Wat voor tunnel willen we?

Bij een groot gedeelte van de Rijenaren leeft het niet, de mogelijke ondertunneling van het spoor tussen Stationsstraat en Julianastraat. Bij een klein gedeelte leeft het wel, zeker als je ineens geconfronteerd wordt met een tunnel in je voortuin. Reden voor Gemeentebelang om aan te sluiten bij het initiatief om in gesprek te gaan met betrokken inwoners.

“Bijna 10 meter breed, het lijkt niet zoveel, maar als je het uitzet op de weg dan gaapt daar toch ineens een groot gat. En je beseft dat de tunnel wel erg breed gaat worden,” aldus Peter van Seters. De betrokken inwoners hebben de raadsleden afgelopen dinsdag dan ook bijgepraat, Ze vertelden hoe zij hier tegenaan kijken. Maar ze hebben ook alternatieven aangegeven die als mogelijke oplossingen meegenomen kunnen worden.

In de gemeenteraad van deze week komt een raadsvoorstel aan de orde waarin gevraagd wordt om te onderzoeken of de voorkeursvariant “auto-te-gast-tunnel” tot de mogelijkheden behoort. Dat is een tunnel voor voetgangers en fietsers waar je ook nog met een auto door mag. Het voordeel is dat we de noord-zuidverbinding binnen Rijen in stand kunnen houden. Het nadeel is dat er een tunnel komt die misschien te weinig capaciteit heeft. De optie van Pro-Rail, vanuit het verleden, was echter nog minder, de geluidsschermen gewoon doortrekken en Rijen letterlijk in tweeën hakken …

Gemeentebelang blijft dit proces op de voet volgen. We zijn van mening dat het goed is dat er een verbinding blijft tussen noord en zuid in Rijen. We hebben echter ook geconstateerd dat 10 meter wel heel erg breed is. Het is goed om de voorkeursvariant te gaan onderzoeken, waarbij we meteen de vraag bij het college willen wegleggen of het misschien een paar meters minder kan … Belangrijk is dat er een tunnel komt waar we met de fiets veilig doorheen kunnen. Misschien met de optie dat de tunnel ook bij calamiteiten ingezet kan worden. Mogelijk kan de tunnel dan smaller wordt gemaakt en wordt hij ook goedkoper. De impact voor het dorp wordt dan kleiner en we ondersteunen daarmee het gegeven dat het goed fietsen is hier in Rijen. Want waar je woont, moeten ook de verbindingen goed zijn …

Respectloos populisme …

“Een brevet van onvermogen!” “Inwoners zijn slechter af!” “Misleiding!” “Onheil!” Dat waren op 11 juni in de gemeenteraad de grote woorden afkomstig van de partij met “het nieuwe elan”. 

Deze kwalificaties werden respectloos over het college, maar meer specifiek over de wethouder, als afval uitgestort. De kernwaarde van deze nieuwe partij in de raad luidt overigens: “Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen”. Nou, die waarde kan blijkbaar meteen de ondergrondse afvalcontainer in. Voor de exacte bewoordingen kan men de geluidsopname op de website van de gemeente Gilze en Rijen beluisteren.

Gemeentebelang en de andere politieke partijen namen in ferme bewoordingen afstand van deze manier van bejegenen. Dit soort taal zijn wij niet gewend en daar willen we ook niet aan wennen … We begrijpen dat een nieuwe verordening over afvalbeleid leidt tot discussie. Dat is prima, maar laten we deze dan vooral voeren over de plannen zelf. De beslissing om afval anders in te gaan zamelen was al in de vorige bestuursperiode democratisch genomen. Terugdraaien kost handenvol geld en dat kan dan niet meer ingezet kan worden voor onze inwoners. En daarmee is de problematiek rondom het afval nog steeds niet oplost. We voldoen dan immers niet aan de opgelegde doelstellingen van het kabinet Rutte.

