Hulp nodig? Dan is alleen duidelijke taal niet genoeg

Gemeentebelang: informatie moet voor inwoners beschikbaar zijn!

Als je iets wilt weten van de gemeente, omdat je bijvoorbeeld hulp nodig hebt, is dat al ingewikkeld genoeg. Ook om een uitkering of bijstand aan te vragen. Het is sowieso belangrijk dat informatie in duidelijke taal beschikbaar is. Wanneer je als inwoner in een kwetsbare situatie zit, is het belangrijk dat je niet afhankelijk hoeft te zijn. En eigen regie betekent ook dat je zelf op kan zoeken welke mogelijkheden er zijn.

Het vinden van de informatie over regelingen is, sinds introductie van de nieuwe website van de gemeente, er niet beter op geworden. Zo kent de gemeente Gilze en Rijen een regeling via de bijzondere bijstand waarbij 150 euro aangevraagd kan worden. Deze regeling kan worden is bedoeld voor inwoners die het niet breed hebben, om te kunnen sporten of mee te kunnen doen aan andere ontspanning- en cultuuractiviteiten.

De website van de gemeente Gilze en Rijen is vernieuwd. Deze regeling is bijvoorbeeld daar niet meer op te vinden. Dit was op de oude website wel het geval. Zoek je naar deze regeling dan wordt door de gemeente slechts verwezen naar de nieuwe pagina over de bijzondere bijstand. Maar daar is dan weer slechts alleen algemene informatie te vinden. Dus daar wordt je niet wijzer van. En dat is erg slecht vindt Gemeentebelang. Gemeentebelang-raadslid Anthony Bisschops stelde daarom schriftelijk vragen aan het college waarom dit zo slecht te vinden is op een vernieuwde website.

Wat heb je aan regelingen als je ze niet kan vinden? Anthony wil weten waarom de nieuwe website van de gemeente onvolledig is.

Al eerder spraken we het college van B&W aan over het ontbreken van actief informeren aan inwoners. Eerder ging het over het noodfonds waarover inwoners nauwelijks over geïnformeerd werden. Onbegrijpelijk dat het nu opnieuw nodig is om te vragen naar goed bereikbare informatie voor onze inwoners. En dat terwijl PvdA het sociale vangnet hoog in het vaandel heeft staan? Gemeentebelang vindt het ondermaats dat met het vernieuwen van de website het sociale karakter van onze gemeente nu minder te vinden is. Want wat heb je aan regelingen als je ze niet kan vinden? Heb je hulp nodig of een vraag? Mail dan naar anthony@gemeentebelang.org

Wringen of Dringen?

Nog effekes, en dan ist weer carnaval. Het fist van d’n zottigheid, leut en verbroedering. Geen plekske veur dn (Haogse) politiek, toch? Als lokaole partij vinden wij zonne leutige lokale traditie heul belangrijk. Die gade nie zomaor een weekske verplaatsen. Saomen mee alle Dringers, Wringers, Papslokkers en Krimpers effekes de zorgen eruit en de leut erin.

Maor hoe komen onz’n durpe nou aan die carnavalsnaomen? Gils is het oudste durp in onze geminte, en heeft dan ook d’n oudste carnavalsnaom. Al sinds mensenheugenis is d’n carnavalsnaam van Gils het Dringersgat. Unne Dringer war van oudsher unne dramkont of unne lompert. In 1967 dachte ze op de Rijen; da motte wij ok hebbe. Als knipôôg naar Gils werd de Rijen tijdens carnaval omgedoopt tot Wringersgat. Nie veul laoter besloot Molenschot zich tijdens carnaval om te dôpe tot Papslokkersgat. Da war unne verwijzing naar de errepelpap die de aorme gezinnekes van Molenschot vreuger te ète hadde. As letste hé ook Hulten unne carnavalsnaom aongenome: Krimpersgat. De naom verwijst naor de tijd van terugloop van inwôners in Hulten.

Maor wa mot unne partij als Gemintebelang nou mée unne fist as carnaval? Nou, ten irste meeviere natuurlijk! Daornaost heje wij speciaal veur dees jaor nieuwe stickers laoten maken. We heje ons bekende I love … stickers in een nieuw jaske gestoke. Dees jaor kende in de heule geminte I love Wringergsat en I love Dringersgat stickers tege kommen. Wilde gij nou ook gère zonne sticker? Ga dan veural lekker carnavallen, dan kende ze haost nie misse. Bij veul belangstelling kome er vulgend jaar wellicht ok nog stickers vur alle papslokkers en krimpers.

