Aan de slag met de inclusieve samenleving

Gemeentebelang: openbare toiletten in nieuwe centrumplannen

In een eerder stukje hebben we als Gemeentebelang al geschreven over de inclusieagenda, bedoeld om in onze gemeente werk te gaan maken van een inclusieve samenleving. De inclusieagenda is vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december. Voor de fractie van Gemeentebelang was dit raadsvoorstel aanleiding om te bedenken hoe we hiermee direct aan de slag zouden kunnen gaan.

Aan de hand van de inclusieagenda zal er voortaan worden gewerkt volgens het principe ‘design for all’, projecten en ontwikkelingen zullen toegankelijk en inclusief ontworpen worden. En nu we in de gemeente met veel nieuwe en grote projecten bezig zijn is dit een uitgelezen kans om hier werk van te maken.

Maud van der Meer, fractievoorzitter Gemeentebelang

In onze gemeente zijn er op dit moment weinig of geen toiletten die openbaar en toegankelijk zijn. Voor een grote groep mensen die om wat voor reden dan ook regelmatig een toilet nodig hebben, kan het ontbreken van een toilet voor publiek gebruik een enorme belemmering zijn om er op uit te gaan of boodschappen te gaan doen. Ook voor kinderen is het erg fijn om te weten dat je ergens zonder gedoe gebruik kunt maken van een toilet.

Daarom heeft Gemeentebelang het initiatief genomen om een motie in te dienen waarbij het college gevraagd wordt om zich in te spannen voor openbaar toegankelijke toiletten in alle kernen. Het is mooi dat juist bij de realisatie van de nieuwe centrumplannen in de kernen Gilze en Rijen en het project Spoorzone, een start gemaakt wordt met een inclusieve inrichting van het project. We kunnen nog een stapje verder denken door bijvoorbeeld in samenwerking met ondernemers en culturele centra meer voor publiek toegankelijke toiletten te realiseren. Want ook in Hulten en Molenschot zijn vast kansen om dat voor elkaar te krijgen.

Nu we in de raad de basis hebben gelegd kunnen we aan de slag. Met een praktische agenda die zal zorgen dat we een inclusieve samenleving op allerlei gebied voor ogen houden en gaan uitvoeren. Niet alleen bij nieuwe projecten maar ook bij herinrichting openbare gebieden, speeltuinen, toegankelijkheid openbare gebouwen, werk en communicatie en nog veel meer. Dit alles samen met ervaringsdeskundigen! Dus wil je graag mee denken? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org, dan kunnen we je in contact brengen met de projectleider van de gemeente. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.