De verordening Afvalbeleid is overigens in de raadsvergadering wel unaniem aangenomen. Het “nieuwe elan” was het dus klaarblijkelijk wel eens met de inhoud, maar wilde toch populistisch even een verkiezingsbelofte inlossen door los te gaan in de toespraak. Laten we ervan uitgaan dat de komende raadsvergaderingen weer respectvol zijn, en dat daarbij de inhoud wordt besproken. Want waar je woont, moet het ook in de gemeenteraad goed zijn.

Kijk verder op onze website. Je kunt daar alles lezen over Gemeentebelang. En laat ons weten wat je ervan vindt.

Bron illustratie: www.respect.nl

U hoort van ons!

Het was spannend! Kiezers, bedankt! Gemeentebelang is super-tevreden. We hebben een mooie verkiezingsuitslag en zijn weer de tweede partij van de Gemeente.

We hebben vanaf maart vorig jaar het met onze praat-op-straatacties en het canvassen heel veel mooie en waardevolle ontmoetingen gehad. We hadden boeiende gesprekken met mensen over hun leefomgeving. Heel veel mensen houden van de plaats waar ze wonen. Tijdens al die gesprekken hebben we tal van ideeën en wensen opgehaald waaraan we de komende tijd kunnen werken. Want waar je woont, moet het goed zijn! En dat gaat niet vanzelf.

Maar we willen ook “ons team” bedanken. Wat is dat leuk om met een hele ploeg enthousiaste mensen te canvassen, te praten met mensen bij de tent op het Wilhelminaplein, mee te werken aan de vormgeving van onze campagne, maar ook folders te verspreiden. En wat denk je van al die leden die in een vroegtijdig stadium al meedachten over de inhoud van ons programma. Er zijn heel veel hartjes gemaakt, van leer, maar ook van vogeltjesvoer. Allemaal vrijwilligerswerk! En wat te denken van die megaletters I-LOVE-RIJEN! Iedereen die kon, heeft zijn of haar bijdrage geleverd. De lijsttrekker en de campagneleider hebben er enorm hard aan getrokken, maar ze hebben het niet alleen hoeven doen. Ons team kwam overal. Het was geweldig!

Gemeentebelang praat nu met de andere partijen. Met als doel om zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma de komende jaren uit te kunnen voeren. De gesprekken lopen. Zo gauw we meer weten, zullen we het je melden. Ook de komende vier jaar kun je van ons verwachten dat we je blijven opzoeken. Op zaterdag 7 april staan we weer met onze Praat-op-straatactie op het Wilhelminaplein van 10.00 tot 12.30 uur. Niet alleen om te vragen wat je wilt, maar ook om uit te leggen wat we hebben gedaan of wat we aan het doen zijn. Wil je weten wat er speelt in onze gemeente en waar we mee bezig zijn, kijk dan verder op deze website. En wil je van je laten horen? Gewoon doen! Klik op Contact. Gemeentebelang luistert.

Iedereen, bedankt!

Als je dit leest, zijn de uitslagen waarschijnlijk nog niet bekend. Het kan zijn dat je al gestemd hebt of nog moet stemmen. Maar wat  er ook uitkomt, Gemeentebelang is supertevreden, want we hebben het afgelopen jaar met onze praat-op-straatacties en het canvassen heel veel mooie  en waardevolle ontmoetingen gehad.

We hadden boeiende gesprekken met mensen over hun leefomgeving. Het was zelden negatief. Heel veel mensen leven met veel plezier in onze gemeente. En we hebben ook veel ideeën en wensen opgehaald waaraan we de komende tijd kunnen werken. Want waar je woont, moet het goed zijn! En dat gaat niet vanzelf.

