwde bibliotheek in ons cultureel centrum De Boodschap er eentje van een lange adem zou worden hadden we vooraf niet kunnen bedenken. Al december 2018 gaf de gemeenteraad groen licht met een bijbehorend budget. Daarnaast werd afgesproken dat de directie van De Boodschap “bouwheer” zou zijn. Dat betekent dat het uitwerken van de plannen, de verbouwing en het bewaken van de kosten bij De Boodschap ligt. Dat is logisch want zij zijn ook eigenaar van het gebouw. Kortom, de gemeenteraad heeft de kaders vastgesteld en de wijze waarop het uitgevoerd moet gaan worden.

Het proces werd samen met Theek 5 dan ook enthousiast opgepakt door De Boodschap. Een eerste plan werd uitgewerkt waarbij de bibliotheek verplaatst zou worden naar de linker zijvleugel. Een mooie ruimte die aansloot op de foyer waardoor er een multifunctionele begane grond ontstaat waar een kopje koffiedrinken, samengaat met de krant lezen of zien hoe kinderen voorgelezen worden. Maar vooral, waar je elkaar op een heel prettige plek kunt ontmoeten om kunst, cultuur en literatuur kunt beleven. Door de gescheiden ruimtes die er nu zijn is de bibliotheek in Rijen haast niet meer dan een saaie uitleenlocatie. Dat past niet meer in een tijd waar we kinderen willen stimuleren en waar veel meer te beleven valt dan alleen je boek terugbrengen.

Het verbaast Gemeentebelang dan ook dat dit alles vergeten lijkt. In de commissie werd de nadruk gelegd dat men er geen heil meer in zag of zorgen had over de uitvoerbaarheid over het aangepaste plan dat nu uitgewerkt wordt. Gemeentebelang gelooft er wel in dat er iets moois gaat komen. En is er juist heel blij mee dat de handdoek niet in de ring is gegooid. Niet door de raad en niet door De Boodschap en Theek 5. Er is veel tegenslag geweest en dan kwam ook corona er nog overheen. Maar we moeten het doel niet uit het oog verliezen: de oude bibliotheek is op. Een eigentijdse Theek 5 geeft onze jeugd een boost om te gaan lezen, geeft ouderen een fijne plek om een boek te zoeken en geeft de gemeente de kans om waardevolle projecten voor bijvoorbeeld statushouders en kinderen met leerachterstanden kracht bij te zetten. Daar doen we het voor. We kijken dan ook uit naar het definitieve plan en de presentatie daarvan. “Want waar je woont, moet het goed zijn”. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org

Laadpalen voor een duurzame gemeente

Gemeentebelang: waar vind jij dat ze moeten komen te staan?

Tijdens een wandeling door de gemeente kan het je niet ontgaan: er zijn steeds meer elektrische voertuigen op de weg. Dit is goed nieuws, hoe meer elektrische auto’s op de weg, hoe minder fossiele brandstoffen er verstookt worden en hoe schoner de lucht is in onze gemeente.

Elektrische auto’s moeten natuurlijk ook opgeladen worden, dit kan aan huis via een laadpaal of bij een algemene openbare laadpaal. De provincie Noord-Brabant zet in op 8000 extra laadpunten in de komende vier jaar door heel Brabant. Dit zou de bureaucratische rompslomp die nu ervaren kan worden rondom de aanvraag van een laadpaal moeten verminderen. Dat de provincie hier een rol in speelt is goed, maar Gemeentebelang denkt dat het belangrijk is dat we ook zelf als gemeente kijken wat voor onze vier kernen belangrijk is, om klaar te zijn voor de verdere groei van gebruik van elektrische voertuigen.

