Een enthousiaste ledenvergadering

Voor de tweede keer na de verkiezingen was er donderdag 19 juni in de Boodschap weer een druk bezochte algemene ledenvergadering van Gemeentebelang. De partij nam besluiten over de veranderde taken en de inzet van nieuwe actieve leden.

Door de enorme verkiezingswinst van Gemeentebelang moesten er een aantal posten herschikt worden. De spelregels van Gemeentebelang zijn helder: iemand die raadslid is, mag geen bestuurslid zijn, want van een bestuurslid mag verwacht worden dat die bijvoorbeeld ervoor zorgt dat de partij fatsoenlijk loopt en dat de fractie ondersteund wordt in haar werk en dat daar ook kritisch naar gekeken wordt. We mogen ons gelukkig prijzen dat het binnen Gemeentebelang geen enkel punt is om goede en deskundige mensen aan te trekken. Met algemene stemmen werden xxx, Dewi de Hoon en Dennis van Loenhout gekozen als nieuw bestuurslid. Stefanie zal bovendien ons secretariaat gaat bemensen. Het bestuur bestaat nu uit vijf vrouwen en een man. Ook dat mag best uniek genoemd worden.

De evaluatie van de verkiezingscampagne was ook een belangrijk agendapunt. Zelfs met een fantastische verkiezingsuitslag moet je kritisch blijven over de weg ernaar toe. We hebben de meningen over onze campagne verzameld en de uitslag was de moeite waard. Ondanks ons enthousiasme en de successen, bijvoorbeeld de vele contactmomenten met onze inwoners, zijn er ook dingen gewoon niet goed gelopen. Het drukwerk had bijvoorbeeld niet altijd dezelfde kwaliteit, niet iedereen wist wat er allemaal precies ging gebeuren en wat misschien nog veel belangrijker was, is dat we onze leden nog te weinig bij de campagne betrokken hebben. Het bestuur heeft de opdracht gekregen om deze punten vast te leggen en nu al te gaan denken over de volgende campagne. Want we willen verder groeien, meer leden, vindt ook de ledenvergadering.

O ja, de contributie voor de leden was ook nog een agendapunt. Die is nu 7 euro per jaar. Voor zo’n bedrag hoeft men het lid worden niet te laten! En met dat bedrag steun je ons werk, houden we je op de hoogte en doe je mee!

Een behoorlijke tijd hebben we ook stilgestaan bij de eerste maanden van onze fractie en onze wethouder in deze nieuwe periode. Iedereen is enthousiast, maar het is nog even wennen. Gemeentebelang heeft immers een nieuwe rol gekregen: van oppositie naar coalitie met een nieuwe wethouder en een nieuwe fractievoorzitter. De eerste signalen zijn meer dan positief.

En als laatste stond een afscheid gepland.

Jan de Wee

Jan de Wee heeft de gemeenteraad verlaten. Hij was meer dan 10 jaar het gezicht van Gemeentebelang. Hij werd met name in het zonnetje gezet vanwege zijn enorme werklust. Elke vrije minuut gebruikte hij om zijn stukken voor te bereiden en mensen te overtuigen van het nut van gemeentepolitiek. In zijn dankwoord beaamde Jan dit door te zeggen dat hij zijn politieke inzet ook gewoon als werk beschouwde. En hij dankte iedereen voor de samenwerking.

Ria Vermetten

Ria Vermetten nam afscheid als bestuurslid. Ze was jarenlang onze penningmeester Ria Vermetten werd vooral bedankt voor haar vele vrijwilligerswerk. Niet alleen binnen Gemeentebelang maar ook bijvoorbeeld binnen de kerk is ze actief. Zij vindt het vooral belangrijk dat mensen die het nodig hebben ondersteuning krijgen. In Gemeentebelang is zij de belangenbehartiger van de mensen die het minder hebben. Steeds vroeg ze daar de aandacht voor. Heel wat voorstellen zijn in de loop van de jaren aangepast aan haar zienswijze. Ze heeft beloofd ons erop te blijven attenderen.

Jan en Ria kregen een presentje en een royaal applaus van de leden.

Wilt u ook actief meewerken aan verbeteringen in uw woonomgeving?  Word lid. Want waar je woont, moet het goed zijn.