Van mondiaal Klimaatakkoord naar lokaal verduurzamen in Gilze en Rijen

Gemeentebelang: het goede verhaal over de REKS

In deze periode wordt binnen alle gemeenten van de regio Hart van Brabant een besluit genomen over de Regionale Energie en Klimaat Strategie, de REKS. Ook onze gemeenteraad heeft afgelopen week positief besloten over deze REKS. Maar wat houdt dit nu precies in?

Stijgende temperatuur, toename van droogte en dan weer wateroverlast door stortbuien. Het klimaat verandert en niet ten goede. Daarom hebben 195 landen in het Klimaatakkoord afgesproken om te werken aan C02 reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050.

Alle regio’s in Nederland brengen met de REKS in kaart wat wij in Nederland kunnen doen om de CO2 uitstoot te verminderen. Voor gemeenten gaat het dan over de “gebouwde” omgeving: het opwekken van duurzame energie en het afkoppelen van aardgas. Onze regio heeft gekozen om wind- en zonne-energie te clusteren in zogenaamde energiehubs. Door de door de aanwezigheid van de vliegbasis zijn voor Gilze en Rijen windmolens uitgesloten en komt er hier geen energiehub. Wel wordt er onderzocht of we samen met andere gemeenten vanaf 2030 nieuw bos kunnen creëren met daarboven windenergie.

Het ontwikkelscenario voor duurzame opwekking van elektriciteit

Een andere opdracht is om in de REKS de regionale warmtevraag en het warmteaanbod in beeld te brengen. Het is van groot belang om te weten wat er allemaal aanwezig is in de regio voordat woningen van het aardgas afgaan. Daarom is onderzocht of vraag en aanbod met elkaar in balans is.  Welke opties voor Gilze en Rijen ingezet kunnen worden zal pas aan bod komen als we aan de slag gaan met de lokale Warmte Transitie. De gemeenteraad en ook Gemeentebelang heeft het gebruik van biomassa al uitgesloten als optie voor onze gemeente. Stap voor stap gaan we zo van een wereldwijd Klimaatakkoord via een regionale REKS naar een lokale Warmtetransitie.

De REKS kent een lange periode van voorbereiding die zich grotendeels afspeelde in coronatijd. Hierdoor vonden veel bijeenkomsten digitaal plaats. Er zijn veel partijen bij betrokken zoals energie corporaties, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen, agrariërs, bedrijven, woningcorporaties en netwerkbeheerder. Inwoners waren betrokken via 14 online informatieavonden, of konden een enquête invullen. Ook jongeren hebben tijdens een aantal sessies hun input gegeven voor een Jong-RES.

Dit alles heeft geleid tot een REKS waar we als regio trots op mogen zijn. We nemen onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst en spreken uit te willen investeren in het klimaat. Gemeentebelang heeft vertrouwen in deze aanpak en hoe we dit gaan vertalen naar onze eigen gemeente. Er zullen in de toekomst uiteraard besluiten moeten worden genomen die veranderingen met zich meebrengen, Gemeentebelang zal die besluiten met het oog op een goede toekomst in onze gemeente nemen. Meer weten? De REKS vind je hier: https://www.gilzerijen.nl/reks.html. Of mail naar info@gemeentebelang.org

Nieuw raadscommissielid Ruimte stelt zich voor

Gemeentebelang: ook Jorn gaat voor duurzaamheid en woningbouw

Bloed kruipt waar het niet gaan kan zegt men weleens. En daarom vinden we het bij Gemeentebelang bijzonder leuk om Jorn Hofsteenge te verwelkomen. Na een inwerkperiode, die volledig digitaal heeft plaatsgevonden, is het ontzettend leuk dat Jorn zich voor ons en de gemeente wil gaan inzetten om deze nog mooier en duurzamer te maken. En daarom stelt Jorn zich dan ook graag aan je voor.

