Eva Nouws (6 jaar) wint GB-kleurwedstrijd

Er waren behoorlijk wat inzendingen voor de zomeractie van Gemeentebelang. Uit de stapel kleurplaten moest de jury een winnaar aanwijzen: een moeilijke taak. Ook de maker van de kinderboerderij-kleurplaat zat in de jury. De juryleden waren het echter al snel met elkaar eens. Eva Nouws bleek er het meeste werk van te hebben gemaakt. Goed gekleurd en mooi versierd! Haar inzending sprong er echt uit.

Dus op zaterdagmorgen ging GB-voorzitter Ingrid Scheifes samen met Ariane Zwarts, de wethouder, naar haar oma in de Colijnstraat in Rijen. Want daar was Eva om haar prijs in ontvangst te nemen. Ze won een kinderfeestje voor zes personen bij The Factory Sport & Fun.

Bij oma hingen prachtige tekeningen van Eva en ze er was volop aan het knutselen aan een ketting. “Eigenlijk,” zei haar moeder, “is Eva altijd bezig en erg creatief!” Eva was superblij dat ze de prijs gewonnen had en ze wist ook al wanneer ze de prijs zou gaan gebruiken: als ze jarig was.

In de tuin van haar oma, waaraan je meteen al zag van wie haar kleindochter die creativiteit had, reikte de wethouder de prijs uit. Onder de koffie hebben ze het er nog over gehad dat een kinderboerderij echt een toegevoegde waarde zou hebben voor Rijen, maar dat je die niet een, twee, drie hebt. Zoiets vraagt veel voorbereiding.

Gemeentebelang bedankt alle kinderen die meegedaan hebben, want de kleurplaten waren allemaal erg mooi. Je zag dat er hard aan gewerkt was. Nogmaals bedankt!

Goede gesprekken op de jaarmarkt

Alles zat mee: een niet te koude ochtend voor de opbouwploeg, een herfstzon voor de marktmensen en een nat pak voor de afbrekers, maar die waren zo thuis om te drogen. En onze nieuwe jassen deden daarbij prima dienst. Dank voor alle complimenten over onze nieuwe jassen. De jassencommissie heeft inderdaad uitstekend werk geleverd.

Gemeentebelang kijkt terug op een prima jaarmarkt. Inwoners weten ons te vinden met hun vragen en opmerkingen. Gemeentebelang had bovendien een paar vragen om te peilen wat mensen van allerlei gemeentelijke zaken weten of vinden. En met een kaasblokje of een spekje was het contact snel gelegd.

Wat Gemeentebelang zo leuk vindt, is dat we op deze manier best veel informatie krijgen. We horen hoe iedereen over dingen denkt. En dat is voor ons ook weer belangrijk, want we zitten in de gemeenteraad en het college omdat we onze omgeving zo goed mogelijk willen maken.

Er zijn ook mensen die langs onze stand lopen en zeggen dat ze met politiek niets te maken willen hebben. Maar ze vinden wel dat er wat in hun buurt verbeterd moet worden. Tja, dat is nou precies waar plaatselijke politiek zich ook druk over maakt: je woonomgeving. Moet er iets aan gedaan worden, dan heb je daarbij toch echt de hulp van alle inwoners nodig. En daarom staat Gemeentebelang op de jaarmarkt, om met iedereen in gesprek te komen over zijn buurt.

Dit jaar hebben we drie vragen gesteld, omdat ook wij willen dat Gilze en Rijen een echt duurzame gemeente wordt.

De eerste vraag was of de gemeente een taak heeft bij het realiseren van een kinderboerderij. Een persoon vindt het geen taak van de gemeente, vier hadden niets ingevuld en de meesten vonden wel dat de gemeente moest helpen. Dat is duidelijk.

De tweede vraag ging over verdroging. Omdat zoveel voor -en achtertuinen tegenwoordig vol stenen worden gelegd, kan het water niet goed meer vastgehouden worden en verdroogt de grond. De andere kant is dat als er een keer een hevige regenbui is, dat dan het water in een keer wegloopt, het riool in. Helaas zijn onze riolen daar niet op berekend en dan krijg je een tijdelijk overstroming. Onze vraag was dan ook: moet de gemeente de verstening aanpakken of moet de riolering verbeterd worden?

Uit de gesprekken bleek dat niet iedereen ervan op de hoogte was dat verstening een probleem kan geven. De antwoorden waren ook divers. Iets minder dan de helft was voor de gemeentelijke optie: verstening aanpakken. Net niet de helft was voor betere riolering en de rest was voor beide opties. En één iemand schreef: allebei en snel.

De derde vraag ging over afval als grondstof en hoe die op te halen. Moet de gemeentewerf 4 mini-containers verstrekken en die ophalen – de duurste optie – of wijkcontainers plaatsen voor het restafval op maximaal 300 meter, de goedkoopste variant? Of moet de wijkcontainer op maximaal 200 meter staan, de iets duurdere variant? De overgrote meerderheid ging voor het restafval in een wijkcontainer op maximaal 200 meter

De uitslagen van deze enquête nemen we, zoals men van ons gewend is, mee in onze afwegingen. De meningen over de kinderboerderij en het afval zijn duidelijk. De verdroging door verstening vraagt wat meer overleg want uit de gesprekken blijkt dat best veel mensen daar nog nooit bij stilgestaan hadden.

Gemeentebelang heeft weer genoten van de gesprekken met tal van inwoners. Gemeentebelang heeft weer gevoeld dat veel mensen samen met ons vinden, dat waar je woont, het goed moet zijn. Wil je meer weten over Gemeentebelang? Of je mening geven. Of iets vragen. Dat kan allemaal op deze website. Ga naar Contact.

