Maud van der Meer is jonge, gedreven lijsttrekker van Gemeentebelang

Gemeentebelang: doorgaan op sociaal-maatschappelijke en duurzame thema’s

In de Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelang is Maud van der Meer (32) gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Maud van der Meer is sinds vorig jaar fractievoorzitter van Gemeentebelang en daarvoor al jaren actief als raadslid. Ze heeft een juridische achtergrond en werkt als bestuurssecretaris voor de OR bij een grote zorginstelling. De sociaal-maatschappelijke thema’s waar Gemeentebelang zich altijd sterk voor maakt past dus helemaal bij de kersverse lijsttrekker. Of zoals Maud het zelf verwoord: “Zorgen voor onze inwoners en een toekomstbestendige gemeente, dat zijn de uitgangspunten waar ik als lijsttrekker graag mee verder wil voor Gemeentebelang.”

Gemeentebelang heeft in de afgelopen 8 jaar een stevige basis heeft gelegd voor onze inwoners als het gaat om duurzaamheid, het sociaal-maatschappelijk domein en hoogwaardige voorzieningen zoals het sportcomplex Den Butter, de vernieuwde bibliotheek en de nieuwe sporthal met wooncomplex. “We moeten ervoor blijven zorgen dat onze gemeente aantrekkelijk blijft om in te wonen, en dat ook mogelijk maken voor iedereen. Inclusiviteit, woningbouw, mobiliteit en leefbaarheid zijn hier belangrijke thema’s in” aldus Maud.

Maud van der Meer, lijstrekker Gemeentebelang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Partijvoorzitter en voorzitter van de kandidatencommissie Henk Jan Hofsteenge is verheugd en zegt: “Wij zijn erg blij met Maud als opvolger van Ariane Zwarts als lijsttrekker. Ook Maud is een gedreven en enthousiaste vrouw. Positief, constructief en altijd zoekend naar een oplossing. We zijn als bestuur erg trots dat de leden van Gemeentebelang deze jonge, dynamische vrouw gekozen hebben als boegbeeld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als er een partij is in Gilze en Rijen voor wie dat opgaat, dan is dat Gemeentebelang wel. We hebben erg veel vertrouwen in Maud en daarmee in een mooie toekomst.”

Naast het kiezen van de lijsttrekker zijn ook de bovenste namen op de lijst bekend. In de top is een combinatie van ervaring en jonge mensen/nieuwe gezichten te zien.
Nummer 2 is het ervaren commissielid (Ruimte) Maarten van Haperen. Guido Koenen (commissie Middelen) staat op plaats 4. De huidige raadsleden Johan Manders en Francesco Beterams staan op plaats 3 en 5. Ook zijn we trots op onze hoogste binnenkomer Jorn Hofsteenge op plaats 6.

Nieuwsgierig naar Maud en de andere enthousiaste leden in de top 6? Ze maken graag met je kennis bij een kop koffie. Of mail ze via info@gemeentebelang.org

De toekomst van de ABG-organisatie

Gemeentebelang: ambtelijke huisvesting op één locatie is het beste

In de laatste raadsvergadering stond een volgende stap met betrekking tot de ABG op de agenda. De ABG is de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. De fusie heeft in de afgelopen jaren over en weer tot veel irritatie geleid. Daarom is er een proces in gang gezet om de organisatie beter en sterker te maken. Een gezamenlijke huisvesting is daar onderdeel van.

Uit rapportages en interviews met ambtenaren is gebleken dat het verspreid werken over drie locaties niet efficiënt en handig is. Reistijd, verspreide disciplines en het gebrek aan cohesie staat een optimaal werkklimaat in de weg. Daarom wordt gekeken naar een werkplek voor alle ambtenaren op één locatie. Maar dat vergt een betere aanpak dan de lancering van het idee om dat te doen in het Audax-gebouw in Gilze.