Naomens gemintebelang wense wij alle meese een leutige carnaval. Of ge nou elke avond in d’n kroeg staj of alleen d’n opstoet ga kijke, carnaval is van ons allemaol en veur ons allemaal. En daor zijn wij als lokale partij trots op. Want waor ge wôônt, mot veul leut zèn! En daor gaan wij ook dees jaor weer ons stinkende best veur doen.

Jongeren verdienen serieus genomen te worden

Gemeentebelang: Laat voorzieningen voor onze jeugd bestaan.

Op woensdag 31 januari bespreekt de commissie samenleving van de gemeenteraad het tot nu toe bereikte resultaat van de eerder ingediende motie ‘jongeren faciliteren’.

Alle partijen in de gemeenteraad willen weten hoe we als gemeente de jongeren tegemoet kunnen komen in hun wensen om fijn te kunnen wonen in de gemeente Gilze en Rijen. De motie kwam onder andere voort uit de wens om samen met de jongeren te onderzoeken of de JOP (de jongerenontmoetingsplaats) voldoet aan de wensen van de gebruikers.

Om de wensen van jongeren beter in kaart te brengen en te kunnen vertalen naar een brede visie op jongerenbeleid heeft onze gemeente sinds dit jaar een zogenaamde jongerenaanjager. Deze jongerenaanjager moet de verbinding maken tussen de jongeren en gemeentelijk beleid. Wat Gemeentebelang betreft is dit een mooie stap vooruit. Als gemeenteraad kunnen we wel discussiëren over wat wij nodig vinden voor onze jongeren, maar de kennis daarvan is nooit compleet. Al eerder zei Gemeentebelang al dat ‘de jongere’ niet bestaat. Geen verrassing natuurlijk. Zo heeft de een behoefte aan een hangplek achteraf, en vindt een andere jongere het fijn om bij A16 activiteiten te ondernemen.

Maud van der Meer: Jongeren serieus nemen, niet alleen in woorden maar ook in daden

Er zijn partijen die nog voordat de jongerenaanjager aan het werk is, aanpassingen willen doen aan de JOP’s. Wat Gemeentebelang betreft is dat niet aan de orde. Voorzieningen zoals de JOP’s moeten blijven bestaan, zolang eventuele alternatieven nog niet zijn gerealiseerd. Weet u nog dat de skatebaan in Rijen is verdwenen voordat er plannen waren voor een nieuwe? Inmiddels zit de jeugd in Rijen alweer enkele jaren zonder volwaardige skatebaan. En zelfs de tijdelijke skatebaan is alweer verwijderd. Dat gebeurt wat Gemeentebelang betreft niet nogmaals. In de commissievergadering zullen wij met andere partijen het gesprek aangaan of zij de jongeren in onze gemeente ook serieus nemen, niet alleen in woorden maar ook in daden.

College en coalitie, nu graag slagen maken

Gemeentebelang: 2024 het jaar van de spoorzone, het gemeentehuis en nieuwe skatebaan?

In 2024 moet de gemeenteraad besluiten nemen over ingrijpende onderwerpen. Want wat gaat er gebeuren met de huisvesting van de ambtenaren en ons karakteristieke gemeentehuis in Rijen? En krijgt de jeugd in Rijen eindelijk een nieuwe skatebaan?

Fractievoorzitter Maud van der Meer zei het al bij de behandeling van de perspectiefnota en de behandeling van de begroting: “Voor het college en coalitiepartijen Kern 75, GGR en de PvdA is het tijd om te laten zien wat hun coalitieprogramma waard is.” Normaliter begint een nieuw jaar met een schone lei, maar beloftes maken schuld. En nu dit college en coalitie bijna op de helft van de raadsperiode zit is het tijd om te laten zien dat er niet alleen onderzocht, gepraat en gerapporteerd wordt maar dat er gepresteerd gaat worden. Wordt onze gemeente echt groener de komende periode? Realiseert wethouder Scheifes een betaalbare en veilige onderdoorgang voor alle inwoners? Durft de PvdA echt sociale keuzes te gaan maken voor al onze inwoners in deze onzekere tijden?

