Schaliegasboringen funest voor milieu!

Commissielid Ruimte Pieter de Bruijn

Pieter de Bruijn: “Ik betwijfel of die onderzoeken echt onafhankelijk zijn…”

Gemeentebelang is tegen boringen naar schaliegas. Onderzoek en proefboringen zijn zonde van alle moeite. In de VS leveren schaliegasvelden minder gas dan verwacht en ze zijn zeer moeilijk rendabel te maken. Niet doen dus!

Terwijl we bezig zijn met overstappen op groene manieren van energiewinning gaat de overheid geld over de balk smijten. Die wil te duur gas uit de grond halen, en dat op een levensgevaarlijke manier.

Het gas komt namelijk alleen omhoog door ‘fracking’ toe te passen. Dat is een manier van gaswinning waarbij onder zeer hoge druk chemicaliën in de bodem gespoten worden. Op allerlei plaatsen waar nu schaliegas gewonnen is, voltrekken zich ecologische rampen. In Nederland, een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, is boren naar schaliegas natuurlijk wel heel onverstandig. Wat betekent dit voor onze drinkwatervoorziening? Onverantwoorde risico’s dekken wij in Nederland af met toezicht en regels. Maar toch kan het dan misgaan. Zie de problemen rond het Noorse bedrijf Odfjell.

Er zijn plannen om op 38 plaatsen vlakbij Tilburg te gaan ‘proefboren’, ook in Gilze en Rijen. De Tilburgse gemeenteraad heeft zich al uitgesproken tegen deze boringen en ook Breda heeft dat inmiddels gedaan! Gemeentebelang bleek de enige partij die de PvdA-motie steunde om in onze gemeente boringen naar schaliegas te verbieden. De andere partijen vonden de motie te voorbarig, omdat minister Kamp inmiddels de plannen een jaartje vertraagd had. Ze weigerden een duidelijk signaal af te geven. Maar dat hebben 81 gemeenten inmiddels wel gedaan!.

Volgens Gemeentebelang is schaliegaswinning nooit 100% veilig. Het is een verkeerd signaal: wij moeten overschakelen naar schone energie. Bovendien zijn proefboringen een zeer slechte investering in een toch al rommelende economie. Laten we met z’n allen de goede, een duurzamere kant op gaan. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Dit artikel in het weekblad

Dit artikel in het weekblad