Gemeentebelang is voor gezamenlijke huisvesting maar heeft toch tegengestemd. We konden ons niet vinden in deze locatie maar vooral omdat ook het college mee zou gaan. Hiermee werd ons gemeentehuis als hart van ons bestuur, raad en publieke balie opgegeven. Ook de onzekere toekomst van ons gemeentehuis was voor Gemeentebelang niet acceptabel.

Uiteindelijk werd begin dit jaar een proces gestart om tot gezamenlijke huisvesting te komen. Behalve dit raadsvoorstel hebben wij ook een raadsvoorstel aangenomen om in te zetten op voortzetting van de ABG. Dit zorgt voor stabiliteit als kleinere gemeente, om voldoende kennis in huis te hebben, kwaliteit van werk te bieden maar ook om te zorgen voor de beste dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers.

Johan Manders, raadslid voor Gemeentebelang

Het is dus een complex proces waar zorgvuldigheid, tijd en begrip nodig is om te komen tot de juiste oplossing. Wat is de beste locatie, welke kosten worden bespaard of gemaakt en hoe kunnen we zo goed mogelijk op een gelijke wijze samenwerken. Het zijn vragen die nu verder onderzocht worden zodat nieuwe raden er na de verkiezingen een keuze in kunnen maken.

Voor Gemeentebelang is het van belang dat er een centrale huisvesting komt die met openbaar vervoer goed te bereiken is. Het gebouw moet passend zijn, rekening houdend met gedeeltelijk thuiswerken. En het moet natuurlijk duurzaam zijn. Lokale dienstverlening en balie blijven in Rijen en het huidige gemeentehuis blijft bestaan, het is immers een markant gemeentelijk monument. Genoeg om met de gemeenteraad verder uit te denken om zo te komen tot een goede en efficiënte ambtelijke samenwerkingsorganisatie. Een die onze inwoners nu en in de toekomst kan ondersteunen en helpen bij WMO, Jeugd, armoede, onderwijs, sport, bouwen en wonen want Gemeentebelang zegt niet voor niets: want waar je woont, moet het goed zijn. Info: www.gemeentebelang.org of onze FB-pagina.

Praat op straat al jaren een succes

Gemeentebelang: gesprekken met inwoners heel waardevol

Gemeentebelang vindt contact met inwoners erg belangrijk. Dat doen we niet alleen via social media of het weekblad maar ook fysiek. Zo houdt Gemeentebelang elke eerste zaterdag van de maand Praat op Straat. Het team van GB-ers, maar ook onze wethouder Ariane Zwarts, staan dan op het Wilhelminaplein om met onze inwoners in gesprek te gaan. Als politieke partij zijn we de enige die dit zo doen.We hechten als Gemeentebelang veel waarde aan wat we op deze manier van onze inwoners horen. En dat jaar in jaar uit, dus niet alleen als er gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn.

Op 2 oktober j.l. hebben de inwoners van onze gemeente ons ook weer weten te vinden. Fractievoorzitter Maud, commissieleden Kees en Jorn en wethouder Ariane waren dit keer present. De meeste inwoners willen graag gericht hun verhaal doen. Als GB-ers zijn we vaak onder de indruk van hun betrokkenheid. Voor hun straat of wijk, voor een bepaald maatschappelijk of sociaal belang. Meestal kunnen we hen op weg helpen met een tip of een advies.

Andere inwoners hebben een concrete vraag. Als we die niet direct kunnen beantwoorden dan nemen we die vraag mee om later het antwoord te kunnen geven. Tijdens onze laatste Praat op Straat kwamen we in gesprek met jongeren die ons vertelden dat ze een hangplek in het dorp missen. Nu is de gemeente bezig met een pilot-project voor een Jongeren Ontmoetings Plaats. Het is dan ook interessant om te horen hoe deze jongeren er tegen aan kijken. Zij zijn immers ook inwoners van onze gemeente. Het helpt om beide kanten van het verhaal van een dergelijk onderwerp te beluisteren. Daarnaast horen we vaker dat fietsenrekken niet bruikbaar zijn of in onze gemeente gemist worden. En dat terwijl we fietsen juist willen promoten. Suggesties over invalideparkeerplaatsen is ook een terugkerend onderwerp. Nieuw voor ons was de suggestie voor een mooie fietsroute Molenschot-Rijen en aandacht voor de verkeerslichten bij de provinciale weg. Blijkbaar zijn deze bij lange na niet afgestemd op fietsers. Het is maar een voorbeeld van de ontvangen vragen en opmerkingen.

