Herinrichting en autoluw maken Hulten op lange baan geschoven

Gemeentebelang: Perspectief nodig voor Hulten, niets doen is geen optie

Sinds februari wordt er niet meer gewerkt aan het project verbreding N282. De inwoners van Hulten werden hier op een ongemakkelijke wijze door wethouder Machielsen van op de hoogte gebracht. De teleurstelling was groot onder de inwoners van Hulten. De verbreding van de N282 hangt namelijk samen met het autoluw maken en herinrichten van de kern Hulten. De fractie van Gemeentebelang stelde hier dan ook schriftelijke vragen over aan wethouder Machielsen.

En nu kwam het officiële bericht van de provincie: door stikstofregels wordt het project ‘gefaseerd’ uitgevoerd. Dat betekent dat de verdubbeling van de N282 bij Hulten niet doorgaat en de kern Hulten niet autoluw wordt gemaakt. De focus ligt nu op welke wegdelen er wel verbreed kunnen worden. Het dorp en haar inwoners vist hiermee achter het net. Meer sluipverkeer over de Oude Baan ligt op de loer, de leefbaarheid wordt niet verbeterd en al het extra groen en bomen komen er voorlopig niet. Het harde werk van vele inwoners van Hulten om mooie plannen te ontwikkelen voor een leefbaar dorp dreigt verloren te gaan.

Fractie Gemeentebelang: uitstel mag geen afstel zijn

Het college van B&W heeft de provincie laten weten ervan uit te gaan dat de uitvoering van de op pauze gezette onderdelen hervat zullen worden zodra het kan. Dat is mooi maar niet genoeg. Gemeentebelang is van mening dat met de huidige onzekerheid rondom stikstofproblematiek de belangen van Hulten zwaarder aangezet mogen worden. Want hoe zorgen we dat van uitstel geen afstel komt? Gemeentebelang wil dat wethouder Machielsen gaat onderzoeken wat wel kan. En niet blijft wachten op de provincie tot er ooit iets verandert. Want de leefbaarheid van Hulten gaat de gemeente Gilze en Rijen aan. Dus wat kunnen we wel doen aan de leefbaarheid zoals het verminderen van het autoverkeer, het groen en de bomen? In de commissie ruimte zal Gemeentebelang hier dan ook op terug komen! Gemeentebelang hoort dan ook graag als je daar ideeën voor hebt.

Vragen of reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maud maud@gemeentebelang.org, Maarten maarten@gemeentebelang.org of Anthony anthony@gemeentebelang.org