Gemeente wint Smart Lighting Award 2020

Gemeentebelang: investering in duurzame verlichting loont

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten om 70% van de openbare verlichting te vervangen voor duurzame led-verlichting. De overige verlichting voldeed aan de huidige normen. Met de vervanging werd een flinke stap gemaakt om bij te dragen aan het Klimaatakkoord waarin we streven om zoveel mogelijk energie te besparen. Met deze stap konden we als gemeente in een klap 20% besparen. Inmiddels is de hele vervanging achter de rug en is onze gemeente nagenoeg geheel over op openbare led-verlichting. Een verlichting die helderder is dan de traditionele en soms was dat even wennen.

Door de duurzame openbare verlichting besparen we flink op ons energiegebruik en tevens op onderhoudskosten vanwege onder andere de veel langere levensduur. We waren de eerste gemeente die overging op dimbare openbare verlichting. Middels dit nieuwe en innovatieve systeem kunnen we de verlichting afstemmen op gebruik en behoefte. In het coalitieakkoord staat dat we hier ervaring mee gaan opdoen door middel van een pilot. Gemeentebelang vindt het dan ook hoog tijd om hier in 2021 mee te starten, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die het systeem ons te bieden heeft.

Ariane Zwarts neemt de Smart Lighting Award in ontvangst van directeur Robert Tissing van Luminext

Vanwege de uitstekende prestaties die gepaard gingen met onze inzet op het gebied van energiebesparing en slimme openbare verlichting hebben we onlangs de Smart Lighting Award gekregen. Wethouder Ariane Zwarts mocht deze, samen met de projectleider, namens de gemeente in ontvangst nemen. “De investering in slimme openbare verlichting is gebaseerd op meer voordelen dan alleen energiebesparing. We zien nu ook de positieve effecten van efficiënter onderhoud en verbeteringen op andere beleidsterreinen, zoals verkeer en veiligheid. Het is in alle opzichten een goede beslissing geweest om de overstap naar slimme openbare verlichting te maken.”, aldus Ariane over de investering die hiervoor gedaan is.

Als Gemeentebelang vinden we het goed om naar aanleiding van deze award terug te blikken op investeringen waar we als raad toe besloten hebben. Want het gaat niet om de award. Het gaat om de investeringen die onze gemeente duurzamer maken en soms zo snel alweer “gewoon” lijken zijn. De keuze die de raad heeft gemaakt en in dit geval door onze wethouder is gerealiseerd, dragen voor lange tijd bij aan onze bijdrage om te komen tot een zo groot mogelijk energiereductie, zoals afgesproken in het Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen. Het is het totaal van alle investeringen die maakt dat Gilze en Rijen steeds duurzamer wordt. Gemeentebelang draagt al vele jaren hier met veel enthousiasme aan bij. Denk je ook mee? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org.

Samen werken aan een toegankelijke gemeente

Gemeentebelang: van start met een inclusieve samenleving

In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag Handicap ondertekend. Het is een mensenrechtenverdrag en beschrijft de rechten van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Alle gemeenten hebben de verplichting gekregen om in een Inclusie Agenda op te stellen hoe zij uitvoering geven aan dit verdrag. Het verdrag spreekt de ambitie uit om te komen tot een samenleving die toegankelijk en inclusief is voor iedereen. Het bevorderen van deelname is bij uitstek een taak voor de gemeenten. Om de uitvoering mogelijk te maken is deze Agenda opgesteld. Het document wordt deze week besproken in de commissie Samenleving.

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat iedereen erbij hoort en kan meedoen, dus ook mensen met een beperking. Maar wat is dat eigenlijk, een inclusieve en toegankelijke gemeente? Het begint om inclusiviteit bij veel projecten of taken die de gemeente uitvoert standaard mee te nemen in de uitvoering. Door hier rekening mee te houden en kennis in te brengen zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld nieuwe in te richten openbare buitenruimte voor iedereen zo geschikt mogelijk wordt gemaakt. Ook op het gebied van communicatie, websites, speelplekken, openbare toiletten en inrichting van publiek toegankelijke locaties moet er nog wel het een en ander gedaan worden, om de toegankelijkheid te verbeteren.

Door zoveel mogelijk belemmeringen weg te halen, kunnen meer mensen meedoen en hun leven zo zelfstandig mogelijk leiden in onze gemeente. Wethouder Ariane Zwarts heeft een inclusie-agenda opgesteld die zorgt dat zowel binnen het gemeentehuis als erbuiten gewerkt gaat worden aan maatregelen om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Een voorbeeld is om nieuwe (bouw)projecten inclusief te ontwerpen volgens het ‘design for all’ principe. En de komende jaren zijn er veel projecten die van grote invloed zijn op de omgeving van alle inwoners.