Gemeentebelang heeft ook dit keer weer leuke inwoners ontmoet. We gaan met de opmerkingen aan de slag en horen ook graag van jou als er iets is. Wil je niet wachten tot de volgende praat op straat op de eerste zaterdag van de maand? Gemeentebelang is ook weer van de partij op de jaarmarkt in Rijen. En ook hier geldt: dat doen we jaar in jaar uit, en niet alleen als het verkiezingstijd is! Want waar je woont, moet het goed zijn. Kijk op onze FB pagina of onze website, www.gemeentebelang.org

Ariane Zwarts stopt als wethouder van Gemeentebelang na twee periodes.

Gemeentebelang: respecteren besluit maar wel even slikken

Onze wethouder Ariane Zwarts heeft het bestuur en de fractie van Gemeentebelang laten weten dat zij besloten heeft om geen derde termijn te ambiëren na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Een keuze die door het bestuur en de fractie gerespecteerd wordt maar ook even wennen is, want Ariane is al lang actief voor Gemeentebelang. Eerst als commissielid, daarna als raadslid en fractievoorzitter en nu als wethouder.

Namens het bestuur laat Henk Jan Hofsteenge weten het besluit van Ariane te betreuren, maar uiteraard te respecteren. Ariane is de afgelopen jaren niet alleen het boegbeeld van Gemeentebelang geweest, maar ze is ook de aanjager van mooie ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein en duurzaamheid. Onderwerpen die we bij Gemeentebelang belangrijk vinden. Nu zij laat weten dat ze straks stopt als wethouder, dan is dat even slikken. Aan de andere kant zijn we blij en dankbaar dat zij zich zo lang en op verschillende manieren heeft ingezet voor de belangen van onze kiezers. En gelet op de vele reacties die Gemeentebelang en Ariane persoonlijk krijgt sinds de bekendmaking, wordt dat door velen ook zo ervaren. “Nu Ariane te kennen heeft gegeven dat zij een andere weg wil inslaan, kan ik daar alleen maar heel veel respect voor hebben. Gelukkig blijft Ariane actief voor Gemeentebelang en zul je haar nog regelmatig bij allerlei gelegenheden tegenkomen,” aldus de voorzitter.

Wethouder Ariane Zwarts

De toekomst ligt, als het aan Ariane ligt wel binnen het sociaal domein. Of zoals ze zelf aangeeft: “De zorg voor mensen die op welke wijze dan ook kwetsbaar zijn of hulp nodig hebben, is een taak die we als samenleving op ons moeten nemen maar die er niet makkelijker op wordt. De vergrijzing, de oplopende kosten, het personeelstekort, de steeds complexere samenleving stelt ons voor uitdagingen waar ik mij als wethouder al voor inzette en dat wil ik ook blijven doen. Alleen dan in een andere werkkring en hoedanigheid.” Voor nu gaat Gemeentebelang samen met Ariane zorgen voor de puntjes op de i zodat deze termijn wordt afgesloten met mooie resultaten en projecten. Want “waar je woont, moet het goed zijn!” Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org

Vernieuwde bibliotheek in De Boodschap feestelijk geopend

Gemeentebelang: complimenten aan onze wethouder

Op zaterdag 25 september was Gemeentebelang aanwezig bij de opening van de nieuwe bibliotheek in Rijen. Onze wethouder Ariane Zwarts drukte, samen met directeur van Theek 5, Paul Adels en directeur van De Boodschap, Ingrid Langen op de knop als openingshandeling. Het betekende het startsein voor de dansgroep van theaterschool Babzz voor een feestelijk optreden.