Even voorstellen? Mijn naam is Jorn Hofsteenge en ik ben sinds deze week lid van de commissie ruimte voor Gemeentebelang. Ik ben 28 jaar en geboren en getogen Rijenaar. Ik ben de kleinzoon van Jan van der Steen, voor velen bekend van de oude schoorsteen van zijn leerlooierij die nog altijd bij het centrum staat. Ik woon (nog altijd in Rijen) samen met mijn vrouw, zoontje van 1,5 jaar en vanaf juni een (hopelijk gezonde) dochter.

Jorn Hofsteenge en zijn gezin

Ik ben door mijn vader in de lokale politiek terechtgekomen. Mijn vader is al jaren actief binnen Gemeentebelang, eerst als commissielid en nu als bestuurslid. Na de zoveelste discussie over dingen die wel of niet goed gaan in de gemeente zei hij: “als je zo’n duidelijke mening hebt over hoe het moet gaan in de gemeente, moet je daar iets mee doen”. En dat is precies wat ik mezelf als doel heb gesteld. Om met volle inzet proberen bij te dragen aan een beter Rijen, Gilze, Hulten én Molenschot. Want waar je woont, moet het goed zijn. Ik ben, mede door mijn vader geïnspireerd, gemotiveerd om dit op een open, eerlijke en transparante manier te doen.

In de commissie ruimte hoop ik mee te kunnen denken over de grote uitdagingen die ons als gemeente op korte en lange termijn te wachten staan. Denk hierbij aan het bouwen van woningen, zodat ook mijn kinderen later nog een huis kunnen kopen (ik wil ze immers zelf ook niet tot hun 40e in huis hebben!). Hierbij kan echter de natuur niet uit het oog verloren worden. Ik kijk ook uit naar de uitdaging die de klimaatverandering met zich meebrengt. Van het beter reguleren van hemelwater tot het besparen van energie en het opwekken van meer groene energie. Ik denk dat ons vele uitdagingen te wachten staan. En ik denk dat we hiervoor jong en oud, links en rechts, progressief en conservatief, Gilze, Molenschot, Hulten én Rijen nodig hebben om deze uitdagingen te overwinnen. Ik heb er in ieder geval zin in!

Zou je het ook leuk vinden om net zo enthousiast als Jorn met ons aan de slag te gaan? Laat het gerust weten via info@gemeentebelang.org

Zorgvuldig kiezen van de beste onderdoorgang

Gemeentebelang: Zo groot als het moet, zo klein als het kan

In het dossier spoorzone en de bijbehorende toekomstige onderdoorgang zijn 2 belangrijke onderzoeken beschikbaar gekomen, die zijn besproken tijdens de commissievergadering ruimte van de gemeenteraad op 12 april. De strekking van deze onderzoeken en de reactie van Gemeentebelang daarop willen wij graag met jullie delen via dit artikel.

Plantoetsing toegankelijkheid spoorzone Stichting Zet

Stichting Zet heeft het plan voor de herinrichting van de spoorzone getoetst op toegankelijkheid. De conclusie van dit rapport:

‘’ Het huidig ontwerp van het plangebied ‘Spoorzone’ is onderworpen aan een toegankelijkheidstoets om te bepalen of het huidig ontwerp voldoet aan de minimaal te behalen toegankelijkheidseisen. Dit is het geval. In het huidig ontwerp is voldoende rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met en zonder beperking. In de basis is het huidig ontwerp integraal toegankelijk. Er is één knelpunt geconstateerd: dat is het hellingspercentage van de Zuidzijde helling van de auto- en fietstunnel. Deze bedraagt 5% wat te steil is. Dit hellingspercentage moet dan ook worden aangepast.’’

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Brandweerrapport

In 2019 was een eerder rapport van de brandweer aanleiding om te kiezen voor een onderdoorgang met een diepte van 3,5 meter. De brandweer kan bij deze diepte gebruik maken van de onderdoorgang. Vanwege zorgen uit de omgeving over de tunneldiepte en nieuwe ontwikkelingen is er een actualisatie van het brandweerrapport gevraagd.

In dit nieuwe rapport schetst de brandweer verschillende opties als alternatief voor de huidige overweg Julianastraat, waar het specifiek gaat om de bereikbaarheid van Rijen-Zuid. De brandweer spreekt zelf geen voorkeur uit. Als Gemeentebelang hebben we naar het rapport gekeken met de blik: Als we de onderdoorgang minder diep moeten maken vanwege de toegankelijkheid van al onze inwoners, welke opties hebben we dan?

