Schaliegasboringen funest voor milieu!

Commissielid Ruimte Pieter de Bruijn

Pieter de Bruijn: “Ik betwijfel of die onderzoeken echt onafhankelijk zijn…”

Gemeentebelang is tegen boringen naar schaliegas. Onderzoek en proefboringen zijn zonde van alle moeite. In de VS leveren schaliegasvelden minder gas dan verwacht en ze zijn zeer moeilijk rendabel te maken. Niet doen dus!

Terwijl we bezig zijn met overstappen op groene manieren van energiewinning gaat de overheid geld over de balk smijten. Die wil te duur gas uit de grond halen, en dat op een levensgevaarlijke manier.

Het gas komt namelijk alleen omhoog door ‘fracking’ toe te passen. Dat is een manier van gaswinning waarbij onder zeer hoge druk chemicaliën in de bodem gespoten worden. Op allerlei plaatsen waar nu schaliegas gewonnen is, voltrekken zich ecologische rampen. In Nederland, een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, is boren naar schaliegas natuurlijk wel heel onverstandig. Wat betekent dit voor onze drinkwatervoorziening? Onverantwoorde risico’s dekken wij in Nederland af met toezicht en regels. Maar toch kan het dan misgaan. Zie de problemen rond het Noorse bedrijf Odfjell.

Er zijn plannen om op 38 plaatsen vlakbij Tilburg te gaan ‘proefboren’, ook in Gilze en Rijen. De Tilburgse gemeenteraad heeft zich al uitgesproken tegen deze boringen en ook Breda heeft dat inmiddels gedaan! Gemeentebelang bleek de enige partij die de PvdA-motie steunde om in onze gemeente boringen naar schaliegas te verbieden. De andere partijen vonden de motie te voorbarig, omdat minister Kamp inmiddels de plannen een jaartje vertraagd had. Ze weigerden een duidelijk signaal af te geven. Maar dat hebben 81 gemeenten inmiddels wel gedaan!.

Volgens Gemeentebelang is schaliegaswinning nooit 100% veilig. Het is een verkeerd signaal: wij moeten overschakelen naar schone energie. Bovendien zijn proefboringen een zeer slechte investering in een toch al rommelende economie. Laten we met z’n allen de goede, een duurzamere kant op gaan. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Dit artikel in het weekblad

Dit artikel in het weekblad

Column Brabants Dagblad

Column Brabants Dagblad

Column Brabants Dagblad zaterdag 21 september 2013

Gemeentebelang richt zich op Rijen

Fractievoorzitter Ariane Zwarts

Fractievoorzitter Ariane Zwarts

Woon je in Rijen? Dan stem je op Rijen!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gemeentebelang, op initiatief van leden, besloten het roer om te gooien. Omdat de verhoudingen op zeer veel fronten binnen onze gemeente ontspoord zijn, is Gemeentebelang van mening dat wij onze grootste kern Rijen beter kunnen vertegenwoordigen als we ons hierop gaan richten. In het belang van onze leden, in het belang van Rijen en uiteindelijk ook in het belang van evenwichtig politieke verhoudingen.

Gemeentebelang is van mening dat in de laatste twee periodes het belang van Rijen, met bijna 18.000 inwoners, ondergeschikt is geraakt door de vele grote investeringen en plannen die gemaakt zijn en worden voor de andere kernen. De oorzaak is onder andere dat de grootste partij in de raad, een Gilzese partij is. En ondanks dat men stellen ook voor Rijen op te komen kan die partij het de achterban uit Gilze echt niet kan verkopen net zo goed te zijn voor Gilze als voor Rijen. Je kunt nu eenmaal geen twee heren dienen als je zo diep in het Gilze geworteld bent. Met een overgrote meerderheid van 7 zetels, door vooral een overmacht aan kiezers in Gilze, heeft deze partij het in de raad en als gevolg daarvan ook in het college, het wel helemaal voor het zeggen. De overige partijen zitten in de coalitie of maken het deze coalitie niet moeilijk. De enige mogelijkheid om het belang van Rijen optimaal is de focus te leggen op Rijen!

De andere oorzaken waarom Gemeentebelang Rijen van mening is dat wij onze inzet moeten gaan richten op Rijen is dat er de laatste jaren enorm veel geld geïnvesteerd is in de kleinere kernen en dat de komende jaren, als het aan de huidige partijen ligt, ook zo zal doorgaan. Maar het geld raakt op, de reserves slinken en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Gemeentebelang staat voor het maken van evenwichtige keuzes waarbij Rijen niet ondergesneeuwd raakt omdat er alleen gedacht wordt aan de andere kernen omdat de politieke arena nu eenmaal zo in elkaar steekt. Rijen heeft vele kwaliteiten maar ook veel zaken die opgelost, hersteld, verbeterd, gerealiseerd en gedaan moeten worden.