In de speeches van zowel onze wethouder als de beide directeuren kwam naar voren dat het realiseren van de verbouwing niet zonder slag of stoot is gegaan. Eind 2018 gaf de gemeenteraad groen licht voor de verbouwing. Modern, eigentijds, passend bij onze inwoners en toekomstbestendig, dat moest de nieuwe bibliotheek worden. Door o.a. tegenvallende offertes, sterk gestegen bouwkosten en de coronacrisis moest het originele plan opnieuw worden bekeken. Daarom heeft het langer geduurd dan we gehoopt hadden maar het resultaat mag er wezen.

Creativiteit was nodig om de nieuwe bibliotheek te kunnen realiseren binnen de gestelde kaders, ook financieel. De directeur van Theek 5 benoemde het lef en doorzettingsvermogen van onze wethouder Ariane Zwarts, wat er mede toe heeft geleid dat onze inwoners nu een totaal nieuwe bibliotheek kunnen bezoeken. In de toespraak die Ariane gaf haalde zij dan ook de belangrijke maatschappelijke functie van een bibliotheek aan. Het gaat niet meer om uitlenen van boeken alleen. Educatie, laaggeletterdheid en digitaliseren zijn onderwerpen waar Theek5 een belangrijke rol heeft voor onze inwoners die hierbij ondersteund kunnen worden. En heel actueel: Theek 5 en De Boodschap helpen om een coronabewijs via de app te downloaden of op papier aan te maken.

Guido en Maud nemen samen met Ariane een kijkje in de vernieuwde bibliotheek

Theek5 heeft binnen de Boodschap een open karakter; vanuit de entree loop je zo de bibliotheek in. Het VIP is er nog steeds maar ook het loket digitale overheid. Daarnaast zijn er vele nieuwe plekken om de krant te lezen met een kopje koffie of om te werken of te studeren. En er zijn vele nieuwe en slimme snufjes zoals touchscreens, een groene wand voor media en komt er nog een wand en tafel met het DNA-van-Rijen. Gemeentebelang is heel benieuwd.

Gemeentebelang is onder de indruk van de nieuwe bibliotheek en verwacht dat veel inwoners zich hier welkom gaan voelen. Ons motto ‘waar je woont, moet het goed zijn’ is hier zeker van toepassing! Ga gauw een keer kijken en laat het ons weten wat je ervan vindt via info@gemeentebelang.org of onze FB-pagina!

Fijn fietsen binnen en buiten onze gemeente

Gemeentebelang: de snelfietsroute zelf uitgeprobeerd

Onze gemeente ligt tussen de grote steden Tilburg en Breda in. Met de trein, bus en auto zijn alle kernen bereikbaar. En binnenkort komt daar de nieuw aangelegde snelfietsroute bij, de F58. Een snelfietsroute is een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat je vlot op je bestemming aankomt. En daarbij is de fiets pakken duurzamer en gezonder dan de auto.

De F58 verbindt Rijen met zowel Breda als Tilburg. Het eerste gedeelte dat van Tilburg naar Rijen loopt is bijna gereed. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het plaatsen van de nieuwe fietsbrug over de Generaal Maczek tunnel parallel aan het spoor maar het fietspad is al gereed. Het gedeelte van Rijen naar Breda zal eind 2025 klaar zijn. Als de gehele route af is, fiets je in een uur van station Tilburg naar station Breda. Rijen ligt in het midden dus vanaf station Gilze-Rijen kun je straks in een half uur over comfortabele fietspaden zowel het centrum van Tilburg als Breda bereiken.

fractievoorzitter Maud fietst de snelfietsroute

Natuurlijk is Gemeentebelang het eerste stuk F58 gaan uitproberen. De brede nieuwe fietspaden maken het fietsen erg makkelijk. Je zoeft in een half uur naar de spoorzone in Tilburg, waar we van een lekker terrasje genoten hebben. Ook om te gaan winkelen is het een mooi alternatief voor de auto want je hoeft geen dure parkeerplek te zoeken. Dat geld kun je mooi besteden aan iets anders.

