Enerverende laatste gemeenteraad

Gemeentebelang: drukke periode tevreden afgesloten voor zomerreces

De zomervakantie is begonnen en dus ook het politieke zomerreces. Even geen commissie- en raadsvergadering maar tijd om uit te rusten en terug te blikken. Want het was, ondanks Corona, een heel drukke periode. Een periode die afgesloten werd met een enerverende laatste week met maar liefst twee raadsvergaderingen.

In de raadsvergadering van afgelopen maandag werd de perspectiefnota behandeld. Een nota waarin we als gemeenteraad keuzes moesten maken hoe het gat van 1,7 miljoen, onder andere ontstaan door grote tekorten in het sociaal domein, te dichten. En waarin we in dezelfde week teleurgesteld werden door minister Ollongren van D66, die gemeenten op geen enkele manier tegemoet wil komen. Rood staan, dat mogen we straks, maar daar hebben we niks aan. Om de zorg te kunnen leveren hebben we gewoon meer geld nodig, geld dat we nu moeten zoeken op lokaal niveau en bij onze inwoners. Gemeentebelang is daar niet blij mee, want ondanks dat we een van de goedkoopste gemeenten blijven, zullen we dat gat zelf moeten zien te dichten. En dat doet zeer.

Francesco, Ariane, Maud en Johan

In de raadsvergadering van donderdag jl. hebben we een “Duivels Dilemma” ter sprake gebracht. Het samenvoegen van de ambtenaren van de ABG op één locatie was één van de agendapunten. Het voorstel was om dit te doen in Gilze in het Audax-gebouw. Hierdoor zou er efficiënter kunnen worden gewerkt en zou de dienstverlening voor onze inwoners toenemen. 

De pijn voor Gemeentebelang was dat de bestuurszetel en de raad ook zou verhuizen en dat onderzocht zou gaan worden wat er met het gemeentehuis in Rijen moet gebeuren. Deze twee punten gingen voor Gemeentebelang te ver zoals we je vorige week al lieten weten via het weekblad. Gemotiveerd heeft de fractie van Gemeentebelang dan ook tegen dit voorstel gestemd. Het raadsvoorstel is echter wel aangenomen, evenals in de gemeenteraad van Alphen-Chaam. De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft hetzelfde raadsvoorstel echter verworpen. Het is nu aan de ABG-directie en bestuur om te oordelen hoe nu verder te gaan.

Gemeentebelang kijkt terug op een roerig politiek jaar. Maar we zien dat de punten uit het coalitieprogramma gestaag ingevuld worden: centrumplan Gilze, herbestemming Margriethal/Tropical, aanleg fietsallee en snelfietsroute, uitvoering kwaliteitsplan groen en diverse projecten uit het koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen, nieuwe school De Wildschut, vervanging kunstgrasvelden en versterking armoedebeleid zijn maar een greep vanuit diverse domeinen. Kortom, ondanks alle zorgen rondom gemeentelijke financiën mogen we tevreden zijn met deze resultaten. Resultaten die door het college en onze ambtelijke organisatie worden voorbereid richting gemeenteraad. “Want waar je woont, moet het goed zijn”. Gemeentebelang wenst iedereen een fijne en gezonde zomerperiode toe.

Verhuizing gemeentehuis houdt veel Rijenaren bezig

Gemeentebelang: drukbezochte Praat op Straat

Gemeentebelang vindt contact met inwoners erg belangrijk. Dat doen we niet alleen via social media of het weekblad maar ook fysiek. Zo houdt Gemeentebelang al jaren elke eerste zaterdag van de maand Praat op Straat. Het team van GB-ers, maar ook onze wethouder Ariane Zwarts, staan dan op het Wilhelminaplein om met onze inwoners in gesprek te kunnen gaan. Als politieke partij zijn we de enige die dit zo doen en daarom hechten we veel waarde aan wat we op deze manier direct van onze inwoners te horen krijgen.

Afgelopen zaterdag waren we voorbereid op een drukke Praat op Straat. Susan, Maud, Guido en Henk Jan hadden extra koffie meegenomen met het oog op de aanstaande raadsvergadering over de mogelijke verplaatsing van het gemeentehuis naar het Audax-gebouw in Gilze. Inderdaad maakten veel inwoners van de gelegenheid gebruik om te laten weten wat ze van dit voornemen vinden. Het gaf ons de mogelijkheid om uit te leggen waarom dit voorstel is gedaan.

Veel inwoners geven aan dat één werkplek voor ambtenaren het beste is omdat reizen tussen drie gemeentehuizen tijd en kilometers kost maar ook omdat dat beter is voor de werkprestaties. De pijn zit voor veel inwoners in andere zaken. Men vindt het gemeentehuis een markant onderdeel van Rijen en kan zich niet voorstellen dat het gebouw verkocht en in het ergste geval gesloopt gaat worden. Of dat de ABG uiteindelijk geen stand houdt en het gemeentehuis voor niets gesaneerd is. Daarnaast vindt men dat de gemeente een waardige bestuurszetel moet hebben. Een plek waar een college zetelt en ontvangt, een raad haar besluiten neemt en een huwelijk wordt gesloten, zo’n plek hoort niet thuis op een industrieterrein. Of zoals iemand zei: gaan we dan de vlag hijsen op Veteranendag langs de snelweg? Misschien geeft dat laatste de gevoelens van veel Rijenaren het beste weer.

Praat op Straat met Henk Jan, Maud en Guido

Gemeentebelang heeft ook een nieuwsbrief met uitleg verstuurd naar onze leden. Ook hier kwam hetzelfde beeld naar voren; begrip voor het samenvoegen van ambtenaren op een plek maar niet voor het verplaatsten van het gemeentehuis. Net zoals bij Praat op Straat vindt men dit te snel gaan, wil beter onderzoek naar mogelijkheden waarbij gekeken wordt naar kleinere locaties en het gemeentehuis behouden kan blijven. Dit ook omdat velen denken dat thuiswerken door corona de standaard zal blijven. Een duivels dilemma noemde Gemeentebelang deze kwestie vorige week al. In dat kader is ons nu meer duidelijk geworden. Als Rijense partij zullen we de vele reacties van onze leden en andere Rijenaren niet negeren. Als fractie zullen we dit op een passende wijze naar voren brengen in de raadsvergadering van 9 juli.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.