Als voorbeeld kunnen we in Gilze noemen het nieuwe sportpark dat veel meer geld heeft gekost dan het sportpark in Rijen. Of het centrum van Gilze waar nu alle aandacht op is gericht maar inmiddels ligt het centrum van Rijen al meer dan 10 jaar open alsof er een bom ontploft is. Of de geluidsoverlast van de helikopters, de contouren zijn gewijzigd in het voordeel van Gilze en Molenschot maar die van Rijen is gebleven. Of wordt basisschool De Kring de dupe door deze op de lange baan te schuiven, nu basisschool De Wildschut in Gilze volgens dit college, toch herbouwd moet worden terwijl hier geen gelden voor zijn gereserveerd?
Wij maken ons ook zorgen over de, mede door bezuinigingen, aangekondigde fusie tussen het goedlopende cultureel centrum De Boodschap in Rijen en het slecht draaiende De Schakel in Gilze. Kan De Boodschap straks de Schakel wel een helpende hand blijven bieden?
Een ander voorbeeld is ons rapportage over overlast binnen onze gemeente. De vele reacties gaven het beeld dat er wel degelijk plaatsen waren in Rijen waar bewoners veel hinder ondervonden van overlast maar geen gehoor kregen bij dit college en andere partijen. Prompt staat er een interview in Elzevier met de burgemeester over overlast van bepaalde groepen jeugd en worden er nadien weer gesprekken met bewoners gepland over de door ons aangegeven probleemsituaties.

Wat het Gils’ college en de andere partijen wel willen is bijvoorbeeld voor 1,9 miljoen de N282 verbreden. En dat is nou precies iets waar de Rijenaren helemaal niet op zitten te wachten! Laten we dat geld besteden aan andere belangrijke zaken zoals het goede infrastructuur, ontwikkeling woningbouw of aan sociaal beleid!

Kortom; het is een logische stap om ons te gaan concentreren op alles wat in Rijen onder de aandacht moet komen, wat hier in Rijen nu eens gerealiseerd moet gaan worden, en dat er weer geïnvesteerd moet worden in de grootste kern van deze gemeente. Onze leden zijn Rijenaren, onze raads- en commissieleden komen uit Rijen dus wij weten als geen andere partij wat goed is voor Rijen! Heeft u onze zomerse kaart al ontvangen? Wij zullen u de komende tijd meer gaan verrassen met nieuwe aankondigingen en leuke acties. Want waar je woont moet het goed zijn!

Rinus van Bijsterveldt

IN MEMORIAM Rinus van Bijsterveldt

Rinus van Bijsterveldt

Een echte volksvertegenwoordiger

Zaterdag hoorden we dat Rinus van Bijsterveldt is overleden. Wij van Gemeentebelang zijn er stil van, want Rinus was een markante persoonlijkheid, een doener, een denker, een echte volksvertegenwoordiger. Zie hier het overlijdensbericht.

Toen Rinus in de politiek stapte, was hij net afgekeurd als loodgieter, maar hij verdomde het om thuis te zitten. Hij dwong een omscholing af. Mede door deze ervaring ging hij de politiek in, maar ook richtte hij de W-groep mee op: een vereniging voor en door mensen met een uitkering. Men wilde elkaar ontmoeten en samen sterk staan naar instanties met hun onbegrijpelijke papieren. Met de W-groep bouwde hij een vakantiehuis, helemaal aangepast voor mindervaliden. Op de camping in Woensdrecht konden gezinnen met een mindervalide gezinslid op vakantie. Stichting ’t Opkikkertje heeft velen een onvergetelijke vakantie bezorgd.
Voor veel mensen was Rinus een vraagbaak. Binnen de Turkse gemeenschap was hij  gezien: menig formulier en probleem werd opgelost. Maar even vaak werd hij teleurgesteld in de solidariteit van mensen.

Onvergetelijk was zijn beeldend taalgebruik, helder en zonder tierelantijnen. Hij wilde eens de burgemeester in een gesprek overtuigen: “Burgemeester, het is daar zó vuil dat zelfs de muizen met overalls rondlopen.” De burgemeester kon niet anders dan actie ondernemen.