Daarnaast stelt Ariane voor om bij projecten of andere onderwerpen inwoners te betrekken die uit ervaring weten wat er nodig is om inclusief te bouwen of handelen. Door hen om advies te vragen als ook hun kennis in te brengen weten we zeker dat we niets over het hoofd zien. Gemeentebelang vindt dit een goed idee want zij weten als geen ander wat het betekent om te leven met een beperking. Daarnaast zou het mooi zijn als inwoners, die een idee hebben voor een aanpassing die hun leven verbetert, dit kunnen melden bij de gemeente. Gemeentebelang zal dan ook tijdens de commissie vragen om dit op een goede wijze op te nemen in de nieuwe werkwijze.

Bij Gemeentebelang weten we dat meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. Wil jij ook Gemeentebelang hierbij ondersteunen dan horen we dat graag via ons e-mail adres info@gemeentebelang.org.

Wisseling van de wacht

Gemeentebelang: Maud van der Meer volgt Johan Manders op als fractievoorzitter

Op 1 december aanstaande neemt Maud van der Meer (31) de rol van fractievoorzitter van Gemeentebelang op zich. Zij neemt het stokje over van Johan Manders (62) die de afgelopen zes jaar met overgave en succes deze taak vervuld heeft. Johan blijft wel raadslid namens Gemeentebelang.

Johan Manders, scheidend fractievoorzitter Gemeentebelang

Johan blikt terug: “In 2014 werd ik tot mijn verrassing raadslid en kreeg ik ook de vraag of ik fractievoorzitter wilde worden. Mijn opmerking “ik ben geen politicus” werd geaccepteerd met een glimlach en ik heb mij gestort in het politieke leven van een fractievoorzitter. Nu na 6,5 jaar vind ik het tijd om het stokje over te dragen.”

De fractie en het bestuur van Gemeentebelang bedanken Johan voor zijn inzet. Onder zijn leiding heeft het Gemeentebelang zich geprofileerd op onderwerpen zoals het nieuwe zwembad en sporthal Den Butter. Maar ook het sociaal domein en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s die Gemeentebelang niet uit het zicht heeft verloren. Daarnaast heeft hij Gemeentebelang, samen met het bestuur, door een kwetsbare periode heen geholpen.

De nieuwe fractievoorzitter, Maud van der Meer, is sinds 2018 raadslid in Gilze en Rijen. Maud vertelt: “Het is tijd voor een rol op de voorgrond en binnen de fractie zijn we samen tot dit besluit gekomen. Daar ben ik blij mee. Het is goed om te zien dat ook andere vrouwen in de gemeenteraad, die helaas nog steeds ver in de minderheid zijn, deze stap nemen. Herkenbaarheid in de lokale politiek vind ik erg belangrijk, qua diversiteit heeft onze gemeenteraad nog wel wat stappen te maken. Maar ik hoop dan ook anderen te inspireren mee te doen en zo een mooie bijdrage te leveren aan de toekomst van onze gemeente. We hebben als Gemeentebelang laten zien dat we verantwoordelijkheid nemen en eerlijk zijn over de besluiten die we nemen. Deze koers zal niet veranderen”, aldus Maud.

Maud van der Meer, fractievoorzitter Gemeentebelang

Ook de fractie en het bestuur zijn blij met deze wisseling van de wacht. Johan heeft de fractie lange tijd gesteund en geholpen in goede en minder goede tijden. Zijn rustige maar doortastende wijze om met elkaar op te trekken en te verbinden heeft ervoor gezorgd dat Gemeentebelang een rol van betekenis heeft in onze gemeente. Het is logisch dat je na zoveel jaar kijkt of iemand anders dit wil gaan overnemen. In Maud krijgen we niet alleen een enthousiaste nieuwe fractievoorzitter maar geeft ook jong elan aan de partij. Fractie en bestuur wensen Maud met vertrouwen veel succes. En zegt Maud tot slot: “ ‘Waar je woont, moet het goed zijn’ blijft onveranderd actueel. Ik heb er zin in!”

Klimaatsubsidie binnenkort van start

Gemeentebelang: mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan

Het klimaat verandert, dat merken we steeds meer. Een hittegolf in de zomer met daarop volgend droogte maar ook heftige stortbuien die weer leiden tot wateroverlast. Inmiddels weten we dat we daar in de afgelopen jaren niet genoeg aan gedaan hebben. Het is hoog tijd daar verandering in aan te brengen met zowel grote als kleine maatregelen. En voor kleine maatregelen die je zelf kunt doen krijg je straks subsidie van de gemeente.

In onze gemeente wordt op verschillende manieren gewerkt aan het bevorderen van klimaatadaptieve verbeteringen. Met het project kwaliteitsgroen bijvoorbeeld voor extra bomen en groen, door bij herinrichting van wijken en straten flink in te zetten op groen en zo min mogelijk steen, om er zo voor te zorgen dat hemelwater weer in de grond komt in plaats van in het riool. Bij nieuwbouw houden we rekening met klimaat en de klimaatkaart helpt ons de juiste keuze te maken. Kortom, in Gilze en Rijen maken we werk van klimaat.

