Wat doen we met het zwembad en de sporthal in Vijf Eiken?

Er komt een nieuw zwembad met een nieuwe sporthal in Vliegende Vennen. Daardoor zal het terrein van het huidige zwembad met sporthal in de wijk Vijf Eiken er straks anders uit gaan zien. Hoe? Dat weet nog niemand. En dat is nu precies de reden dat Gemeentebelang aan de omwonenden van dit terrein gevraagd heeft wat zij zouden willen in de toekomst. Niets ligt nog vast, er zijn geen afspraken. Een unieke kans voor Gemeentebelang om het eens aan de inwoners te vragen.

Alle omwonenden hebben voor de feestdagen een brief van Gemeentebelang gekregen met de vraag of ze ideeën hebben voor de invulling van het terrein. De ideeën zijn ook weer opgehaald. En ook dat ophalen was erg prettig. Niet dat iedereen er al over had nagedacht maar men kon de werkwijze van Gemeentebelang wel waarderen.

Nu zijn er natuurlijk altijd mensen die of niet thuis waren of naderhand denken: O ja, dat moest ik ook nog zeggen. Geen punt, u gaat naar de website van Gemeentebelang (www.gemeentebelang.org), klikt rechtsboven op CONTACT en kiest dan: Iets melden. Vul uw idee in en dat wordt dan meegenomen. Dat kunt u ook doen als u geen omwonende bent, maar wel een goed idee hebt. Ga naar de website en vul het in. Vermeld wel even je adres!

Wat ons al duidelijk is geworden, is dat veel mensen, ideeën hebben. Er wordt verschil gemaakt tussen het sporthalgedeelte en het zwembad. Bij de sporthal wordt meer nagedacht over de mogelijkheden van het gebouw. Voor het zwembadgedeelte ziet men vrijwel geen mogelijkheden. Over een ding is men heel duidelijk: zorg dat de plek zo ingericht wordt dat er geen drugs gedeald gaan worden

Alle ideeën zullen gewogen worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Van ons mag u verwachten dat we straks met een gemotiveerd voorstel komen. Gemeentebelang heeft zelfs al andere partijen in de gemeenteraad bereid gevonden om met de ideeën van de omwonenden naar het college te gaan. En natuurlijk weet iedereen dat niet alle ideeën waarheid worden en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Gemeentebelang weet het zeker: met de inbreng van de bewoners kunnen we ons motto waarmaken. Waar je woont, moet het goed zijn!

Hebt u ook nog ideeën? Klik op Contact en geef ze aan ons door.