Gilze en Rijen wordt een duurzame gemeente!

Duurzaamheid is belangrijk voor iedereen, nu en voor onze toekomst. We moeten verstandig gebruik maken van wat de aarde ons biedt, en wel zo dat toekomstige generaties niets te kort komen. Gemeentebelang heeft daarom in haar partijprogramma duurzaamheid een belangrijke plaats gegeven. Mede daardoor is dit onderwerp in de portefeuille van wethouder Ariane Zwarts gekomen. De fractie van Gemeentebelang wil het voortouw nemen en roept iedereen op bij te dragen aan een plan om te zorgen dat Gilze en Rijen duurzaam wordt!

De afgelopen jaren is er in onze gemeente weinig structureels gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Uiteraard heeft de gemeente ingezet op de subsidie van zonnepanelen, is er een elektrische auto aangeschaft en zijn er energiezuinige maatregelen genomen binnen bijvoorbeeld het gemeentehuis. Maar een allesomvattende visie ontbreekt nog. Gemeentebelang heeft er in haar partijprogramma voor gepleit om te komen tot een gemeentelijke visie: wat willen we bereiken op het gebied van duurzaamheid en hoe gaan we dat doen? Het is zaak deze visie te gaan ontwikkelen en daar gaat Pieter de Bruijn, raadslid en commissielid Ruimte, nu mee aan de slag.

Pieter wil dit graag samen doen met mensen en organisaties die duurzaamheid een warm hart toedragen. We denken aan Energie Gilze Rijen, natuurwerkgroepen en bijvoorbeeld de Wereldwinkel. Inmiddels zijn er al een paar geïnteresseerden die mee willen denken over de invulling van deze visie. We maken een werkgroep en samen gaan we uitzoeken hoe we van Gilze en Rijen een vooruitstrevende, duurzame gemeente kunnen maken. We horen graag de ideeën van de diverse belangengroepen hierover, maar ook van geïnteresseerde inwoners. Wil je meedenken in de werkgroep of heb je goede ideeën? Dan ben je uiteraard van harte welkom. Mail naar pieter@gemeentebelang.org of maak contact via deze website.

We gaan aan de slag!

Voor Gemeentebelang is er in korte tijd veel veranderd. Veel nieuwe gezichten: nieuwe raads- en commissieleden, een nieuwe fractievoorzitter en zelfs een wethouder. Gemeentebelang vroeg aan de nieuwe fractievoorzitter, Johan Manders, hoe hij de afgelopen weken heeft ervaren.

“Het was hectisch en heel bijzonder”, vertelt Johan. “Het was hectisch, omdat sinds de verkiezingen alles in een stroomversnelling is gegaan en alles zich in de avonduren en de weekeinden afspeelde, zoals het coalitieoverleg. Het was bijzonder, omdat Gemeentebelang de kans gekregen heeft om deze stap te mogen maken. Met een aantal partijgenoten hebben we aan de gesprekken deelgenomen. En we hebben daarvoor heel wat huiswerk moeten maken. Binnen Gemeentebelang hadden we namelijk enkele afspraken gemaakt. De uitgangspunten waren: waar kunnen we als coalitiepartij zaken aanpakken, verbeteren of beïnvloeden? En levert dat meer op dan wat we in de oppositie kunnen bereiken? Bovendien zijn er voor en tijdens het coalitieoverleg nog gesprekken geweest met bijvoorbeeld de bewoners rond het spoor en de gebruikersgroep van het zwembad.”

Vindt Johan, als kersverse fractievoorzitter, dat Gemeentebelang “alles weggegeven heeft” zoals in de media wordt gesuggereerd? Johan is heel stellig: “Helemaal niet. Op de onderwerpen zwembad en N282 hebben we onze inbreng op zaken waarover nog geen raadsbesluiten waren genomen, helemaal kunnen opnemen in het coalitieprogramma. En voor wat betreft de financiën hebben we alles kunnen afspreken wat we voor ogen hadden: waaronder de houdbaarheidstest, de ondergrens voor het weerstandsvermogen en de reservepositie. Gemeentebelang is nu bij al deze zaken nauw betrokken om dit alles actief te kunnen benaderen en mee te kunnen denken.”

Gemeentebelang is ook blij met de afspraken die over andere zaken gemaakt zijn. Johan: “Communicatie, milieu en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten van Gemeentebelang. We krijgen nu de kans onze ideeën op deze terreinen waar te maken. Het gaat dan om tal van punten uit ons programma op het gebied van overlast, een modernere opzet van het bestuur, participatie van inwoners, veilige fietsverbindingen, woningbouw, groen, de milieustraat, bestemmingsplannen en nog veel meer. Dit alles betekent dat Gemeentebelang de komende 4 jaar veel van zijn ambities kan verwezenlijken. Onze plaats in de coalitie willen wij, met dit nieuwe team, gaan verdienen. Niet alleen op basis van de verkiezingsuitslag maar op basis van onze inzet de komende 4 jaar!”