Reserves van gemeente zorgelijk

Ariane Zwarts

Fractieleider Ariane Zwarts: “Gilze en Rijen staat er niet goed voor!”

“Terugblikken op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en de financiële impact hiervan.” Dat is volgens B en W de bedoeling van de Jaarstukken 2012. In het voorwoord staan volgens Gemeentebelang de kernwoorden waar wij ons juist grote zorgen over maken: financiële onzekerheid, besparingen en gevolgen.

Stel, u heeft geheel onverwacht een erfenis gehad van 1800 euro. Dat voelt goed, een oppepper voor uw spaarsaldo. Een dag later gaat uw wasmachine kapot en moet de auto naar de garage voor een reparatie: samen 1800 euro. Wat vindt u? Is dit een positief resultaat of heeft u gewoon geluk gehad met die erfenis om de onverwachte kosten te dekken? Het huidige college is er tevreden mee. Wethouder Dols (CDA) steekt over deze meevaller de loftrompet. Hij beweert “We staan er goed voor” en hij vindt dat de incidentele meevaller de gemeente een positief resultaat heeft opgeleverd in 2012. Gemeentebelang is echter van mening dat we er helemaal niet goed voor staan. Dat komt omdat Gemeentebelang niet alleen kijkt naar een incidentele meevaller. Er is meer aan de hand.

Reserve gehalveerd: coalitie tevreden
Onze algemene reserve staat er niet goed voor. Die is in een jaar tijd gedaald met maar liefst 2 miljoen. De reserve van de gemeente wordt gevoed door de opbrengsten van grond. Maar nu de nieuwbouwprojecten niet meer zoveel opbrengen als waar we in goede tijden op konden rekenen, wordt de reserve kleiner. Dit gaat hard: in anderhalf jaar tijd is de reserve grondexploitatie nagenoeg gehalveerd: van naar 19 naar 10 miljoen. En als de malaise in de woningbouw nog even doorgaat, lopen de reserves de komende jaren nog verder terug.
De coalitie meldt vol trots in de aanbiedingsbrief dat de voorgenomen ambities zijn gerealiseerd. “Ondanks de aanhoudende financiële onzekerheid kwam de uitvoering van het coalitieprogramma niet in gevaar” en “het geeft vertrouwen naar de toekomst’’ zegt wethouder Dols in de media. Met welk vertrouwen gaat dit college de toekomst in?

Koerswijziging is nodig
Er zijn aanzienlijke tekorten in Meerjarenperspectief, de algemene reserve kan feitelijk niets meer hebben en de grondbedrijfreserves zullen hard nodig zijn om de risico’s op te vangen. Toch ging en gaat dit college met oogkleppen op dóór met het realiseren van dure coalitieplannetjes. Men doet alsof de wereld niet fundamenteel veranderd is. De gemeente is nu pas begonnen de organisatie en de begroting toekomstbestendig te maken. Maar er is nog geen oplossing voor de grote tekorten in het meerjarenperspectief en voor de onzekerheden van de grote decentralisaties die nog op ons afkomen. Het college zet de infrastructuur nu op een wensenlijstje samen met een nog nader te bepalen bedrag voor de MOP. Spiridon en de initiatiefnemers van de kinderboerderij kunnen er waarschijnlijk naar fluiten dat de gemeente een bijdrage aan hun plannen gaat leveren. Maar de verkeersproblemen zijn volgens het college zo groot dat de verbreding van de N282 er koste wat kost moet komen. En dat met een reserve van 4,7 miljoen…

GemeentebelangVisie ontbreekt
Wat onze gemeente nodig heeft, is een visie om de komende jaren adequaat zijn werk te kunnen te doen zonder afhankelijk te zijn van incidentele meevallers of van bezuinigingen, De gemeente moet accepteren dat de grondposities ons geen miljoenen meer gaan opleveren en ze moet nee durven zeggen tegen ambities die niet meer passen in tijden van financiële onzekerheid. Een sober beleid kan er aan meewerken dat de beschikbare middelen voor de juiste zaken worden ingezet.
De gemeente moet de dure coalitieplannen maar even uitstellen. Niet vasthouden aan afspraken uit het verleden want de ontwikkelingen gaan sneller dan welke coalitie dan ook in 4 jaar kan bijhouden. Het boekjaar 2012 is afgesloten. Gemeentebelang is geschrokken van de cijfers en van de toekomstvisie op financieel gebied. Gemeentebelang heeft er al vroegtijdig op gehamerd dat het zo niet verder kan.
Binnenkort zal in de gemeenteraad het Meerjarenperspectief worden besproken. Wij vinden dat er een duurzame oplossing moet worden gevonden voor de grote tekorten. De gemeente staat bovendien voor enorme taken als gevolg van veranderingen die er aan komen. De veranderingen in het maatschappelijk domein, in de gemeentelijke organisatie en in de samenwerking (misschien zelfs fusie) met andere gemeenten.

Laat uw mening horen!
Koers houden in onzekere tijden luidt het motto van deze coalitie. De koers wijzigen was beter geweest. We vrezen dat de gemeente met dit oogkleppenbeleid op ramkoers komt te liggen. Gemeentebelang wil dat voorkomen. U toch ook? Laat ons weten hoe u erover denkt Dat kan via deze site of met een mailtje aan onze fractieleider ariane@gemeentebelang.org.
Perscommissie Gemeentebelang