Fractie GB wil dat we goed voor elkaar blijven zorgen

Het sociaal beleid en grote projecten zoals de spoorzone en de toekomst van het gemeentehuis zijn natuurlijk van groot belang. Maar ook kleinere zaken blijven belangrijk om te realiseren. Drie en een half jaar geleden al, en daarna nog vele malen, heeft Gemeentebelang vragen gesteld over de toekomst voor de skatende jeugd in Rijen. Er is na de ontmanteling van de oude skatebaan en de tijdelijke (!) nog steeds geen nieuwe skatebaan. College en coalitiepartijen blijven maar aangeven dat ‘de skatebaan echt doorgang kan vinden’, maar het resultaat blijft tot nu toe uit. En dat terwijl onze jeugd daar zo veel gebruik van maakte. Het is echt tijd om de mouwen op te stropen en zaken te gaan realiseren!

Goed voor elkaar en de wereld zorgen, ook in onze gemeente in 2024, dat is waar Gemeentebelang aan blijft werken. Aan welke onderwerpen moet Gemeentebelang volgens u aandacht besteden in 2024? Laat het ons weten! Mail dat dan naar secretariaat@gemeentebelang.org

Een sporthal van 12,5 miljoen, is dat echt nodig?

Gemeentebelang: hou de kosten binnen de perken

In de raadsvergadering is het voorstel behandeld om voor de zoveelste keer extra geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van een nieuwe sporthal in Gilze. De totale kosten voor het bouwen van een nieuwe sporthal komen nu op 12,5 miljoen euro. Gemeentebelang vindt dat ongelofelijk veel geld en een bedrag dat het noodzakelijk maakt om terug te gaan naar de tekentafel. Bij al de informatie miste Gemeentebelang éën ding. De wil van het college om geen 12,5 miljoen uit te gaan geven aan een sporthal. De nieuwe sporthal, maar met zwembad, in Rijen kostte 10,5 miljoen! Er zijn mogelijkheden om kosten te besparen, maar het college kiest daar niet voor.

Raadslid Maud van der Meer tijdens de behandeling van het raadsvoorstel: ‘het is de taak van de gemeente om een functionele sporthal te bouwen. Geen over de top gebouw met houten gevelbekleding, regentuinen en de groenste buitenruimte die we maar wensen. Dus waar is dit college nu mee bezig? Een verkiezingsbelofte inlossen van Kern’75 waar de inwoners van Gilze zelf ook niet meer op zitten te wachten? Durft wethouder Machielsen dit paradepaardje niet te vereenvoudigen om de kosten binnen de perken te houden?

Een veel gehoord argument bij de coalitiepartijen is dat ‘de inwoners van Gilze deze sporthal willen’. Ja, zij willen een sporthal die aan alle gebruikseisen voldoet. Dus het meedenken van verenigingen en sporters als gebruikers is bij het realiseren van een sporthal heel belangrijk. Maar Gemeentebelang heeft al diverse geluiden gehoord dat men helemaal niet zit te wachten op architectonische toeters en bellen maar liever de vaart erin houdt. Als raadsleden zijn we verantwoordelijk voor een degelijk financieel beleid dat het algemeen belang dient. Dat de huidige plannen veel te duur zijn en we samen op zoek moeten naar een goede maar soberdere uitvoering is een boodschap die iedereen best begrijpt. Het is jammer dat dit college dat niet aandurft. Met de grote gaten in de begroting is dit een onverantwoorde keuze van het college.

Onzekere tijden met een sporthal van meer dan 12,5 miljoen

Gemeentebelang: tegen de begroting 2024, tekorten niet bij de inwoners leggen

Tijdens de raadsvergadering is de begroting voor 2024 besproken. De begroting is de uitwerking van de Perspectiefnota die in juli behandeld is. Gemeentebelang heeft toen nog voor de Perspectiefnota gestemd. Het college kreeg het voordeel van de twijfel. Wij spraken onze zorgen uit over de begroting en hebben aangegeven dat het college huiswerk had. Helaas bleek in het debat dat de zorgen van de fractie van Gemeentebelang niet weggenomen konden worden.

De lasten voor de inwoners gaan stijgen, maar het is nog niet bekend hoeveel. Door onzekerheid vanuit Den Haag heeft onze gemeente al te maken met grote tekorten vanaf 2026 (het ravijnjaar) maar het college wil daar nog niet op anticiperen. Dit ondanks aandringen vanuit Gemeentebelang en andere oppositiepartijen.

