Jaarrekening gemeente en ABG: 2020 positief afgesloten

Gemeentebelang: Gilze en Rijen is een gemeente in balans

De periode voor de zomer is standaard het moment om terug te blikken op het financiële wel en wee van onze gemeente en die van de ABG-organisatie. Gemeentebelang vindt een solide financiële basis erg belangrijk, want vanuit die basis kunnen we in onze gemeente bijvoorbeeld zorg leveren aan onze inwoners en projecten realiseren.

De financiën van de ABG-organisatie, waar onze ambtenaren in dienst zijn, is dus vanzelfsprekend belangrijk voor het slagen van onze dienstverlening. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van 400.000 euro. Gemeentebelang is van mening dat in een jaar waarin corona het leven heeft beheerst, dit een goed resultaat is. Ook de medewerkers van de ABG moesten zoveel mogelijk thuiswerken en fysieke projecten moesten worden doorgeschoven. Wij stellen vast dat ondanks deze grote hobbels de inzet hoog is geweest en ook de resultaten naar tevredenheid zijn gehaald. Groot punt van zorg betreft de personele bezetting. Er zijn veel vacatures en het is heel moeilijk om aan ervaren personeel te komen. Dit geldt onder andere voor de terreinen van duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Wij hebben ook onze zorg uitgesproken over de kosten van het ziekteverzuim. Het college heeft verduidelijkt op welke actieve en adequate manier de directie en het management hier mee bezig is. Voor de duidelijkheid moet gemeld worden dat het ziekteverzuim 5,4% is en dat is lager dan het landelijk gemiddelde.

Johan Manders, raadslid voor Gemeentebelang

Omdat het volgens Gemeentebelang belangrijk is om goed voor de ABG-organisatie te blijven zorgen, hebben wij met goedkeuring gereageerd op raadsvoorstel waarin onder andere werd aangegeven dat een gedeelte van het positieve saldo gebruikt zal worden ten behoeve van verdere investeringen in het personeel en het opvangen van de gevolgen van corona.

Dat we in de jaarstukken hebben kunnen lezen dat ook onze eigen gemeente het jaar afsluit met een positief saldo was wel een plezierige verrassing. We hadden namelijk in de tussenrapportage aan het einde van het jaar kunnen lezen dat het verwachtte resultaat 600.000 negatief zou worden. Dat het wel positief is geworden is met name te danken aan een grote bijdrage van het rijk ter compensatie van kosten rondom corona. De besteding van het positieve saldo heeft ook onze steun, het geld gaat naar projecten die lopen maar ook naar toekomstige duurzaamheidsprojecten.

In ons betoog tijdens de raadsvergadering hebben we uitgebreid stil gestaan bij de vele zaken die we hebben bereikt in het afgelopen jaar. Het betreft hier grote projecten zoals centrumplan Gilze, nieuwbouw voor basisschool de Wildschut en nieuwe hockeyvelden. Er zijn 30 km zones gerealiseerd, de gemeente heeft een nieuwe subsidie voor klimaatmaatregelen in eigen tuin en de jonge mantelzorgconsulent ondersteunt jonge mantelzorgers in de gemeente. Mede door deze projecten kunnen wij inhoud blijven geven aan onze slogan: “Want waar je woont, moet het goed zijn.”