Gemeente wint Smart Lighting Award 2020

Gemeentebelang: investering in duurzame verlichting loont

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten om 70% van de openbare verlichting te vervangen voor duurzame led-verlichting. De overige verlichting voldeed aan de huidige normen. Met de vervanging werd een flinke stap gemaakt om bij te dragen aan het Klimaatakkoord waarin we streven om zoveel mogelijk energie te besparen. Met deze stap konden we als gemeente in een klap 20% besparen. Inmiddels is de hele vervanging achter de rug en is onze gemeente nagenoeg geheel over op openbare led-verlichting. Een verlichting die helderder is dan de traditionele en soms was dat even wennen.

Door de duurzame openbare verlichting besparen we flink op ons energiegebruik en tevens op onderhoudskosten vanwege onder andere de veel langere levensduur. We waren de eerste gemeente die overging op dimbare openbare verlichting. Middels dit nieuwe en innovatieve systeem kunnen we de verlichting afstemmen op gebruik en behoefte. In het coalitieakkoord staat dat we hier ervaring mee gaan opdoen door middel van een pilot. Gemeentebelang vindt het dan ook hoog tijd om hier in 2021 mee te starten, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die het systeem ons te bieden heeft.

Ariane Zwarts neemt de Smart Lighting Award in ontvangst van directeur Robert Tissing van Luminext

Vanwege de uitstekende prestaties die gepaard gingen met onze inzet op het gebied van energiebesparing en slimme openbare verlichting hebben we onlangs de Smart Lighting Award gekregen. Wethouder Ariane Zwarts mocht deze, samen met de projectleider, namens de gemeente in ontvangst nemen. “De investering in slimme openbare verlichting is gebaseerd op meer voordelen dan alleen energiebesparing. We zien nu ook de positieve effecten van efficiënter onderhoud en verbeteringen op andere beleidsterreinen, zoals verkeer en veiligheid. Het is in alle opzichten een goede beslissing geweest om de overstap naar slimme openbare verlichting te maken.”, aldus Ariane over de investering die hiervoor gedaan is.

Als Gemeentebelang vinden we het goed om naar aanleiding van deze award terug te blikken op investeringen waar we als raad toe besloten hebben. Want het gaat niet om de award. Het gaat om de investeringen die onze gemeente duurzamer maken en soms zo snel alweer “gewoon” lijken zijn. De keuze die de raad heeft gemaakt en in dit geval door onze wethouder is gerealiseerd, dragen voor lange tijd bij aan onze bijdrage om te komen tot een zo groot mogelijk energiereductie, zoals afgesproken in het Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen. Het is het totaal van alle investeringen die maakt dat Gilze en Rijen steeds duurzamer wordt. Gemeentebelang draagt al vele jaren hier met veel enthousiasme aan bij. Denk je ook mee? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org.