Guido Koenen, commissielid middelen

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat in onze gemeente de inwoners voldoende mogelijkheid hebben om hun elektrische auto’s te laden. Laadpunten moeten makkelijk toegankelijk zijn voor iedereen in alle wijken en bij openbare voorzieningen. De grote projecten die de komende tijd uitgevoerd gaan worden (centrumplannen, stationsomgeving, herinrichtingen Hulten, nieuwbouwprojecten) geven wat ons betreft aanleiding om ook daar te kijken waar oplaadpunten kunnen komen. Maar wat is een goede plaats voor een laadpaal? En hoe bepalen we wat voldoende laadpalen zijn voor onze gemeente? Wij zijn heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Maak jij al gebruik van een publieke paal en wil je jouw ervaringen met ons delen, graag!

Naast auto’s zijn ook elektrische fietsen niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Dankzij de trapondersteuning zijn langere tochten op de fiets voor meer mensen mogelijk. Maar ook deze accu moet opgeladen worden, thuis of onderweg. Ook hiervan vindt Gemeentebelang dat we moeten zorgen dat inwoners hun accu’s op kunnen laden rondom openbare voorzieningen, en zien wij kansen in de toekomstige grote projecten. Waar denk jij er een oplaadmogelijkheid voor fietsen bij zou kunnen komen? Laat het ons weten!

Jouw opmerkingen en vragen over het opladen van elektrische voertuigen in onze gemeente kan je ons laten weten via: info@gemeentebelang.org

Zo groot als het moet, zo klein als het kan

Gemeentebelang: Hoe neem je besluiten over de spoorzone?

Binnenkort moeten nieuwe besluiten genomen voor de vernieuwde Spoorzone in Rijen. Maar hoe doe je dat op een goede manier?

Verschillende belangen
Als het om de spoorzone gaat spelen veel verschillende belangen een rol. Hoe kijken we naar de bereikbaarheid van het gehele dorp en Rijen-Zuid? Hoe snel kan en moet de brandweer ter plaatse zijn bij een calamiteit? Hoe kijken we naar veiligheid en inclusiviteit van de gehele spoorzone en specifiek de onderdoorgang? Hoe wegen de maatschappelijke baten ten opzichte van individuele bewoners en bedrijven die we raken? Hoe houden we ons dorp leefbaar? En dan spelen ook nog de verschillende partijen (Rijksoverheid, Provincie, Prorail), de geraamde kosten en de risico’s een rol.

Hoe maak je keuzes?
Met en als betrokken inwoners praten we binnen Gemeentebelang regelmatig over hoe je tot keuzes en besluiten komt. We vinden het belangrijk dat dit zo transparant als mogelijk gebeurt. Dat is bij dilemma’s niet altijd makkelijk. Daarom houden we ook de spoorzone vast aan drie uitgangspunten: 1) zo klein als het kan, zo groot als het moet, 2) de financiële bijdrage en risico’s moeten te dragen zijn voor onze gemeente en 3) de nieuwe spoorzone vergroot de leefbaarheid van Rijen. Bij ieder tussenbesluit dat genomen moet worden, kijken we hoe dit past bij onze standpunten. Uiteindelijk zullen we een definitief besluit moeten nemen; dan zullen we alle informatie die er ligt als geheel nogmaals afwegen.

De fractie van Gemeentebelang

Zo groot als het moet, zo klein als het kan
Vanuit Gemeentebelang zijn we in principe voorstander van een onderdoorgang in de spoorzone. De vraag die echter vaak terugkomt is hoe groot (en daarmee diep) deze moet zijn. Keuzes maken we daarbij op basis van rapporten van deskundigen die bijvoorbeeld aangeven of de brandweer de onderdoorgang moet kunnen gebruiken, en hoe Rijen-Zuid bereikbaar blijft. We willen namelijk de belangen van alle inwoners meenemen. Daarom zijn ook we voorstander van een toekomstbestendige spoorzone die past binnen ons dorp en rekening houdt met de toekomstige veranderingen in mobiliteit, waarbij we voetganger en fietser centraal zetten. Toekomstbestendig betekent ook betaalbaar, zodat we bij de goedkoopste gemeenten van Nederland blijven horen. Daarom dus ook: zo klein als het kan, passend binnen de uitstraling van ons dorp.

