Herinrichting en autoluw maken Hulten op lange baan geschoven

Gemeentebelang: Perspectief nodig voor Hulten, niets doen is geen optie

Sinds februari wordt er niet meer gewerkt aan het project verbreding N282. De inwoners van Hulten werden hier op een ongemakkelijke wijze door wethouder Machielsen van op de hoogte gebracht. De teleurstelling was groot onder de inwoners van Hulten. De verbreding van de N282 hangt namelijk samen met het autoluw maken en herinrichten van de kern Hulten. De fractie van Gemeentebelang stelde hier dan ook schriftelijke vragen over aan wethouder Machielsen.

En nu kwam het officiële bericht van de provincie: door stikstofregels wordt het project ‘gefaseerd’ uitgevoerd. Dat betekent dat de verdubbeling van de N282 bij Hulten niet doorgaat en de kern Hulten niet autoluw wordt gemaakt. De focus ligt nu op welke wegdelen er wel verbreed kunnen worden. Het dorp en haar inwoners vist hiermee achter het net. Meer sluipverkeer over de Oude Baan ligt op de loer, de leefbaarheid wordt niet verbeterd en al het extra groen en bomen komen er voorlopig niet. Het harde werk van vele inwoners van Hulten om mooie plannen te ontwikkelen voor een leefbaar dorp dreigt verloren te gaan.

Fractie Gemeentebelang: uitstel mag geen afstel zijn

Het college van B&W heeft de provincie laten weten ervan uit te gaan dat de uitvoering van de op pauze gezette onderdelen hervat zullen worden zodra het kan. Dat is mooi maar niet genoeg. Gemeentebelang is van mening dat met de huidige onzekerheid rondom stikstofproblematiek de belangen van Hulten zwaarder aangezet mogen worden. Want hoe zorgen we dat van uitstel geen afstel komt? Gemeentebelang wil dat wethouder Machielsen gaat onderzoeken wat wel kan. En niet blijft wachten op de provincie tot er ooit iets verandert. Want de leefbaarheid van Hulten gaat de gemeente Gilze en Rijen aan. Dus wat kunnen we wel doen aan de leefbaarheid zoals het verminderen van het autoverkeer, het groen en de bomen? In de commissie ruimte zal Gemeentebelang hier dan ook op terug komen! Gemeentebelang hoort dan ook graag als je daar ideeën voor hebt.

Vragen of reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maud maud@gemeentebelang.org, Maarten maarten@gemeentebelang.org of Anthony anthony@gemeentebelang.org

Een bruisende kern voor Rijen

Gemeentebelang gaat voor groene, levendige en klimaatbestendige dorpskernen

Het kan niemand ontgaan zijn, er wordt hard gebouwd aan het nieuwe centrum van Rijen. Na heel veel jaar wachten is eindelijk het beton gestort en de eerste stenen gelegd voor een nieuwe supermarkt, horeca en appartementen.

Gemeentebelang heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een mooi centrumplan in Rijen. Hoe de bebouwing eruit gaat zien staat vast maar de inrichting van het hele plein moet nog worden vastgesteld. Raads- en commissieleden mochten zich net als inwoners en ondernemers uitspreken over de inrichting. Wat Gemeentebelang betreft moet het een klimaatbestendige inrichting zijn, met veel groen en misschien zelfs water.

Ook heeft Gemeentebelang een motie ingediend om te zorgen voor een openbaar toilet in het centrumplan, de gemeenteraad heeft deze motie met algemene stemmen aangenomen, aan het college om deze opdracht uit te voeren. Zo zorgen we ook voor een inclusief centrum voor alle inwoners.

Een mooie buitenruimte is natuurlijk maar een gedeelte van een levendige dorpskern. Fijne en gezellige horeca en leuke activiteiten zorgen voor meer samenhang in onze dorpen. Gelukkig heeft Rijen ondernemers die stappen durven te zetten en is er onlangs een vernieuwde horeca locatie geopend.

Ook met Koningsdag heeft een enthousiaste groep van inwoners en ondernemers de handen ineengeslagen om een mooi Oranjefeest te organiseren. Het Wilhelmina’s pleinfeest brengt een dag met dauwtrappen, vrijmarkt, muziek en nog veel meer activiteiten. Mooi dat dit samen is opgepakt na het verdwijnen van de activiteiten rondom Koningsdag op het Burgemeester Sweensplein.

Gemeentebelang blijft zich inzetten voor een bruisende kern in Rijen en onze andere dorpen. Heb jij ideeën die onze dorpskernen mooier en leuker maken? Laat het ons weten via maud@gemeentebelang.org

Starterslening uitgekleed, minder leningen en een leeftijdsgrens

Gemeentebelang: coalitie maakt eigen woning nog moeilijker bereikbaar voor starters

Gemeentebelang heeft in de raadsvergadering van 3 april een amendement ingediend op het raadsvoorstel om de starterslening in onze gemeente te versoberen. Gemeentebelang vindt dat de starterslening beschikbaar moet zijn voor zoveel mogelijk starters in onze gemeente. Ook als daar uitbreiding van het budget voor nodig is. Duidelijke maar vooral noodzakelijke regelingen die onze inwoners verder helpen, ook op de woningmarkt. Daar moeten we als gemeenteraad voor zorgen.