Maar we willen ook “ons team” bedanken. Wat is dat leuk om met een hele ploeg enthousiaste mensen te canvassen, bij de tent op het Wilhelminaplein te zijn, mee te werken aan de vormgeving van onze campagne,  maar ook te folderen.  En wat denk je van onze leden die in een vroegtijdig stadium al meegedacht hebben over de inhoud van ons programma. Er zijn heel veel hartjes gemaakt, van leer, maar ook van vogeltjesvoer. En wat te denken van die mega-letters  I-LOVE-RIJEN! Iedereen die kon, heeft zijn of haar bijdrage geleverd.  De lijsttrekker en de campagneleider hebben er enorm hard aan getrokken, maar ze hebben het niet alleen hoeven doen. Ons team kwam overal. Het was geweldig!

Ook de komende vier jaar kun je van ons verwachten dat we je blijven opzoeken. Niet alleen om te vragen wat je wilt, maar ook om uit te leggen wat we hebben gedaan of wat we aan het doen zijn. En als van plan bent op ons te stemmen of als je al op ons gestemd hebt, fijn, bedankt! Je gaat van ons horen!

Wil je weten wat er alle speelt in onze gemeente en waar we mee bezig zijn, kijk dan verder op deze website. En wil je van je laten horen? Gewoon doen! klik op Contact. Gemeentebelang luistert.

Bestuur Gemeentebelang

campagne-GB-3

Ook een GB-affiche op je raam?

Een stralende lijsttrekker op een schitterend affiche, compleet met hartje. Wil je ook onze verkiezingsposter voor je raam? Bel of mail ons en we komen hem brengen!

Bekijk de details van onze digitale GB-verkiezingsposter in A2-formaat

 

Kyra Romme is al vanaf haar twaalfde politiek actief

Kyra Romme is de jongste op de kieslijst van Gemeentebelang. Onze nummer 14 mag zelf nog niet stemmen. Maar ze kan, als ze voldoende stemmen krijgt en 18 jaar is, benoemd worden tot raadslid. We vroegen Kyra waarom ze op de lijst van Gemeentebelang wilde.

“Op de Sint-Annaschool in Molenschot kwam vijf jaar geleden iemand met donkere krullen in de klas, Roelien heette ze geloof ik. Zij vertelde over de jeugdgemeenteraad en dat leek me wel wat. Samen met een klasgenoot schreef ik me in zo kwam ik in de jeugdgemeenteraad.

Na de vakantie moesten we in het gemeentehuis een presentatie houden. Anderen hadden het over hondenpoep en rotondes. Ik vertelde dat er een anti-pestplan moest komen en dat fietsroutes veiliger moesten worden, ook in Molenschot. En toen werd ik gekozen tot jeugdburgemeester van Gilze en Rijen. Dat was heel leuk. Ik vond vooral de voorzittersrol heel leuk.  En ik mocht bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander met Maxima zijn. Een fantastische ervaring. Ik had toen nog niet door hoe speciaal dat was …

Die politieke belangstelling zit in de genen, denk ik. Mijn opa, een oom, een broer en mijn zus zijn politiek actief. We praten er thuis ook over. Ik vind bijvoorbeeld dat bepaalde kruispunten heel onoverzichtelijk zijn en dat verkeersovertreders moeten worden aangepakt. Jongeren moeten meer meebeslissen. En daar ga ik voor zorgen.”

Kyra is thuis in Molenschot en hockeyt in Rijen. Ze fietst naar de Nassau in Breda en in die stad gaat ze ook met vrienden stappen. “Jongeren van mijn leeftijd zijn veel te weinig bezig met politiek. En dat terwijl ze binnen twee jaar mogen stemmen en zo mee hun eigen toekomst kunnen bepalen. Met Gemeentebelang kunnen we eraan werken dat meer jongeren meedenken en meedoen. Twitter en Facebook, dat is leuk, maar mijn leeftijdsgenoten zitten meer op Instagram en Snapchat. Dus daar moet Gemeentebelang ook zijn.

Wil je meer weten over gemeentebelang? Lees dan meer op deze website: bij voorbeeld onze nieuwsberichten of ons partijprogramma “Dit gaan we doen!”