OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE TILBURG EN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE TILBURG

Gilze en Rijen, 10 september 2020

Beste dames en heren,

Betreft: definitieve keuze voor industrie op Wijkevoort

Wij maken ons ernstige zorgen over de plannen voor “Wijkevoort”.

Het gebied Wijkevoort ligt aan de A58 aan de uiterste westkant van Tilburg en grenst aan de gemeente Gilze en Rijen, namelijk aan de kernen Gilze en Hulten. Op dit moment is het een deels agrarisch gebied, deels een gebied voor tijdelijke natuur. Deze natuur is ook terug te vinden bij het Wijckermeer waar veel ganzen verblijven en die dit meer ook als broedplaats gebruiken. Het open karakter van het gebied is een lust voor het oog en veel inwoners van Gilze en Rijen gaan daar graag wandelen en fietsen.

Het college van B&W van de gemeente Tilburg is al geruime tijd van plan om een gebied van ongeveer 80 hectare op Wijkevoort om te bouwen tot een bedrijventerrein voor grootschalige industriële en logistieke bedrijven.

Wij vragen u met klem om de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad, die nu gepland staat op 21 september 2020, uit te stellen.

“verdozing” van Wijkevoort; foto: actiegroep “Reeshof aan zet”
  • Om te beginnen is de economische onzekerheid nu te groot om dergelijke beslissingen te nemen. Op dit moment is er door alle ontwikkelingen rondom corona een economische crisis en naar verwachting zullen de diverse maatregelen rondom corona ook leiden tot een nieuwe economische werkelijkheid, ook na het opheffen van de coronamaatregelen. Het is dan ook beter om nu af te wachten hoe een en ander zich verder ontwikkelt.
  • Tevens zal er bij het doorgaan van de huidige plannen ook sprake zijn van een verdozing van Wijkevoort, zodat er een gebied zal verdwijnen waar de inwoners van Gilze en Rijen en Tilburg kunnen ontspannen en recreëren. Door het ontwikkelen van een bedrijventerrein zal het landschap onherstelbaar aangetast worden en dat terwijl in deze tijd steden en dorpen hun bebouwing uitbreiden en het daarom juist zo belangrijk is dat er ook recreatiegebieden blijven bestaan.

Daarom vragen wij u met klem op dit moment nog geen onomkeerbaar besluit te nemen over Wijkevoort, maar om de besluitvorming over Wijkevoort uit te stellen om de eerder genoemde redenen.

Met vriendelijke groet,

Marielle Doremalen  Janet Frankemölle-Bolier      Jeroen van Gils

PvdA Gilze en Rijen   CDA Gilze en Rijen                Kern ‘75

Johan Manders          Peter van Seters

Gemeentebelang       Groen Gilze en Rijen