Wat doen we met het zwembad en de sporthal in Vijf Eiken?

Er komt een nieuw zwembad met een nieuwe sporthal in Vliegende Vennen. Daardoor zal het terrein van het huidige zwembad met sporthal in de wijk Vijf Eiken er straks anders uit gaan zien. Hoe? Dat weet nog niemand. En dat is nu precies de reden dat Gemeentebelang aan de omwonenden van dit terrein gevraagd heeft wat zij zouden willen in de toekomst. Niets ligt nog vast, er zijn geen afspraken. Een unieke kans voor Gemeentebelang om het eens aan de inwoners te vragen.

Alle omwonenden hebben voor de feestdagen een brief van Gemeentebelang gekregen met de vraag of ze ideeën hebben voor de invulling van het terrein. De ideeën zijn ook weer opgehaald. En ook dat ophalen was erg prettig. Niet dat iedereen er al over had nagedacht maar men kon de werkwijze van Gemeentebelang wel waarderen.

Nu zijn er natuurlijk altijd mensen die of niet thuis waren of naderhand denken: O ja, dat moest ik ook nog zeggen. Geen punt, u gaat naar de website van Gemeentebelang (www.gemeentebelang.org), klikt rechtsboven op CONTACT en kiest dan: Iets melden. Vul uw idee in en dat wordt dan meegenomen. Dat kunt u ook doen als u geen omwonende bent, maar wel een goed idee hebt. Ga naar de website en vul het in. Vermeld wel even je adres!

Wat ons al duidelijk is geworden, is dat veel mensen, ideeën hebben. Er wordt verschil gemaakt tussen het sporthalgedeelte en het zwembad. Bij de sporthal wordt meer nagedacht over de mogelijkheden van het gebouw. Voor het zwembadgedeelte ziet men vrijwel geen mogelijkheden. Over een ding is men heel duidelijk: zorg dat de plek zo ingericht wordt dat er geen drugs gedeald gaan worden

Alle ideeën zullen gewogen worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Van ons mag u verwachten dat we straks met een gemotiveerd voorstel komen. Gemeentebelang heeft zelfs al andere partijen in de gemeenteraad bereid gevonden om met de ideeën van de omwonenden naar het college te gaan. En natuurlijk weet iedereen dat niet alle ideeën waarheid worden en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Gemeentebelang weet het zeker: met de inbreng van de bewoners kunnen we ons motto waarmaken. Waar je woont, moet het goed zijn!

Hebt u ook nog ideeën? Klik op Contact en geef ze aan ons door.

Succesvol burgerinitiatief: glasvezelnetwerk in buitengebied!

In onze gemeente waren al verschillende groepjes mensen bezig om glasvezel in hun straat aangelegd te krijgen. Deze kleine initiatieven kregen echter de financiering niet rond en de projecten kwamen daardoor niet van de grond. Toen in 2015 Kempenglas (particulier initiatief in de regio De Kempen) wel succesvol startte, kwam er een groep vrijwilligers in de regio Gilze en Rijen bij elkaar om hetzelfde voor elkaar te krijgen. En die groep heeft het heft in eigen handen genomen en de coöperatie GilzeEnRijenGlas opgericht: ”Als bedrijven het netwerk niet willen aanleggen, dan doen we dat zelf wel!” De bestaande kleinere initiatieven hebben zich hier allemaal bij aangesloten.

Glasvezel voor iedereen
Er ligt in onze gemeente al op veel plaatsen glasvezel (bijvoorbeeld van het AZC, het Waterschap en de vliegbasis), ook in het buitengebied, maar daar mogen particulieren geen gebruik van maken. De kabels die de coöperatie nu gaat aanleggen kunnen WEL door iedereen gebruikt worden. Het is een open netwerk, waarop iedereen in principe diensten kan aanbieden en waar iedereen vervolgens gebruik van kan maken.

Economisch belang
In 2013 kregen de kernen Rijen en Gilze glasvezel. KPN was niet te overtuigen om ook Molenschot en Hulten aan te sluiten, laat staan het buitengebied. Gemeentebelang heeft geregeld contact met allerlei bedrijven en de bewoners in het buitengebied, Het internet in het buitengebied is momenteel dramatisch slecht. En wel zo erg dat de bedrijfsvoering daarmee in de knel komt. Zo gaat bijvoorbeeld de monitoring en aansturing van een volautomatische melkrobot soms zelfs vanuit Zwitserland. Een stabiele en snelle internetverbinding is dan erg belangrijk.

Leefbaarheid
Daarnaast is sprake van vergrijzing en vereenzaming in het buitengebied. Zorgaanbieders maken in toenemende mate gebruik van sensoren en camera’s voor monitoring op afstand. Dit is nu nog niet mogelijk.

Politiek
Het belang is altijd duidelijk geweest en Gemeentebelang heeft dan ook al in 2014 een motie ingediend om het niet bij de glasvezel in de kernen te laten. Gemeentebelang is van mening dat de gemeente actief moet blijven streven naar goed internet in de hele gemeente. Eind 2015 is er nog een tweede motie op initiatief van Gemeentebelang ingediend, die eveneens unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. Verder zijn in 2016 raadsvragen gesteld rondom het project. Gemeentebelang zal zich blijven inzetten totdat de hele gemeente een goede internetverbinding kan kiezen.

Feestelijk moment
Nu op 14 januari de echte aanleg gaat starten en iedereen eind 2017 van glasvezel zal zijn voorzien, zal dat zeker gevierd worden in het buitengebied. De Commissaris van de Koning gaat de opening verrichten en burgemeester en wethouders van onze eigen, maar ook van omliggende gemeenten, zullen daarbij aanwezig zijn. Zij onderstrepen dus het belang van deze infrastructurele verbetering

De eerste lokale goede samenwerkingen met GilzeEnRijenGlas zijn er al; Energie Gilze Rijen gaat duurzame elektriciteit leveren voor het netwerk, opgewekt vanaf boerendaken. Zo is er weer een lokale cirkel rond en kunnen we elkaar verder versterken.

Gemeentebelang feliciteert alle bewoners en ondernemers in het buitengebied met het behaalde resultaat. Heel veel succes met de aanleg! Want waar je woont, moet het goed zijn!