Raadslid Maud van der Meer geeft in raadsvergadering reactie op klimaatsubsidie

Gemeentebelang vindt dat naast al deze maatregelen ook aandacht moet zijn voor wat je als inwoner zelf kunt doen. In je tuin bijvoorbeeld. Want ook daar loopt het regenwater het riool in en heeft veel groen plaatsgemaakt voor steen. Voor de zomer heeft ons raadslid Maud van der Meer namens Gemeentebelang daarom een motie ingediend om dit te stimuleren met een subsidie. En in de afgelopen raadsvergadering is deze motie uitgewerkt in een verordening en door wethouder Ariane Zwarts voorgelegd aan de gemeenteraad. We zijn dan ook blij dat deze unaniem is aangenomen. Op deze manier kunnen inwoners zelf aan de slag met een bijdrage van de gemeente met bijvoorbeeld stenen eruit planten erin, met een regenton, een groen dak of een regenwatervijver.

Aandacht voor klimaat maakt dat we grote en kleine stappen zetten. We hopen dan ook dat er flink gebruik gemaakt gaat worden van deze nieuwe subsidie. Sterker nog, wat Gemeentebelang betreft mag de pot gauw leeg zijn want dan wordt er gebruik van gemaakt om met elkaar ons steentje bij te dragen aan het verminderen van hittestress en een groenere leefomgeving. Binnenkort zul je vanuit de gemeente meer van horen hoe je deze subsidie kunt aanvragen. Maar je kunt nu al beginnen met plannen maken! En heb je dat gerealiseerd? Stuur dan een foto van het resultaat naar info@gemeentebelang.org. De eerste vijf inzenders krijgen van ons nog een extra groene attentie!

Corona treft iedereen

Gemeentebelang: zorgen voor de minima in onze gemeente

De gevolgen van de corona epidemie zijn voor iedereen groot zowel op persoonlijk als economisch vlak. Inwoners van onze gemeente met een kleine portemonnee zijn extra kwetsbaar. Ook door verlies van werk en inkomen, het bezorgen van boodschappen en de uitgestelde kosten van medische behandelingen wordt het leven steeds een beetje duurder en minder betaalbaar.

Gemeentebelang  komt daarom met initiatieven om zo goed mogelijk te zorgen voor de kwetsbaren in onze gemeente. Het gebruik van mondkapjes is op steeds meer plekken de norm en een vereiste om deel te nemen aan de samenleving. Gemeentebelang wil niet dat deze groep mensen niet meer met het openbaar vervoer kunnen, niet kunnen deelnemen aan de dagbesteding, niet veilig een winkel kunnen bezoeken of een afspraak bij de fysiotherpeut moeten laten schieten omdat ze geen mondkapje hebben. In de afgelopen commissie Samenleving heeft Gemeentebelang dan ook gevraagd of het mogelijk is om deze doelgroep te voorzien van herbruikbare mondkapjes. Inmiddels hebben wij tot onze vreugde vernomen dat het gelukt is. Afgelopen vrijdag zijn er 300 herbruikbare mondkapjes door wethouder Ariane Zwarts afgeleverd bij de Voedselbank. Ook wordt er een groot aantal bezorgd bij het Budgetcafe zodat ook hier mondkapjes kunnen worden uitgedeeld.

Ariane Zwarts overhandigt mondkapjes aan Ted van der Lee, voorzitter van de voedselbank

In de gemeenteraad heeft Gemeentebelang een motie ingediend om aan te sluiten bij het Collectief Schuldregelen. Een snel werkende schuldhulpverlening kan in deze tijd van oplopende schulden het verschil maken voor inwoners die met schulden te maken krijgen. Als een inwoner aanklopt voor schuldhulp, kan het nog heel lang duren voor er een schuldenregeling is getroffen. Zeker als er sprake is van meerdere schuldeisers, is de stroom brieven die over en weer gaat om tot een regeling te komen groot. In de tijd die dit kost, lopen de schulden vaak alleen maar op met een grote armoedeval tot gevolg.

Met de werkwijze van Collectief Schuldregelen kunnen inwoners met grote schulden in één keer een regeling treffen met grote schuldeisers. Landelijk hebben al veel gemeenten en organisaties zich aangesloten bij deze manier van werken. Gemeentebelang heeft het initiatief genomen om samen met andere partijen het college te vragen om gemeente Gilze en Rijen hierbij aan te sluiten. Natuurlijk hopen we dat er zo min mogelijk inwoners schuldhulpverlening nodig hebben, maar als dit wel het geval is, moet de hulp zo goed en zo snel mogelijk zijn.

Heb je nog meer onderwerpen waar Gemeentebelang aandacht aan zou moeten geven? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org