Jaarrekening gemeente en ABG: 2020 positief afgesloten

Gemeentebelang: Gilze en Rijen is een gemeente in balans

De periode voor de zomer is standaard het moment om terug te blikken op het financiële wel en wee van onze gemeente en die van de ABG-organisatie. Gemeentebelang vindt een solide financiële basis erg belangrijk, want vanuit die basis kunnen we in onze gemeente bijvoorbeeld zorg leveren aan onze inwoners en projecten realiseren.

De financiën van de ABG-organisatie, waar onze ambtenaren in dienst zijn, is dus vanzelfsprekend belangrijk voor het slagen van onze dienstverlening. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van 400.000 euro. Gemeentebelang is van mening dat in een jaar waarin corona het leven heeft beheerst, dit een goed resultaat is. Ook de medewerkers van de ABG moesten zoveel mogelijk thuiswerken en fysieke projecten moesten worden doorgeschoven. Wij stellen vast dat ondanks deze grote hobbels de inzet hoog is geweest en ook de resultaten naar tevredenheid zijn gehaald. Groot punt van zorg betreft de personele bezetting. Er zijn veel vacatures en het is heel moeilijk om aan ervaren personeel te komen. Dit geldt onder andere voor de terreinen van duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Wij hebben ook onze zorg uitgesproken over de kosten van het ziekteverzuim. Het college heeft verduidelijkt op welke actieve en adequate manier de directie en het management hier mee bezig is. Voor de duidelijkheid moet gemeld worden dat het ziekteverzuim 5,4% is en dat is lager dan het landelijk gemiddelde.

Johan Manders, raadslid voor Gemeentebelang

Omdat het volgens Gemeentebelang belangrijk is om goed voor de ABG-organisatie te blijven zorgen, hebben wij met goedkeuring gereageerd op raadsvoorstel waarin onder andere werd aangegeven dat een gedeelte van het positieve saldo gebruikt zal worden ten behoeve van verdere investeringen in het personeel en het opvangen van de gevolgen van corona.

Dat we in de jaarstukken hebben kunnen lezen dat ook onze eigen gemeente het jaar afsluit met een positief saldo was wel een plezierige verrassing. We hadden namelijk in de tussenrapportage aan het einde van het jaar kunnen lezen dat het verwachtte resultaat 600.000 negatief zou worden. Dat het wel positief is geworden is met name te danken aan een grote bijdrage van het rijk ter compensatie van kosten rondom corona. De besteding van het positieve saldo heeft ook onze steun, het geld gaat naar projecten die lopen maar ook naar toekomstige duurzaamheidsprojecten.

In ons betoog tijdens de raadsvergadering hebben we uitgebreid stil gestaan bij de vele zaken die we hebben bereikt in het afgelopen jaar. Het betreft hier grote projecten zoals centrumplan Gilze, nieuwbouw voor basisschool de Wildschut en nieuwe hockeyvelden. Er zijn 30 km zones gerealiseerd, de gemeente heeft een nieuwe subsidie voor klimaatmaatregelen in eigen tuin en de jonge mantelzorgconsulent ondersteunt jonge mantelzorgers in de gemeente. Mede door deze projecten kunnen wij inhoud blijven geven aan onze slogan: “Want waar je woont, moet het goed zijn.”

Een ware metamorfose zit eraan te komen in Rijen-Zuid

Gemeentebelang: de flow zit er bij de bewoners goed in

De komende jaren gaat de militaire wijk in Rijen-Zuid flink op de schop. De woonwijk herbergt een bijzonder stukje historie van onze gemeente. De militairen en officieren van de vliegbasis woonden bij elkaar in deze wijk, aan de kleuren van de daken kon je zien wie waar woonde. Inmiddels is de wijk verouderd en hard aan een grondige renovatie toe. Leystromen en de gemeente Gilze en Rijen pakken dit gezamenlijk met de bewoners op.

Voordat de huizen volledig gerenoveerd gaan worden moet er natuurlijk opgeruimd worden. Het plaatsen van containers daarvoor liep eerder dit jaar vertraging op. Vorige week was het dan toch mogelijk om de ze te plaatsen. Een bewoner liet Gemeentebelang weten dat er heel veel rotzooi in de containers is verdwenen. Maar de betrokken bewoner wilde ons vooral laten weten dat er met elkaar hard gewerkt was. Het was niet ieder voor zich, veel mensen hielpen elkaar om op te ruimen. Ook de medewerkers van Leystromen zijn die dag komen helpen. De bewoners van de militaire wijk willen Florian, Kees, Mark, Mustapha, Pascal en Ingrid bedanken voor hun hulp en het harde meewerken op hun vrije dag!

