Afvalstoffenheffing blijft een politiek steekspel

Gemeentebelang: tijd voor uitleg over afvalstoffenheffing

Elk jaar is er een levendige discussie in de gemeenteraad over de OZB en de afvalstoffen- en rioolheffing. Het wordt ook gebruikt om politiek te scoren door te stellen dat elke verhoging buitenproportioneel is. Tijd om eens even stil te staan bij de afvalstoffenheffing.

De inkomsten van deze belasting komen in een “aparte spaarpot”, een reserve. Uit deze reserve moeten alle kosten betaald worden die nodig zijn voor alles wat met afval te maken heeft. De gemeente moet evenveel ontvangen als wat er uitgegeven wordt. Dat is wettelijk zo geregeld. De gemeente mag dus niet uit andere reserves er wat bij doen om bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing voor de inwoners laag te maken. Dat sommige partijen hier mee willen schuiven kan dus niet.

Vaak wordt gedacht dat de afvalstoffenheffing alleen gebruikt wordt voor het ophalen van afval. Maar het is veel meer dan dat. Je moet dan denken aan personeelskosten, de milieustraat en de enorme kosten van het afvoeren van al ons afval. Ook het schoonhouden van de openbare ruimte, het onderhoud en aanschaf van materieel zoals de vrachtwagens, veegwagens, strooiwagen etc., vuilnisbakken, hondenveldjes/poep ruimen, bladkorven, zwerfafval, opruimen na de weekmarkt, kopen/omwisselen kliko’s en zoveel meer wordt betaald uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. In totaal gaat het over meer dan 2 miljoen euro.

In onze gemeente zijn alle recyclebare afvalstromen “gratis”. Er zijn maar een paar reststromen waarbij een tarief geldt zoals grof huishoudelijk afval, laminaat, vloerbedekking, etc. Het woord gratis is tussen aanhalingstekens gezet want natuurlijk is dit allemaal niet gratis. Al het afval moet worden afgevoerd. Vooral het restafval is enorm duur, mede omdat het Rijk hier een enorme verbrandingsbelasting van ongeveer 33% op heeft opgezet! Het is dus zaak om zo goed mogelijk te scheiden want dat drukt de kosten die we daarvoor maken.

In onze gemeente willen we de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden. Het vastrecht blijft €145,08 en een inworp restafval kost volgend jaar €4,- per 60 liter. Vergeleken met andere gemeenten is dat echt laag. Om er maar een paar te noemen: Tilburg €292,50, Breda €313,20, Dongen €308,01, Goirle €244,56. Het vastrecht laag houden betekent dat inwoners die goed scheiden weinig kwijt zijn voor hun afval. Dus als je 6x afval in de ondergrondse container werpt à € 4,- per keer en dit optelt bij het vastrecht, hebben we nog steeds erg lage kosten voor afvalverwerking, vergeleken met andere gemeenten. Gemeentebelang stelt dan ook dat we het in Gilze en Rijen met deze lage afvalstoffenheffing goed doen. Laten we dat vooral vasthouden want dat komt ook doordat jij je afval zo goed scheidt! Voor reacties: info@gemeentebelang.org