Helaas was het raadsvoorstel ingestoken om het onze starters juist lastiger te maken om een huis te kopen. Met deze coalitie van GGR, Kern75 en PvdA gaat het maximale leenbedrag omlaag, dus er zijn minder huizen bereikbaar om aan te kopen met een starterslening. Ook wilde het college een maximum leeftijd van 35 jaar instellen. Dat is volgens Gemeentebelang een maatregel die niet aansluit bij de realiteit waar veel starters mee te maken hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat je voor je 35e een huis koopt.

Het voorstel van Gemeentebelang was dan ook om de starterslening te houden zoals die was. En de benodigde middelen daarvoor aan te vullen. De VVD en D66 dienden dit voorstel mee in. Helaas bleef de onderbouwing, net als in de commissiebehandeling ondermaats. Waarom er een leeftijdsgrens nodig is? En waarom de regeling niet kon blijven zoals die was? Wethouder Machielsen van Kern75 had geen overtuigend antwoord.

fractie Gemeentebelang strijdend tegen uitkleden starterslening

Tot grote verbazing van Gemeentebelang heeft PvdA het initiatief genomen om, samen met GGR en Kern’75, ook een voorstel in te dienen. De PvdA kan zich nu ineens wel vinden in het loslaten van de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een starterslening maar alleen als je een huurwoning achterlaat. PvdA ging, voordat ze in de coalitie zaten, nog met een petitie de straat op om te zorgen voor “een betaalbaar dak boven je hoofd voor iedereen”. Blijkbaar zijn ze dat vergeten en geldt dit niet voor inwoners boven de 35 jaar of die geen huurwoning achterlaten maar wel nog noodgedwongen bij ouders wonen omdat ze een koopwoning niet kunnen betalen. Snap jij het nog?

Nieuwbouwplan Tussen de Leijen opnieuw in de gemeenteraad

Gemeentebelang: het verschil voor en na de verkiezingen

Begin 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Tussen de Leijen goedgekeurd. Een prachtig nieuwbouwproject van maar liefst 375 koop- en huurwoningen. Maar vooral, veel groen en duurzaam.

Maar de politiek is ondoorgrondelijk met GGR voorop. Want in 2022, toen zij nog niet in het college zaten, hebben zij tegen dit nieuwbouwplan gestemd. Het college van toen was schijnbaar onverantwoord bezig want zo sneerde GGR: “U had bij veel bestemmingsplannen en vergunningen rekening moeten houden met de risico’s die in dat nabije buitengebied aanwezig waren” en “In de ogen van GGR dient eerst een plan gemaakt te worden over hoe dit dilemma met in achtneming van de gezondheidsoverwegingen opgelost dient te worden. ”Dit ging over het feit dat op bepaalde afstand een geitenhouderij gehuisvest is. GGR vond dat er eerst een aanvullend onderzoek moest komen naar toekomstige gezondheidsrisico’s.

Het gewijzigde bestemmingsplan Tussen de Leijen ligt nu ter goedkeuring opnieuw voor. Het is dus logisch dat Gemeentebelang in de commissie ruimte aan GGR vroeg hoe zij nu tegen dit nieuwbouwplan aankijkt. Want er is, nu zij in de coalitie zitten, geen nader onderzoek verricht. Iets waar ze indertijd zelfs via een motie om gevraagd hadden! Maar op het gebied van de vermeende gezondheidsrisico’s is er niets veranderd. GGR heeft al eens eerder geweigerd om in debat te gaan, nu maakten zij zich er nog sneller van af. Zonder uitleg wilde fractievoorzitter Peter van Seters er een hamerstuk van maken. Dat wil zeggen: geen discussie, helemaal oké. Maken zij zich nu ineens niet meer druk om gezondheidsrisico’s? Of is de geitenhouderij geen issue meer? Was dit een knap staaltje verkiezingsretoriek? Want in hun verkiezingsprogramma staat immers: geen woningen bouwen bij intensieve veehouderijen.

GGR is daarmee een “verrassende” partij geworden waarvan niemand meer weet waar je met ze aan toe bent. Principes van voor het pluche gaan met de eerste de beste kans om veranderd te worden over boord. Gemeentebelang is blij met deze ommezwaai want dit prachtige plan moet snel gebouwd gaan worden. Rijen kan een dergelijke kans voor 375 jongeren, huurders en gezinnen niet laten lopen. Laten we er maar vanuit gaan dat in ieder geval een meerderheid van de raad instemt.

Meer weten of reageren op dit artikel? Mail naar Maud, maud@gemeentebelang.org