Hoe nu verder?
De komende periode komt extra informatie op tafel en zullen we besluiten moeten nemen. Binnen Gemeentebelang zullen wij alle informatie en het hele proces kritisch blijven bekijken, met onze uitgangspunten in de hand. Niet omdat kritisch zijn makkelijk is, maar omdat wij mee willen bouwen aan een toekomstbestendige spoorzone die de leefbaarheid van Rijen vergroot.

Meepraten?
Mail naar info@gemeentebelang.org. Want waar je woont, moet het goed zijn.

Nog een keer terugkijken op het afgelopen jaar

Gemeentebelang: Veel bereikt, ondanks dat het jaar in teken stond van corona

Het afgelopen jaar zijn er in onze gemeente mooie dingen gerealiseerd. Door corona is er veel aandacht gegaan naar andere zaken zoals eenzaamheid, verlies en verdriet. Het leven stond voor velen bijna stil en vooral de tweede lockdown maakt het allemaal niet gemakkelijk. Ook Gemeentebelang mist de gezelligheid met praat op straat, met onze leden en allerlei evenementen zoals de jaarmarkt waar we altijd present zijn. Maar we zoeken op kleinere schaal contact met iedereen en waarderen ook de digitale contacten. Met onze kaartenactie “hart onder de riem” en de traditionele nieuwjaarskaart bijvoorbeeld. En we waarderen ook de digitale contacten die gelukkig in veelvoud plaatsvonden!

Gemeentebelang heeft in het afgelopen jaar ook politiek van zich laten horen. Door de aandacht te vragen of een motie in te dienen zijn er door de raad mooie onderwerpen op de kaart gezet zoals mondkapjes voor minima, het realiseren van openbare toiletten in het kader van een inclusieve samenleving, de klimaatsubsidie en het schone lucht akkoord. Maar ook is er het afgelopen jaar inspanning geleverd op het gebied van snellere schuldhulpverlening, aandacht voor vrijwilligers in corona tijd en het behoud van de jonge mantelzorger consulent. En we hebben in 2020 zelfs nog een award ontvangen voor onze duurzame openbare LED-verlichting. Kortom, duurzaamheid en sociaal maatschappelijke waarden zijn onderwerpen die Gemeentebelang en haar wethouder Ariane Zwarts enorm belangrijk vindt.

Nieuwjaarskaart van Gemeentebelang

Maar niet alles kun je in een jaar realiseren of afsluiten. Er staat nog veel te doen het komende volle jaar voor de verkiezingen weer losbarsten. We gaan aan de slag om zoveel mogelijk te realiseren wat in het coalitieakkoord is opgenomen. Maar ook daar zit de vaart erin. Denk bijvoorbeeld aan de herbestemming van de oude sporthal in Rijen, de renovatie van de sporthal in Gilze, de twee centrumplannen, de woonwijk Tussen de Leijen, herinrichting Rijen Noord-Oost, de ontwikkeling van de spoorzone met de snelfietsroute, 30 km zone in woonwijk de Vijf Eiken en nog veel meer. Alles om onze gemeente leefbaarder, veiliger en aangenamer te maken.

Maar ook in 2021 zullen we allemaal, of het nou privé, zakelijk of politiek georiënteerd is, nog rekening moeten houden met corona. Dit jaar geeft zicht op een “nieuw” normaal leven waar we allemaal zo veel behoefte aan hebben. Met een handdruk, een schouderklop of een omhelzing. Gemeentebelang wenst je dan ook alle goeds en veel gezondheid toe in het nieuwe jaar. En heb je leuke ideeën of wil je iets anders laten weten? Mail ons op secretariaat@gemeentebelang.org of reageer via onze Facebookpagina en we hebben contact. “Want waar je woont, moet het goed zijn!”