De fractie van Gemeentebelang

Het is mooi te horen dat er een gezamenlijk begin is gemaakt want een volledige wijkrenovatie is natuurlijk voor de betrokkenen hartstikke spannend. Tijdelijk je huis uit of misschien een tijd in de verbouwing zitten. Alles wordt anders, zowel de huizen zelf als de straat. Nog niet voor iedereen is het helemaal duidelijk waar ze komen te wonen en hoe dat eruit gaat zien. Daarom heeft Gemeentebelang contact met bewoners in de militaire wijk en kijkt met de ze mee. Waar het nodig was hebben we contact gelegd met de projectleider van de gemeente of Leystromen, om zo voor iedereen duidelijkheid te scheppen.

De gezamenlijke opruimactie heeft in de wijk gezorgd voor meer saamhorigheid en het gevoel van samenwerken met Leystromen versterkt. Gemeentebelang is erg blij met deze positieve flow en ziet het vervolg van het project met vertrouwen tegemoet. Want het wordt een prachtige nieuwe woonwijk met duurzame huizen die de huurders hopelijk met veel plezier gaan bewonen.

Heb jij ook een positieve ervaring in onze mooie gemeente? Deel die met ons via info@gemeentebelang.org of kijk op Facebook.

Eikenprocessierups bestrijden blijft een lastig probleem

Gemeentebelang: weer last van jeuk?

Op de fiets of wandelend met korte broek aan heerlijk de natuur in. Er staat een windje en de (eiken)bomen langs de route bieden verkoeling. Maar dan slaat het “noodlot” toe, het begint te jeuken op je armen en benen… We gaan het hebben over de eikenprocessierups.

De eikenprocessierups is de larve van de nachtvlinder en vanaf april komen de rupsen uit de eitjes. Het zijn de brandharen van de rupsen die het probleem vormen. De brandharen worden door de wind meegenomen en kunnen op je huid terecht komen. Ze veroorzaken huiduitslag, jeuk of rode ogen. Niet krabben is het beste maar dat valt niet mee. Vooral niet voor kinderen.

Francesco Beterams bij een van de vogelnestkastjes

Daarom probeert de gemeente de opmars van de eikenprocessierups te stoppen maar dat is geen gemakkelijke klus. Vaak is het een combinatie van maatregelen voor de korte en lange termijn. Zoals de inzet van natuurlijke middelen door vogelnestkastjes op te hangen voor mezen die graag een rups lusten. Wist je dat er al bijna 500 kastjes zijn opgehangen? En om nog meer natuurlijke vijanden aan te trekken, heeft de gemeente bermen ingezaaid met bloemrijk zaadmengsel en zijn er inheemse struiken aangeplant. Ook wordt met een landelijk netwerk gemonitord hoe op de juiste wijze ingegrepen kan worden.

Maar op sommige plaatsen is de overlast te groot. Er zijn te veel rupsen die huishouden langs een fietspad richting een school of in een straat waardoor de volksgezondheid in gevaar komt. Hier moeten acute maatregelen getroffen worden zoals het weghalen van rupsen door een gespecialiseerd bedrijf of moet het spuiten met een biologisch middel soelaas bieden. Voor de gemeente is het elke keer een keuze maken wat te doen, aan alles zitten voor- en nadelen. De natuur haar werk laten doen of spuiten met een middel waar ook niet iedereen blij mee is.

Als inwoner kun je zelf helaas niet zoveel doen. Meld de locatie in ieder geval bij de gemeente. Wikkel geen plastic rondom bomen of erger, met plak erop. Het helpt niet en andere insecten en vogels worden juist het slachtoffer. Het plastic waait er af en komt weer in de natuur terecht. Laat bestrijding van de eikenprocessierups aan de gemeente over.

Gemeentebelang is dan ook blij met het stappenplan waarin ook gekeken wordt naar hoe we kunnen leren van andere gemeenten of van de adviezen van de GGD. Laten we elk jaar vroegtijdig kijken wat we kunnen en moeten doen om de overlast zo klein mogelijk te maken. Heb je zelf goede ideeën of iets gezien wat wij nog niet toepassen? Dan horen we dat graag via Facebook of info@gemeentebelang.org