Wat is de inbreng van Gemeentebelang geweest?

Gemeentebelang wil een integrale afweging maken, waarbij de toegankelijkheid voor onze inwoners heel belangrijk is. Ook moet de onderdoorgang qua financiële risico’s te dragen zijn voor onze gemeente en de impact op de ruimtelijke omgeving zo klein mogelijk. Het rapport van stichting Zet laat wat ons betreft geen twijfel meer bestaan: de hellingshoek moet kleiner. Wij zien mogelijkheden voor een minder diepe onderdoorgang die als effect heeft dat de hellingshoek daalt, waarbij de brandweer gebruik zou kunnen maken van een andere aanrijroute. Voor de precieze gevolgen hiervan is nog extra duiding/verdieping nodig. Dit standpunt hebben wij in de commissievergadering naar voren gebracht.

Wat is de volgende stap

Bij de ter inzagelegging van de structuurvisie Stationsomgeving Rijen zal het college een voorstel doen hoe we als gemeente om kunnen gaan met de bevindingen en adviezen uit deze twee rapporten en welke gevolgen dat heeft voor de onderdoorgang. Wij hopen dat dit voor de zomer zal gebeuren.

Wil je meer informatie over de rapporten, of nog suggesties en opmerkingen aan de fractie doorgeven, neem dan contact met ons op!

Van oude kerk naar nieuwe bibliotheek

Gemeentebelang: Francesco kent Rijen door en door

Als echte Rijenaar heb ik mooie beelden van Rijen. Ik heb er veel aan moeten denken tijdens de afgelopen digitale vergadering van de Commissie Samenleving, na alle beslommeringen van de dag. 

In de commissievergadering werd door het bestuur van De Boodschap en Theek5 een impressie gegeven van de vormgeving van de nieuwe bibliotheek in het Cultureel Centrum. Met een nieuwe, veilige trap die betaald wordt uit een extern fonds, een mooie ontvangst balie in een mooie open ruimte, waar het goed toeven is. Het is allemaal begonnen om een moderne eigentijdse Theek 5 te creëren die ook een middelpunt is in de Boodschap. En de getekende plaatjes en schetsen zien er mooi uit. Fris, ruimtelijk en met veel plekjes waar je prettig kunt zitten. En gelukkig heeft men alle eisen binnen het budget kunnen realiseren.

impressie van de nieuwe bibiliotheek

De Boodschap blijft een gebouw om trots op te zijn met een inhoud naar de tijd van nu. De inwoners worden uitgenodigd om in het najaar de mooie beelden van Rijen te komen bekijken in de oude, nieuwe kerk. Want er is een verrassing beloofd, het Rijens DNA wordt op een bijzondere manier straks zichtbaar gemaakt in de bieb en de Boodschap. Hoe, wilden ze nog niet verklappen maar als geboren en getogen Rijenaar kan ik niet wachten om te gaan kijken. Uiteindelijk wordt geduld beloond, ook als iets wat langer geduurd heeft dan gedacht. 

Veel duurzame activiteiten in jaarverslag Duurzaam Gilze en Rijen 2020

Gemeentebelang: het hele jaar door duurzaam

Deze week bespreken we in de commissie Ruimte het jaarverslag Duurzaam Gilze en Rijen 2020. In het document staan we stil bij al onze duurzame projecten en hoe hier het afgelopen jaar aan gewerkt is. En dat er veel aan duurzaamheid gedaan wordt, dat staat vast!

Van regenton-subsidie tot warmtetransitie-visie
Vanuit Gemeentebelang vinden we het belangrijk om op alle terreinen naar duurzaamheid te kijken. Duurzaamheid is dan ook in het jaarverslag ingedeeld naar klimaat en biodiversiteit, energie en circulaire economie. We werken aan langere termijn plannen hoe we voor 2050 van het gas af gaan met de warmtetransitie en de Regionale Energie en Klimaat Strategie maar ook aan dingen die je als inwoner zelf kunt doen. Zo is afgelopen jaar op initiatief van Gemeentebelang een klimaatsubsidie ingevoerd waarbij je een vergoeding kunt krijgen om bijvoorbeeld een regenton aan te schaffen, een groen dak te realiseren of tegels te vervangen door beplanting.

