Tijd voor actie voor inclusieve gemeente

Gemeentebelang: motie voor inclusieve briefaanhef direct mee ingediend

In dit weekblad schreef Gemeentebelang een paar weken terug een artikel over inclusie in onze gemeente. De aanleiding was toen de bijzondere actie van wethouder Doremalen om een avond over inclusie voor onze inwoners te organiseren in Baarle-Nassau. Gemeentebelang vond en vindt het belangrijk dat we aansluiten bij de behoefte van onze inwoners, in onze gemeente.

Wat Gemeentebelang betreft is het tijd om concreet te worden waar het kan. Een inclusieve briefaanhef is er daar een voorbeeld van. Daarom heeft Gemeentebelang samen met de PvdA, D66 en GGR tijdens de raad van 13 februari een motie ingediend om te komen tot een inclusieve briefaanhef in de gemeentelijke correspondentie. Want het is toch raar dat we inwoners wel ondersteunen in bijvoorbeeld hun transitie naar een gewenst geslacht, maar vervolgens een brief sturen met de verkeerde aanhef?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering ontstond een mooie discussie over wat wenselijk voor de inwoners zou zijn, en werkbaar voor de gemeentelijke organisatie. Er waren partijen die zich afvroegen ‘waar dit zou eindigen’, ‘of het wel nodig was’ en ‘of een inclusieve aanhef andere inwoners tegen het hoofd zou stoten’.

Fractievoorzitter Maud van der Meer heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven dat het tijd is voor actie op het gebied van inclusie. Ook vindt Gemeentebelang dat inclusie aan de voorkant geregeld moet zijn. Een systeem waarbij een inwoner zelf moet aangeven om op een inclusieve manier aangesproken te worden valt daar dus niet onder en is administratief omslachtig. Het is tijd dat het college van B&W en verantwoordelijk wethouder Doremalen laten zien aan de inwoners wat het zijn van een inclusieve gemeente nu eigenlijk inhoudt. In het echt en niet op papier.

De uiteindelijke breed aangenomen motie roept op tot het onderzoeken van de mogelijkheden om snel werk te maken van onze wens om een inclusieve gemeente te zijn. Gemeentebelang zal de uitkomst hiervan met de inwoners delen.

Meer weten of reageren op dit artikel? Mail naar Maud, maud@gemeentebelang.org

Domper bij onthulling klavertje vier in Hulten

Gemeentebelang stelt vragen aan het college

Op donderdag 16 februari is in Hulten het klavertje vier onthuld. Hulten is de laatste kern waar het klavertje vier is geplaatst na Rijen, Gilze en Molenschot. Bij alle dorpen prijkt nu bij de entree een klavertje. De locatie van het klavertje vier is in Hulten nog niet definitief, pas na de herinrichting van het dorp zal er een definitieve plek worden gekozen.

De herinrichting van het dorp Hulten hangt samen met het verbeteren van de verkeerssituatie van de N282, een groot provinciaal project. De N282 krijgt 2×2 rijstroken, ten westen van Hulten komt een verlegging richting het zuiden, en zo kan Hulten autoluw worden gemaakt. Een hele verbetering, want nu doorkruist de doorgaande weg het dorp.

Wethouder Machielsen (Kern 75) verzorgde de onthulling van het klavertje vier. Helaas bracht hij de aanwezige inwoners van Hulten ook een boodschap met een domper: De werkzaamheden aan de N282 zouden stilliggen. Een klap in het gezicht voor sommige inwoners. Er is jarenlang gezamenlijk hard gewerkt door inwoners om de verkeerssituatie (en meer) te verbeteren in Hulten.

Het klavertje vier in Hulten

Gemeentebelang maakt zich zorgen over de opmerking dat het werk aan de N282 stil zou liggen. Ook al is project N282 een provinciaal project, het is van grote impact op onze gemeente, en in het bijzonder het dorp Hulten. De gemeenteraad is door wethouder Machielsen niet geïnformeerd, en zo konden wij bezorgde inwoners ook geen antwoord geven op hun bezorgde vragen.

Om duidelijkheid te krijgen heeft fractievoorzitter Maud van der Meer namens Gemeentebelang schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het is namelijk belangrijk om inwoners en de gemeenteraad tijdig te voorzien van de juiste informatie. Zo kunnen we onrust voorkomen. Uiteraard hoopt Gemeentebelang dat de herinrichting van het dorp Hulten onvertraagd doorgang kan vinden.

Benieuwd naar de schriftelijke vragen of reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maud, maud@gemeentebelang.org

Toekomstige ABG-huisvesting, nog veel onduidelijk

Gemeentebelang: koudwatervrees Baarle Nassau kost tijd en geld

Onlangs nam de gemeenteraad een besluit over een gezamenlijk kantoor voor de ambtenaren van de ABG-organisatie. De ABG-organisatie werkt voor Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. Er ligt nu een voorstel voor een volgende stap: het bouwen van een ambtelijke werkplek op de voormalige hockeyvelden in Rijen.

