Duurzaamheid komt op de kaart

Met een bijeenkomst op het gemeentehuis deed onze gemeente een eerste aanzet om duurzaamheid op de kaart te zetten. De bijeenkomst was bedoeld voor inwoners, ondernemers, verenigingen, betrokken partijen in onze gemeente en belangstellenden. Gemeentebelang was uiteraard van de partij.

image002 (4)Het doel van deze bijeenkomst was volgens onze wethouder Ariane Zwarts om de verschillende aspecten van duurzaamheid met elkaar te delen en te bespreken. De duurzaamheidnotitie waar ze bijvoorbeeld mee bezig is, moet volgens Ariane niet “een zaak van de gemeente zijn” maar juist een beweging in gang zetten in onze samenleving waardoor steeds meer inwoners deelnemen aan duurzame activiteiten. De goed bezochte avond leverde veel input die gebruikt gaat worden in deze duurzaamheidnotitie.

De avond begon met informatie over wat we in Gilze en Rijen al doen en wat daar goed en minder goed in gaat. Op deze manier kunnen we bepalen welke aandachtsgebieden interessant zijn om als speerpunten te gaan dienen.

De voorzitter van Energie Gilze Rijen (EGR), Andre Dilweg, liet ons zien hoe deze organisatie hard aan de weg timmert op het gebied van duurzame energie. Buurkracht, energieleveranciers, projecten met zonnepanelen, verduurzamen van bedrijventerreinen en sportparken, dat heeft allemaal de aandacht van EGR. Maar de nadruk lag vooral ook op hoe we daar samen aan verder kunnen werken.

Niet alleen lokaal maar ook regionaal gebeurt er veel. Zo vertelde Paul van Dijk, projectlimage001 (2)eider Energie & Klimaat van de gemeente Tilburg, wat er allemaal door het project Brabantse Stroomversnelling aan initiatieven mogelijk zijn om in te zetten op het verduurzamen van particuliere woningbouw.

Kortom: duurzaamheid komt op de kaart en Gemeentebelang wil daar graag actief aan bijdragen! Want waar je woont, moet het goed zijn en dus ook duurzaam. Heb jij nog ideeën over dit thema? Of wil je met ons meedenken? Ga naar Contact (rechtsboven). We horen graag wat jij ervan vindt.

FOTO’S: FRANK HERMENS

image001 (5) image002

 

Wie wil onze penningmeester worden?

De penningmeester van Gemeentebelang wordt door de leden als bestuurslid gekozen.  Als bestuurslid levert de penningmeester een algemene bijdrage aan de ontwikkeling van het partijbeleid. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de kas en de bankrekening van de partij. Het is geen moeilijke taak. Iedereen die zijn eigen financiën een beetje op orde weet te houden, kan het penningmeesterschap van een vereniging als Gemeentebelang aan.

Dit zijn de taken van onze penningmeester:

  • Bijhouden van inkomsten en uitgaven.
  • Innen van de contributie van de partijleden en van de jaarlijkse bijdragen van de raadsleden en de wethouder
  • Uitvoeren van betalingen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld zaalhuur, consumpties, kantoorartikelen en campagnemateriaal. Kortom, de bonnetjes afwerken.
  • Jaarlijks doet de penningmeester verslag van de stand van de financiën aan de algemene ledenvergadering. Een kascommissie uit de ledenvergadering controleert namens de partij of alles klopt.

Bestuursleden ontvangen geen salaris, maar de kosten die ze voor de partij maken worden uiteraard vergoed. Je krijgt een verantwoordelijke functie waarin je meer leert over onze samenleving, over de werking van de democratie en de gemeentepolitiek. Je zult met je werk bijdragen aan het waarmaken van de leus van de Gemeentebelang: waar je woont, moet het goed zijn!

Lijkt het je iets of wil je meer weten? Maak dan een afspraak met onze voorzitter Desirée Willems. Bel 06 38038475 of stuur een e-mail naar voorzitter@Gemeentebelang.org. En ben je geen lid van Gemeentebelang? Bel dan toch maar! Je voelt je vast bij ons thuis.