Gilze en Rijen wordt een duurzame gemeente!

Duurzaamheid is belangrijk voor iedereen, nu en voor onze toekomst. We moeten verstandig gebruik maken van wat de aarde ons biedt, en wel zo dat toekomstige generaties niets te kort komen. Gemeentebelang heeft daarom in haar partijprogramma duurzaamheid een belangrijke plaats gegeven. Mede daardoor is dit onderwerp in de portefeuille van wethouder Ariane Zwarts gekomen. De fractie van Gemeentebelang wil het voortouw nemen en roept iedereen op bij te dragen aan een plan om te zorgen dat Gilze en Rijen duurzaam wordt!

De afgelopen jaren is er in onze gemeente weinig structureels gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Uiteraard heeft de gemeente ingezet op de subsidie van zonnepanelen, is er een elektrische auto aangeschaft en zijn er energiezuinige maatregelen genomen binnen bijvoorbeeld het gemeentehuis. Maar een allesomvattende visie ontbreekt nog. Gemeentebelang heeft er in haar partijprogramma voor gepleit om te komen tot een gemeentelijke visie: wat willen we bereiken op het gebied van duurzaamheid en hoe gaan we dat doen? Het is zaak deze visie te gaan ontwikkelen en daar gaat Pieter de Bruijn, raadslid en commissielid Ruimte, nu mee aan de slag.

Pieter wil dit graag samen doen met mensen en organisaties die duurzaamheid een warm hart toedragen. We denken aan Energie Gilze Rijen, natuurwerkgroepen en bijvoorbeeld de Wereldwinkel. Inmiddels zijn er al een paar geïnteresseerden die mee willen denken over de invulling van deze visie. We maken een werkgroep en samen gaan we uitzoeken hoe we van Gilze en Rijen een vooruitstrevende, duurzame gemeente kunnen maken. We horen graag de ideeën van de diverse belangengroepen hierover, maar ook van geïnteresseerde inwoners. Wil je meedenken in de werkgroep of heb je goede ideeën? Dan ben je uiteraard van harte welkom. Mail naar pieter@gemeentebelang.org of maak contact via deze website.