Als Gemeentebelang zijn we erg blij met de komst van de snelfietspaden. Toch denken we dat het nog wat beter kan. We hebben gemerkt dat er kruispunten zijn waar de fietsers op de snelfietsroute geen voorrang lijken te hebben. De verkeerssituatie kan daar duidelijker worden ingericht denken wij. Gemeentebelang zal daarom vragen stellen aan de wethouder in de vergadering van de commissie Ruimte van 21 september. Met de F58 wordt het makkelijker voor onze inwoners om voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel.

Op de fiets comfortabel en snel de gemeente uit is natuurlijk fijn, maar Gemeentebelang ziet dat ook binnen de dorpen de fietsveiligheid verbeterd kan worden. Wij willen echt een integraal fietsplan zodat iedereen veilig van a naar b kan fietsen.

Heb jij de F58 al geprobeerd? En welke fietsroutes in onze dorpen kunnen beter? Of waar zou je een fietspad willen zien? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org

Openbaar vervoer belangrijk voor mobiliteit inwoners

Gemeentebelang: bus het enige alternatief voor kleine kernen

Een aantal weken geleden werd bekend dat busmaatschappij Arriva volgend jaar lijnen wil schrappen waardoor vooral Gilze wordt geraakt. Het gemeentebestuur heeft direct bezwaar gemaakt tegen dit voornemen en er is een petitie gestart. Uiteraard is Gemeentebelang ook bezorgd over verdere uitholling van het openbaar vervoer en vraagt zich af of er niet veel beter op een andere manier kan worden bezuinigd.

Want zo wordt gesteld, corona heeft gezorgd voor een dramatische daling van het aantal passagiers. En daarom zijn bezuinigingen nodig. Wat Gemeentebelang niet begrijpt is dat ingegrepen wordt op buslijnen die juist de kleine kernen bedienen. Kernen waar geen andere alternatieven zijn zoals trein, OV-fiets of huurscooter. Een andere overweging is dat er in de stad buslijnen meerdere keren in een uur rijden. Als gekozen wordt om stadse lijnen per uur in te krimpen kan men ook een bezuiniging realiseren. Oftewel, of er nou 4 in plaats van 5 keer per uur een bus door de straat rijdt, daar merkt men niet zoveel van. Door het compleet wegbezuinigen van spaarzame ritten in een kleine kern wordt mobiliteit juist helemaal weggevaagd. Dus onze oproep is, kijk naar andere mogelijkheden als er bezuinigd moet worden en spaar de kleine kernen.

De gemeente vindt het van groot belang dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. We zijn dan ook juist blij met de voorzieningen die we hebben zodat iedereen zich kan verplaatsen op een manier die bij de inwoner past. Het zorgt ook voor goede bereikbaarheid voor werknemers van bedrijven en dat scholieren ook met de bus op school kunnen komen. We hebben immers geen middelbare school in onze gemeente. Mobiliteit zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen. En naast de vrijwillige vervoersvoorzieningen zoals Automaatje en Molenschot Mobiel moet er ook een professioneel netwerk blijven.

Ook vinden wij het niet gepast om juist de buslijn die het AZC met de “buitenwereld” verbindt op te heffen. Het is juist de bedoeling dat de inwoners van het AZC Nederland leren kennen, hun boodschappen kunnen doen en hun zaken zelfstandig kunnen regelen. Dat gedacht wordt dat een regiotaxi een alternatief zou kunnen zijn voor deze buslijn is een bijzonder vreemd idee. Een regiotaxi is niet alleen duur, niet duurzaam maar zeker niet gebruiksvriendelijk voor deze nieuwe inwoners. Kortom, Gemeentebelang stelt het op prijs dat er petities zijn gestart en het is als vanzelfsprekend dat we graag meehelpen een krachtig signaal af te geven richting provincie en Arriva. We ondersteunen deze petities daarom van harte. Want “waar je woont, moet het goed zijn!