Rinus was bovenal een echte volksvertegenwoordiger. Rechtvaardig, wars van bobo-gedrag, soms rechtlijnig. Hij kon niet tegen geneuzel en vroeg zich bij elke beslissing af: “Wat betekent dit voor de gewone man.”
Rinus was voorzitter van Gemeentebelang van 1986 tot 1994 en gemeenteraadslid van april 1994 tot maart 2006. Hij wist altijd simpel uit te leggen hoe het zat, waarom iets helemaal verkeerd werd aangepakt en hoe het eigenlijk zou moeten. Volgens Rinus kon het allemaal eenvoudiger. Hij wandelde en fietste door het dorp en werd vaak aangeklampt door mensen met een probleem. Rinus ging naar het gemeentehuis om een oplossing te bespreken. Hij schreef veel brieven. Heel veel zaken werden opgelost.

RinusRinus kon in de raad zijn visie helder verwoorden. Het gebeurde maar zelden dat hij van papier las. Zijn hart en zijn gevoel wezen hem de weg. Nieuwe raadsleden van Gemeentebelang begeleidde hij met enorm enthousiasme. Hij leerde hen hoe het ‘spel’ te spelen, en wat wel en niet kon. Toen hij in 2006 zijn raadszetel kwijtraakte, was hij erg teleurgesteld, maar bleef achter de schermen vraagbaak voor menig uitkeringsgerechtigde.

Wij zijn dankbaar voor wat Rinus voor ons en voor Gemeentebelang heeft betekend. We missen hem en dat zal zeker voor zijn familie gelden. Rinus bedankt!

Fractie en bestuur van Gemeentebelang

Gemeentebelang wil: Gilze en Rijen op glas!

In de dorpen Rijen en Gilze komt glasvezel. De firma Reggefiber, met KPN als grootste aandeelhouder, wil eind 2013 beginnen met de aanleg, maar dan moet meer dan 30% van onze inwoners overstappen op glasvezel.

Glasvezel vervangt de verouderde koperkabel. De glasvezelkabel komt naast de koperen kabels van KPN en Ziggo. De tv-kabel blijft voorlopig nog gewoon werken. met daarop maar één bedrijf: Ziggo. Bij glasvezel is dit anders: Reggefiber legt de glasvezelkabels, maar daarop kan iedere internetprovider meedoen. Zelfs lokale partijen, zoals Global-e, kunnen via zorginstellingen zorg-op-afstanddiensten aanbieden.

Glasvezelartikel Weekblad

Glasvezelartikel in het Weekblad

Het glasvezelnet zorgt voor een stabiel, snel en toekomstbestendig internet. Concurrentie op dat net zorgt ervoor dat prijzen laag blijven en dat providers blijven vernieuwen. Zo niet, dan gaan we op termijn allemaal veel meer betalen voor een naar verhouding minder goede dienstverlening. Dat willen wij niet! En juist daarom is Gemeentebelang voor glasvezel.

We eisen steeds meer van internet. Wij surfen, bellen, mailen, kijken tv en films, luisteren naar muziek. Internetdiensten lopen straks vast op de koperkabel. En daarom is glasvezel nodig. Reggefiber legt nu al overal in Nederland glasvezel. Gilze en Rijen krijgt als een van de eersten de kans om in de bebouwde kom van Gilze en van Rijen op glasvezel aan te sluiten. De kernen Hulten en Molenschot worden vooralsnog niet aangesloten, maar na overleg met Gemeentebelang en ZLTO besloot Reggefiber bij genoeg animo en financiële haalbaarheid ook buiten de bebouwde kom aansluitingen te verzorgen.

Pieter de Bruijn

Commissielid Ruimte Pieter de Bruijn

 

Juist in het buitengebied is glasvezel hard nodig. Moderne boerenbedrijven zijn hightech en hebben nu al de grootste moeite met de huidige internetverbindingen voor hun bedrijfsnetwerken. Slecht internet is slecht voor de economie. Als het aan de betrokken wethouder ligt, hebben wij over een jaar glasvezel in de kernen Rijen en Gilze, maar dan kan het nog jaren duren voordat er in het buitengebied iets gebeurt. Dit is onwenselijk; glasvezel moet er komen voor iedereen. De aanleg in de grootste dorpskernen is slechts het begin. Daarom is het belangrijk dat iedereen meedoet. 30% van de inwoners moet kiezen voor de snelle glasvezelverbinding!

Lees meer op www.gilzerijenopglas.nl.