Samen werken aan een toegankelijke gemeente

Gemeentebelang: van start met een inclusieve samenleving

In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag Handicap ondertekend. Het is een mensenrechtenverdrag en beschrijft de rechten van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Alle gemeenten hebben de verplichting gekregen om in een Inclusie Agenda op te stellen hoe zij uitvoering geven aan dit verdrag. Het verdrag spreekt de ambitie uit om te komen tot een samenleving die toegankelijk en inclusief is voor iedereen. Het bevorderen van deelname is bij uitstek een taak voor de gemeenten. Om de uitvoering mogelijk te maken is deze Agenda opgesteld. Het document wordt deze week besproken in de commissie Samenleving.

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat iedereen erbij hoort en kan meedoen, dus ook mensen met een beperking. Maar wat is dat eigenlijk, een inclusieve en toegankelijke gemeente? Het begint om inclusiviteit bij veel projecten of taken die de gemeente uitvoert standaard mee te nemen in de uitvoering. Door hier rekening mee te houden en kennis in te brengen zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld nieuwe in te richten openbare buitenruimte voor iedereen zo geschikt mogelijk wordt gemaakt. Ook op het gebied van communicatie, websites, speelplekken, openbare toiletten en inrichting van publiek toegankelijke locaties moet er nog wel het een en ander gedaan worden, om de toegankelijkheid te verbeteren.

Door zoveel mogelijk belemmeringen weg te halen, kunnen meer mensen meedoen en hun leven zo zelfstandig mogelijk leiden in onze gemeente. Wethouder Ariane Zwarts heeft een inclusie-agenda opgesteld die zorgt dat zowel binnen het gemeentehuis als erbuiten gewerkt gaat worden aan maatregelen om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Een voorbeeld is om nieuwe (bouw)projecten inclusief te ontwerpen volgens het ‘design for all’ principe. En de komende jaren zijn er veel projecten die van grote invloed zijn op de omgeving van alle inwoners.

Daarnaast stelt Ariane voor om bij projecten of andere onderwerpen inwoners te betrekken die uit ervaring weten wat er nodig is om inclusief te bouwen of handelen. Door hen om advies te vragen als ook hun kennis in te brengen weten we zeker dat we niets over het hoofd zien. Gemeentebelang vindt dit een goed idee want zij weten als geen ander wat het betekent om te leven met een beperking. Daarnaast zou het mooi zijn als inwoners, die een idee hebben voor een aanpassing die hun leven verbetert, dit kunnen melden bij de gemeente. Gemeentebelang zal dan ook tijdens de commissie vragen om dit op een goede wijze op te nemen in de nieuwe werkwijze.

Bij Gemeentebelang weten we dat meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. Wil jij ook Gemeentebelang hierbij ondersteunen dan horen we dat graag via ons e-mail adres info@gemeentebelang.org.