Rekenkameronderzoek afgerond

Gemeentebelang: resultaat is voor beide projecten behaald

Dat het een pittige avond ging worden voor Gemeentebelang stond bij voorbaat al vast, zo begint Johan Manders. Het rekenkameronderzoek, voor het laatst gehouden in 2010, diende als basis voor een stevig debat tijdens de afgelopen raadsvergadering. In het rekenkameronderzoek werd onderzocht of de aanbevelingen van het rapport uit 2010 rondom “Sportpark De vijf Eiken” waren opgevolgd bij het project Den Butter en bij het project Anders Inzamelen. En laten dat nu net twee projecten zijn van onze wethouder Ariane Zwarts.

De conclusie van het rekenkameronderzoek was helder; beide projecten zijn maatschappelijk gezien geslaagd. Er ligt een mooi zwembad met sporthal en de eerste resultaten van het Anders Inzamelen zijn positief. Dat is een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn. De doelen van de projecten zijn dus gehaald, maar kijkend naar de beide processen kan gesteld worden dat deze contrasteren. Project Den Butter: Aanbevelingen uit 2010 goed opgevolgd. Project Anders Inzamelen: Aanbevelingen niet opgevolgd. Voor beide projecten is onze wethouder politiek eindverantwoordelijk. Dat beide projecten zo verschillend konden lopen, had verschillende redenen. De vele wisselingen van projectleiders, de raad die meer had moeten doorvragen, het terug trekken van Baarle-Nassau uit het project en het wisselend gebruik van een projectenboek, zijn enkele voorbeelden van redenen waarom voor project Anders Inzamelen het budget overschreden is.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat het college, en daarmee ook de wethouder, naar eer en geweten heeft gehandeld. De oppositie vond het nodig om een motie van afkeuring in te dienen. Voor Gemeentebelang was er geen reden om deze te steunen. Tijdens de projecten is er door onze wethouder gehandeld met de informatie die op dat moment voorhanden was en met de juiste intenties. Het budget voor het project Anders Inzamelen is overschreden, maar, zoals de wethouder zelf aangaf: ‘er is geen euro over de balk gesmeten’. Al het geld is verantwoord ingezet om het project te laten slagen.

Het onderzoek van de rekenkamer is grondig geweest. Met de conclusies op zak moeten we zorgen dat raadsleden ‘in control’ kunnen zijn en blijven. Dit is belangrijk omdat er nog verschillende grote projecten op stapel staan, denk aan de centrumplannen en de spoorzone. De raad en het college kunnen samen werken aan duidelijke hoofdlijnen voor deze projecten, zodat ze volgens de juiste routes worden uitgevoerd. Dat is wat we willen, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang. Achteraf is het altijd makkelijk om “de koe in zijn kont te kijken”, maar het is belangrijk om vertrouwen in de lokale politiek te houden, en te geven.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Betrokken inwoners maken je dag leuker

Gemeentebelang: elke dag kan Valentijnsdag zijn

Al jaren gebruikt Gemeentebelang een hartje om te laten zien waar we in onze gemeente van houden. En Valentijnsdag is daar een voorbeeld van. Want op die dag laten we zien wat we leuk vinden, van elkaar maar ook waarom. Gemeentebelang weet dat er in ons dorp heel veel mensen zijn die veel vaker mooie of aardige dingen doen voor een ander. Die leuke gebaren delen we graag met je op Valentijnsdag.

Zo weten we dat een mevrouw met haar dalmatiër helpt om het gebroken glas op te ruimen dat midden in het pad ligt. En ken je die mijnheer die altijd op zijn bankje in de Hoofdstraat iedereen groet die langskomt? Dan is je dag toch weer goed? En van de buren van ons fractielid, die altijd klaar staan om de kippen eten te geven, kliko’s binnen te halen en ook nog eens mantelzorg te verlenen? In zo’n buurt is het toch heel fijn wonen?

Valentijnsgroet van Gemeentebelang

Gemeentebelang kent ook een mijnheer die iedere week kippensoep maakt voor de hele afdeling van het verzorgingshuis waar zijn vrouw verblijft. Zo iemand wil je toch een knuffel geven? Dat geldt ook voor een buurvrouw die elke dag even kijkt bij haar nog oudere buurvrouw of de gordijnen wel open zijn en zo checkt of alles nog goed gaat. Of die mijnheer die zijn hele stickerverzameling heeft weggegeven aan een jongen met een verstandelijke beperking!

