Over de centrumplannen voor Gilze en Rijen

Gemeentebelang: blij met zichtbare vooruitgang

Al vele jaren zijn we in de gemeente bezig met de plannen voor het herontwikkelen van de centra van Gilze en Rijen. Diverse plannen werden uitgewerkt, financiële rekensommen gemaakt en tegenslagen overwonnen. Gemeentebelang heeft altijd begrip gehad voor het feit dat de ontwikkeling hierdoor langer duurde dan gewenst en is dan ook blij dat de eindstreep in zicht is.

Afgelopen week was het dan zover. In Gilze zijn de plannen voor het nieuwe centrum bekend gemaakt en is het langverwachte stokje letterlijk doorgegeven van de gemeente aan de projectontwikkelaar. Dit ging gepaard met het onthullen van de naam. Met de historische naam “Heerehoeve” gaat het centrumplan van Gilze verder vorm krijgen. Een welkome mijlpaal in Gilze! Gemeentebelang feliciteert iedereen dan ook met dit mooie resultaat.

Maar ook in Rijen wachten we al een tiental jaren op een nieuw centrum en is het hoog tijd dat het centrumplan uitgevoerd gaat worden. Ook hier speelden veel elementen een rol waardoor dit nog steeds niet gerealiseerd is. Ook hier zijn veel hordes genomen, uitgebreid besproken met de vele stakeholders, gronden verworven en het bestemmingsplan vastgesteld. Gemeentebelang is er van overtuigd dat ook in Rijen binnenkort werk kan worden gemaakt van de realisatie van het centrumplan.

Raadslid Maud van der Meer op het Wilhelminaplein

Gemeentebelang is dan ook verbaasd dat de PvdA in deze fase met tromgeroffel een alternatief eigen plan voor het centrum van Rijen presenteerde. Na het bijwonen van de bijeenkomst blijkt dit ‘nieuwe plan’ hetzelfde te zijn als de droom van oud-wethouder Starreveld in 2018. De PvdA heeft deze plannen overgenomen en zonder nieuwe onderbouwing gepresenteerd aan de inwoners. Gemeentebelang vindt het bijzonder dat de PvdA nu een grootscheepse koerswijziging nastreeft, want dit staat haaks op wat zij in hun verkiezingsprogramma hierover hebben opgenomen: ‘Het Centrumplan Rijen wordt zo snel mogelijk gerealiseerd conform het bestemmingsplan, met woningen naar behoefte, een supermarkt, voldoende parkeergelegenheid, terras- en pleinfuncties en veel aandacht voor een vlotte verkeersafwikkeling.’

In 2018 vond Gemeentebelang het idee van toenmalig wethouder Starreveld voor het centrumplan al geen goed voorstel en schreef: Niet aanpassen, maar doorzetten!

Voor zover Gemeentebelang kan beoordelen, zijn er nog steeds geen nieuwe redenen om de plannen te wijzigen, om weer een klankbordgroep op te richten en om weer een bestemmingsplanwijziging op starten. Gemeentebelang wil niet dat de vastgestelde plannen in de ijskast worden gezet. We willen dat de kern van Rijen nu eindelijk voltooid wordt met een volwaardig plein, een horecagelegenheid, winkels en vooral woningen! In de gemeenteraad horen wij dan ook graag de reactie van de huidige wethouder over het voorstel van de PvdA.

Gemeentebelang hoort graag wat jouw mening is. Mail naar info@gemeentebelang.org of bezoek onze website of facebook pagina.

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE TILBURG EN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE TILBURG

Gilze en Rijen, 10 september 2020

Beste dames en heren,

Betreft: definitieve keuze voor industrie op Wijkevoort

Wij maken ons ernstige zorgen over de plannen voor “Wijkevoort”.

Het gebied Wijkevoort ligt aan de A58 aan de uiterste westkant van Tilburg en grenst aan de gemeente Gilze en Rijen, namelijk aan de kernen Gilze en Hulten. Op dit moment is het een deels agrarisch gebied, deels een gebied voor tijdelijke natuur. Deze natuur is ook terug te vinden bij het Wijckermeer waar veel ganzen verblijven en die dit meer ook als broedplaats gebruiken. Het open karakter van het gebied is een lust voor het oog en veel inwoners van Gilze en Rijen gaan daar graag wandelen en fietsen.

Het college van B&W van de gemeente Tilburg is al geruime tijd van plan om een gebied van ongeveer 80 hectare op Wijkevoort om te bouwen tot een bedrijventerrein voor grootschalige industriële en logistieke bedrijven.

Wij vragen u met klem om de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad, die nu gepland staat op 21 september 2020, uit te stellen.

“verdozing” van Wijkevoort; foto: actiegroep “Reeshof aan zet”
  • Om te beginnen is de economische onzekerheid nu te groot om dergelijke beslissingen te nemen. Op dit moment is er door alle ontwikkelingen rondom corona een economische crisis en naar verwachting zullen de diverse maatregelen rondom corona ook leiden tot een nieuwe economische werkelijkheid, ook na het opheffen van de coronamaatregelen. Het is dan ook beter om nu af te wachten hoe een en ander zich verder ontwikkelt.
  • Tevens zal er bij het doorgaan van de huidige plannen ook sprake zijn van een verdozing van Wijkevoort, zodat er een gebied zal verdwijnen waar de inwoners van Gilze en Rijen en Tilburg kunnen ontspannen en recreëren. Door het ontwikkelen van een bedrijventerrein zal het landschap onherstelbaar aangetast worden en dat terwijl in deze tijd steden en dorpen hun bebouwing uitbreiden en het daarom juist zo belangrijk is dat er ook recreatiegebieden blijven bestaan.

Daarom vragen wij u met klem op dit moment nog geen onomkeerbaar besluit te nemen over Wijkevoort, maar om de besluitvorming over Wijkevoort uit te stellen om de eerder genoemde redenen.

Met vriendelijke groet,

Marielle Doremalen  Janet Frankemölle-Bolier      Jeroen van Gils

PvdA Gilze en Rijen   CDA Gilze en Rijen                Kern ‘75

Johan Manders          Peter van Seters

Gemeentebelang       Groen Gilze en Rijen