Rekenkameronderzoek afgerond

Gemeentebelang: resultaat is voor beide projecten behaald

Dat het een pittige avond ging worden voor Gemeentebelang stond bij voorbaat al vast, zo begint Johan Manders. Het rekenkameronderzoek, voor het laatst gehouden in 2010, diende als basis voor een stevig debat tijdens de afgelopen raadsvergadering. In het rekenkameronderzoek werd onderzocht of de aanbevelingen van het rapport uit 2010 rondom “Sportpark De vijf Eiken” waren opgevolgd bij het project Den Butter en bij het project Anders Inzamelen. En laten dat nu net twee projecten zijn van onze wethouder Ariane Zwarts.

De conclusie van het rekenkameronderzoek was helder; beide projecten zijn maatschappelijk gezien geslaagd. Er ligt een mooi zwembad met sporthal en de eerste resultaten van het Anders Inzamelen zijn positief. Dat is een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn. De doelen van de projecten zijn dus gehaald, maar kijkend naar de beide processen kan gesteld worden dat deze contrasteren. Project Den Butter: Aanbevelingen uit 2010 goed opgevolgd. Project Anders Inzamelen: Aanbevelingen niet opgevolgd. Voor beide projecten is onze wethouder politiek eindverantwoordelijk. Dat beide projecten zo verschillend konden lopen, had verschillende redenen. De vele wisselingen van projectleiders, de raad die meer had moeten doorvragen, het terug trekken van Baarle-Nassau uit het project en het wisselend gebruik van een projectenboek, zijn enkele voorbeelden van redenen waarom voor project Anders Inzamelen het budget overschreden is.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat het college, en daarmee ook de wethouder, naar eer en geweten heeft gehandeld. De oppositie vond het nodig om een motie van afkeuring in te dienen. Voor Gemeentebelang was er geen reden om deze te steunen. Tijdens de projecten is er door onze wethouder gehandeld met de informatie die op dat moment voorhanden was en met de juiste intenties. Het budget voor het project Anders Inzamelen is overschreden, maar, zoals de wethouder zelf aangaf: ‘er is geen euro over de balk gesmeten’. Al het geld is verantwoord ingezet om het project te laten slagen.

Het onderzoek van de rekenkamer is grondig geweest. Met de conclusies op zak moeten we zorgen dat raadsleden ‘in control’ kunnen zijn en blijven. Dit is belangrijk omdat er nog verschillende grote projecten op stapel staan, denk aan de centrumplannen en de spoorzone. De raad en het college kunnen samen werken aan duidelijke hoofdlijnen voor deze projecten, zodat ze volgens de juiste routes worden uitgevoerd. Dat is wat we willen, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang. Achteraf is het altijd makkelijk om “de koe in zijn kont te kijken”, maar het is belangrijk om vertrouwen in de lokale politiek te houden, en te geven.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.