Één locatie

Gemeentebelang is altijd voorstander geweest van de ABG-organisatie omdat we zo in staat zijn om zelfstandig te blijven als gemeente. Met een volledig en kwalitatief goede ambtelijke organisatie die onze gemeente, het bestuur en inwoners ten dienste staat. Ook draagt dit bij aan efficiency en kostenbesparing. De ambtenaren laten samenwerken op één locatie is voor Gemeentebelang dus geen opstap naar een bestuurlijke fusie of een grote gemeente.

Financieel onduidelijk

Raadslid Maarten van Haperen gaf in de raadsvergadering aan dat er nog veel onduidelijkheden zijn, vooral financieel. De bedragen die gemoeid zijn met dit besluit zijn namelijk niet terug te zien in de meerjarenbegroting. Toch heeft Gemeentebelang ingestemd met het voorstel, omdat uitstel en vertraging tot nog meer kosten leidt en daar zijn onze inwoners al helemaal niet bij gebaat. De toekomstige voorstellen zullen, wat Gemeentebelang betreft, wel helder moeten aangeven waar het geld vandaan komt.

Raadslid Maarten van Haperen: Baarle Nassau vertraagt locatiekeuze ABG

Motie

Helaas heeft de gemeenteraad in Baarle Nassau besloten om eerst nog alternatieve locaties te onderzoeken. Het opnieuw onderzoeken van nog meer locaties door Baarle Nassau is voor Gemeentebelang dan ook niet meer dan koudwatervrees. Ook gaat met dit getreuzel van Baarle Nassau tijd verloren en extra geld kosten. Gemeentebelang vindt dat onze inwoners daar sowieso niet aan mee moeten betalen. Om aan het ABG-bestuur duidelijk te maken hoe wij daar als Gilze en Rijen over denken heeft Gemeentebelang een motie ingediend. In de motie wordt het ABG-bestuur opgedragen het proces niet te laten vertragen door Baarle-Nassau en de kosten niet te verhalen op de gemeente en daarmee de inwoners van Gilze en Rijen.

Benieuwd of de motie van Gemeentebelang steun krijgt van de andere partijen in de gemeenteraad op 13 februari? Stuur een berichtje naar Maarten, maarten@gemeentebelang.org of kijk de vergadering terug op de website van de gemeente.

Een busje naar Baarle-Nassau?!

Gemeentebelang: college werpt zelf drempel op voor inwoners met een beperking.

De gemeente Gilze en Rijen wil een inclusieve gemeente zijn. De afgelopen jaren is daar een inclusieagenda voor ontwikkeld en de voortgang daarvan werd besproken in de commissievergadering samenleving.

De aanpak was tot nu toe intern gericht, want als de medewerkers van de gemeente inclusiever denken, zou dat het beleid ten goede komen. Een prima begin maar nu is het tijd om onze inwoners te betrekken. Hoe gaan we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen en wordt geaccepteerd? Belangrijk om met onze inwoners te bespreken, vindt Gemeentebelang.

Tijdens de commissievergadering samenleving wees fractievoorzitter Maud van der Meer wethouder Doremalen (PvdA) er op dat een bijeenkomst over inclusie voor onze inwoners georganiseerd werd in Baarle-Nassau. Of de wethouder soms een busje naar Baarle ging regelen voor inwoners die zelf geen vervoer hebben of vanwege hun beperking afhankelijk zijn van ander vervoer of hun netwerk?

Wat bleek? Het was voor de ambtenaren het handigste om op één locatie inwoners uit alle drie de gemeentenuit te nodigen! Maar voor Gemeentebelang is het duidelijk. In gesprek gaan met onze inwoners, met of zonder beperking, doen we in onze eigen gemeente, niet in een dorp meer dan 20 km verderop. De wethouder van Gilze en Rijen moet onze inwoners uit Gilze en Rijen voorop hebben staan, juist bij een onderwerp als inclusie. Dat betekent ook dat we niet kiezen voor uniforme projecten die in elk willekeurig dorp uitgevoerd kunnen worden omdat dat “handig” is, maar kiezen voor initiatieven die onze inwoners het belangrijkste vinden!

Pas na herhaaldelijk aandringen was wethouder Doremalen (PvdA) bereid te onderzoeken of inwoners ondersteund kunnen worden in het bereiken van Baarle-Nassau. Jammer, een uitnodiging voor een waardevolle bijeenkomst kent zo al de eerste drempel en dat voor een PvdA-wethouder. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op maandag 6 februari jl. Gemeentebelang zal hierover vragen stellen aan het college, met name of er inwoners uit onze gemeente de avond hebben bezocht.

Reageren op dit artikel? Stuur dan een bericht naar Maud@gemeentebelang.org