De fractie van Gemeentebelang

Van laadpaal tot led-verlichting
We geloven dat werken aan een duurzame toekomst, vooruitdenken is. Hoe langer we wachten met het ondernemen van actie, hoe langer het duurt voor we de effecten zien – zeker omdat de klimaatverandering ook niet stilstaat. Daarom hebben we een klimaatkaart waarop we kunnen zien waar we in de gemeente aan de slag moeten. Acties die zich snel terugverdienen krijgen voorrang. Zo hebben we er voor gezorgd we LED lampen gebruiken in alle straatverlichting, daar hebben we als gemeente ook een “SmartLighting award” voor gekregen. Ook hebben we vragen aan het college gesteld om te zorgen dat de komende jaren structureel genoeg laadpalen geplaatst worden om de transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken.

Wethouder als ambassadeur
We zijn als Gemeentebelang blij dat onze wethouder Ariane Zwarts naast initiatieven in haar eigen portefeuille, duurzaamheid als ambassadeur uitdraagt en ons ook in de regio vertegenwoordigt. De resultaten zijn dan ook zichtbaar in het jaarverslag. Daarnaast worden bij steeds meer plannen en beleid van het gehele college duurzaamheid actief meegenomen in de planvorming. Daarom vinden wij het ook een goed idee om een burgerforum op te starten in het kader van de warmtetransitie. Doel is dat duurzaam wonen en leven in onze gemeente net zo gewoon is als de financiering voor een plan rondkrijgen; gewoon onderdeel van wie we zijn en wat we doen. Met dit jaarverslag zijn we op weg naar die mooie en gezonde toekomst voor alle generaties. “Want waar je woont, moet het goed zijn!”

Meepraten?
Wil je meepraten over een duurzaam Gilze en Rijen of een ander onderwerp dat je aan het hart gaat? Neem contact met ons op via info@gemeentebelang.org.

Positief blijven en leren van mooie voorbeelden

Gemeentebelang: eerste digitale ALV succesvol

Het Coronavirus houdt ons leven nog steeds in de greep. Met heel veel beperkingen mag er heel voorzichtig soms iets meer. En ook Gemeentebelang ziet dat het velen lukt om op een positieve wijze vanuit de beperkingen iets te doen of te realiseren. Zo mogen we sinds enige weken weer buiten sporten.

Onze voorzitter ervaart die positieve flow bijvoorbeeld met bootcampen. Het is niet alleen lekker om te sporten in de buitenlucht, het geeft ook energie. Maar voor de instructeur is de crisis ook een lastige periode. En toch blijft hij op een positieve manier zoeken naar wat wel kan en klaagt nooit over de financiële gevolgen, het gebrek aan fysiek contact of over sociale armoede.

Intussen bleef hij wel zoeken naar mogelijkheden om zijn klanten te bedienen met online trainingen, digitale live trainingen op de reguliere trainingsmomenten, maandelijkse challenges en het organiseren van activiteiten voor leden samen met lokale ondernemers. Hij bleef de mensen stimuleren en hield hen positief. Volgens onze voorzitter is het mooi om te zien hoe hij dat de afgelopen maanden bleef doen. Eigenlijk zou hij er eentje van Gemeentebelang kunnen zijn.

Sporten in de buitenlucht doet onze voorzitter Henk Jan goed

Ook Gemeentebelang staat er positief in. In de politieke onderwerpen die op ons pad komen zoeken we naar oplossingen en niet naar beperkingen.Op allerlei manieren zoeken we het contact met onze inwoners. Een paar keer per jaar steken we iedereen een hart onder riem met een kaartje. En tot de coronamaatregelen dat onmogelijk maakte stonden we maandelijks fysiek op het Wilhelminaplein met Praat op Straat. Gemeentebelang vraagt actief naar de mening van de inwoners over allerlei zaken betreffende hun eigen woonomgeving en we vragen hen mee te denken in oplossingen. Natuurlijk hebben onze leden invloed op de koers van Gemeentebelang zoals afgelopen week tijdens onze digitale ALV. Hier bespreken we belangrijke onderwerpen met elkaar zoals de spoorzone en de huisvesting ABG.

