Toekomstige ABG-huisvesting, nog veel onduidelijk

Gemeentebelang: koudwatervrees Baarle Nassau kost tijd en geld

Onlangs nam de gemeenteraad een besluit over een gezamenlijk kantoor voor de ambtenaren van de ABG-organisatie. De ABG-organisatie werkt voor Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. Er ligt nu een voorstel voor een volgende stap: het bouwen van een ambtelijke werkplek op de voormalige hockeyvelden in Rijen.

Één locatie

Gemeentebelang is altijd voorstander geweest van de ABG-organisatie omdat we zo in staat zijn om zelfstandig te blijven als gemeente. Met een volledig en kwalitatief goede ambtelijke organisatie die onze gemeente, het bestuur en inwoners ten dienste staat. Ook draagt dit bij aan efficiency en kostenbesparing. De ambtenaren laten samenwerken op één locatie is voor Gemeentebelang dus geen opstap naar een bestuurlijke fusie of een grote gemeente.

Financieel onduidelijk

Raadslid Maarten van Haperen gaf in de raadsvergadering aan dat er nog veel onduidelijkheden zijn, vooral financieel. De bedragen die gemoeid zijn met dit besluit zijn namelijk niet terug te zien in de meerjarenbegroting. Toch heeft Gemeentebelang ingestemd met het voorstel, omdat uitstel en vertraging tot nog meer kosten leidt en daar zijn onze inwoners al helemaal niet bij gebaat. De toekomstige voorstellen zullen, wat Gemeentebelang betreft, wel helder moeten aangeven waar het geld vandaan komt.

Raadslid Maarten van Haperen: Baarle Nassau vertraagt locatiekeuze ABG

Motie

Helaas heeft de gemeenteraad in Baarle Nassau besloten om eerst nog alternatieve locaties te onderzoeken. Het opnieuw onderzoeken van nog meer locaties door Baarle Nassau is voor Gemeentebelang dan ook niet meer dan koudwatervrees. Ook gaat met dit getreuzel van Baarle Nassau tijd verloren en extra geld kosten. Gemeentebelang vindt dat onze inwoners daar sowieso niet aan mee moeten betalen. Om aan het ABG-bestuur duidelijk te maken hoe wij daar als Gilze en Rijen over denken heeft Gemeentebelang een motie ingediend. In de motie wordt het ABG-bestuur opgedragen het proces niet te laten vertragen door Baarle-Nassau en de kosten niet te verhalen op de gemeente en daarmee de inwoners van Gilze en Rijen.

Benieuwd of de motie van Gemeentebelang steun krijgt van de andere partijen in de gemeenteraad op 13 februari? Stuur een berichtje naar Maarten, maarten@gemeentebelang.org of kijk de vergadering terug op de website van de gemeente.