Maar dat is niet het enige waar het college de kop voor in het zand steekt. Financieel zitten er meer risico’s in de begroting dan enkel het ravijnjaar. Verschillende grote grote uitgaven zijn nog niet ingevuld. Denk aan het rioleringsplan van tientallen miljoenen, het herinrichten van het Wilhelminaplein van enkele tonnen, de kosten van de nieuwe ambtelijke huisvesting en de verbouwing van het huidige gemeentehuis die ook miljoenen gaat kosten.

Fractie van Gemeentebelang :: ‘Dit zijn niet onze keuzes en is niet onze begroting”

Wat dit college wel doet is extra uitgeven zoals de 2,5 miljoen voor de sporthal in Gilze. Dat er een sporthal moet komen staat vast maar het ontbreken van de wil bij het college om ook maar ergens op te bezuinigen stuit Gemeentebelang tegen de borst.

Grote kostenposten niet invullen, wil niet zeggen dat je een sluitende begroting hebt. Weten dat je een rekening moet betalen maar die nog even “vergeten”, brengt alleen maar financiële ellende. Tijdens het debat heeft Gemeentebelang aan de coalitiepartijen gevraagd of zij het echt wel een goed idee vonden om met zoveel onzekerheden de lasten te verzwaren voor onze inwoners. Zowel Kern ‘75, de PvdA als GGR konden daar volmondig ja op zeggen. En dat het college de rekening zonder meer bij de burgers legt vond Peter van Seters van GGR heel normaal. Want zo rederneerde hij: “inwoners betalen altijd, zo gaat het gewoon”. Het is maar dat je het weet.

Voor de raadsleden van Gemeentebelang was het daarom een heldere zaak. Fractievoorzitter Maud van der Meer gaf aan: ‘Dit zijn niet onze keuzes en is niet onze begroting”, ze heeft daarom tegen de begroting gestemd.

Waar gaat de gemeente de benodigde woningen bouwen?

Gemeentebelang: ook denken aan onze jongere generatie

832 Woningen erbij tot en met 2026, dat is wat Gilze en Rijen minimaal moet bouwen. Zo staat het onder andere in de woondeal van de stedelijke regio Breda-Tilburg.

De gemeenteraad en dus ook de fractie van Gemeentebelang konden meepraten over deze belangrijke opgave tijdens een informatieavond. Er was een extern bureau ingeschakeld om tot een nieuwe visie te komen. Gemeentebelang vraagt zich af of dat wel nodig is. De huidige woonvisie is gericht op het principe ‘bouwen voor iedereen’. Want alle verschillende doelgroepen in onze gemeente ervaren de gevolgen van krapte op de woningmarkt. Starters, doorstromers, alleenstaanden, gezinnen en ouderen, er is nog steeds geen enkele groep die op dit moment een woning kan vinden.

Tijdens de informatieavond kregen de woonwensen van senioren alle aandacht. Fractievoorzitter Maud van der Meer heeft namens Gemeentebelang benadrukt dat wonen mogelijk gemaakt moet worden voor alle doelgroepen. Want om goed mantelzorg te kunnen verlenen, een levendig dorp te hebben en voorzieningen te kunnen behouden is het belangrijk dat alle generaties terecht kunnen in onze gemeente. En er dus voor iedereen gebouwd gaat worden.

De expliciete aandacht van Gemeentebelang voor de niet-senioren in onze gemeente bleek hard nodig. Want het extern ingehuurde bureau had niet gedacht aan de jongere generatie, over hun wensen en ideeën over wonen in onze gemeente. Een gemiste kans, waarvan Gemeentebelang hoopt dat deze alsnog opgepakt gaat worden.

Een woonvisie als leidraad kan handig zijn, maar uiteindelijk draait het om het bouwen van de broodnodige woningen. Voor de gewenste 832 woningen blijkt na onderzoek dat onze gemeente maar 1 zogenaamde ‘kansrijke locatie’ heeft, namelijk de stationsomgeving Rijen. Daar passen geen 832 woningen. Het is dus belangrijk dat het college zo snel mogelijk met een plan komt dat aangeeft waar we als gemeente woningen kunnen gaan realiseren. Want waar je woont, moet het goed zijn maar dan moet je er wel eerst kunnen gaan wonen. Gemeentebelang zal de ontwikkelingen op de voet volgen.

Meer info? Mail naar maud@gemeentebelang.org