Het enthousiasme is ook te merken bij de jongere garde, dat zie je ook duidelijk terug bij Gemeentebelang. Het hebben van relatief veel jonge leden bepaalt de sfeer en geeft nieuw elan aan de partij. Dus als je invloed wil op belangrijke plaatselijke onderwerpen en meer wil betekenen voor de omgeving waarin je woont, denk dan eens aan Gemeentebelang! We verwelkomen je graag. Want “Waar je woont, moet het goed zijn”. Je kunt ons bereiken via info@gemeentebelang.org

Volop bouwplannen in de kern Rijen

Gemeentebelang: blij met de verschillende bouwinitiatieven

2021 lijkt het jaar te worden waarin zowel start gaat worden met bouwen van woningen en appartementen en waarin grote projecten hun uiteindelijke vorm zullen krijgen. Gemeentebelang kijkt reikhalzend uit naar deze ontwikkelingen. Er is een landelijke woningnood in alle prijsklassen en het dorp Rijen is in trek om te blijven en komen wonen. In dit artikel focussen we op de initiatieven in de kern Rijen, maar ook in de andere kern wordt hard gewerkt aan meer woningen.

Alle toekomstige woonlocaties in de kern Rijen op een rijtje:

 • Afgelopen week is de voorbereiding gestart voor de bouw van de 43 appartementen bij het station onder de naam Spoorzicht en Spoorhof.
 • Op het terrein van voormalige basisschool De Kring en het bijbehorende speelterrein worden 10 appartementen en 16 rijwoningen gerealiseerd.
 • De locatie van de voormalige marechausseekazerne wordt herontwikkeld tot woningbouw. Leystromen ontwikkelt hier 9 huurwoningen in het hogere sociale huursegment.
 • Op de hoek van het Raadhuisplein, verrijzen binnenkort 6 woningen. Vier tussen- en 2 hoekwoningen, schuin tegenover het gemeentehuis.
 • Het voormalige terrein van KIN installatietechniek ligt midden tussen de woningen, in totaal zullen op dit voormalige bedrijfsterrein 35 woningen komen. Hiervan zijn er tien patiowoningen, zeven eengezinswoningen en achttien appartementen.
 • Als het centrumplan Rijen gerealiseerd is zijn we in het dorp 20 appartementen rijker.
 • Ook als het voormalige zwembad is herontwikkeld zullen de nieuw gebouwde appartementen zorgen voor een breder woningaanbod in de betreffende wijk.
 • Bij de Margrieten zullen nieuwe woningen komen waarin werk en wonen gecombineerd zal worden.
 • In de Vliegende Vennen Noord-Oost zetten we in op bijzondere woonvormen en patiowoningen.
 • In de stationsstraat zullen 4 patiowoningen komen
 • Sinds kort ligt het ontwerpplan Tussen de Leijen ter inzage. Uiteindelijk komen er maximaal 375 nieuwe woningen, waarvan 40 sociale huurwoningen.
 • Bij de herstructurering van Rijen zullen 13 sociale huurappartementen en 7 rijwoningen worden gecreëerd.

Gemeentebelang is blij met al deze initiatieven. Er is veel behoefte aan woningen en appartementen. Onze aandachtspunten in de gemeenteraad liggen bij alle plannen op de diversiteit en verscheidenheid aan woningen, zodat er voldoende doorstroom kan ontstaan. Ook is het voor Gemeentebelang belangrijk dat we waar mogelijk bouwen voor zelfbewoning, en niet voor investeerders. De klimaatadaptatie van woningen zou al vanzelfsprekend moeten zijn, maar is een punt waar wij de nadruk op leggen. Veel projecten, veel keuze, waar zou jij willen wonen? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org