Andere mensen helpen de omgeving schoon te houden, zoals die meneer die iedere dag met zijn hond door het Wolfsweidepark loopt en al het zwerfvuil opraapt en een ander die altijd de portiek schoon maakt in het appartementencomplex in de Julianastraat.

Of de medewerkers van de groenvoorziening die tussen de honden- en kattenpoep ervoor zorgen dat de veldjes weer netjes zijn.

Gewoon een vriendelijke begroeting maakt al een verschil, zoals de caissières bij onze supermarkten of lieve mensen die helpen met bemoedigende woorden, hulp bij het solliciteren, een luisterend oor zodat je je gauw thuis voelt in het dorp! En zelfs op het station staan vrijwilligers klaar voor hulp of koffie voordat je vertrekt naar je bestemming elders. Dat is toch weer fijn thuiskomen in Rijen?

Gemeentebelang kent al deze mensen maar we noemen ze hier niet bij naam. We vinden dat deze en zoveel andere mensen een Valentijnsgroet verdienen. Het maakt onze gemeente zo veel mooier. Dus herken je jezelf in dit verhaal? Dank je wel voor je inzet. We hopen dat het nog meer inwoners inspireert om af en toe wat leuks te doen voor een ander. Dan kunnen we hartjes blijven geven. “Want waar je woont, moet het goed zijn.” Kijk op www.gemeentebelang.org. Of mail gerust naar info@gemeentebelang.org.

Nieuwe invulling marechausseekazerne in zicht!

Gemeentebelang is blij met de komst van 9 huurwoningen

De oude marechausseekazerne aan de Van Oldenbarneveldtlaan 10 in Rijen was al jaren rijp voor een nieuwe ontwikkeling. Het aanzicht van een pand dat niet meer goed onderhouden werd, was geen fijn gezicht in de buurt. Tegelijkertijd staan er op deze locatie ook veel bomen. Samen met het terrein van de Margriethal vormt dit gebied een groene long in de wijk.

De marechausseekazerne en de grond eromheen is van woonstichting Leystromen. De woonstichting wilde oorspronkelijk 13 huurwoningen op deze plaats realiseren. Dit plan riep bezwaren op bij omwonenden. Zij vonden het aantal woningen te groot en dat er daardoor teveel groen zou sneuvelen. Daarnaast waren zij bezorgd voor hun privacy omdat de woningen met kleine patio nagenoeg geen afstand hadden tot de nieuwe woningen. Deze bezwaren werden door de gemeenteraad en dus ook Gemeentebelang opgepakt.

Maud van der Meer en Ariane Zwarts voor de marechausseekazerne

In maart 2018 nam de raad een motie aan om tot een betere ontwikkeling en inrichting van het gebied te komen. Onze wethouder Ariane Zwarts is daarop met de omwonenden in gesprek gegaan om te kijken hoe we tot een beter plan konden komen. Als eerste idee werden de woningen omgedraaid zodat de tuinen niet aan elkaar zouden grenzen. Dat scheelt in geluid en inkijk. Met deze basis zijn de omwonenden en Leystromen samen verder gegaan om te komen tot een plan waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Minder woningen betekent ook dat er meer ruimte is voor behoud van groen en minder verharding. Dat is niet alleen mooi voor de inrichting van deze hoek maar zo kan bijvoorbeeld hemelwater makkelijker infiltreren in de bodem om uitdroging van de bodem tegen te gaan. En we weten dat dit hard nodig is sinds onze gemeente in de zomer van 2019 de warmste gemeente van Nederland was. Kortom, we kunnen niet meer zonder dit soort maatregelen. Gemeentebelang is dan ook blij met de inzet van de omwonenden, Leystromen en Ariane namens de gemeente. Uiteindelijk wordt dit project nu een hele aanwinst voor de woonwijk Vijf Eiken.

Voor Gemeentebelang is het belangrijk dat ook het terrein van de Margriethal/Tropical een invulling krijgt die duurzaam en passend is in de omgeving. Ook hier is de inbreng van omwonenden van belang, om zo tot een gezamenlijk gedragen plan te komen waar alle inwoners van Rijen nog jaren van kunnen genieten.

“Want waar je woont, moet het goed zijn.” Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.