Een busje naar Baarle-Nassau?!

Gemeentebelang: college werpt zelf drempel op voor inwoners met een beperking.

De gemeente Gilze en Rijen wil een inclusieve gemeente zijn. De afgelopen jaren is daar een inclusieagenda voor ontwikkeld en de voortgang daarvan werd besproken in de commissievergadering samenleving.

De aanpak was tot nu toe intern gericht, want als de medewerkers van de gemeente inclusiever denken, zou dat het beleid ten goede komen. Een prima begin maar nu is het tijd om onze inwoners te betrekken. Hoe gaan we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen en wordt geaccepteerd? Belangrijk om met onze inwoners te bespreken, vindt Gemeentebelang.

Tijdens de commissievergadering samenleving wees fractievoorzitter Maud van der Meer wethouder Doremalen (PvdA) er op dat een bijeenkomst over inclusie voor onze inwoners georganiseerd werd in Baarle-Nassau. Of de wethouder soms een busje naar Baarle ging regelen voor inwoners die zelf geen vervoer hebben of vanwege hun beperking afhankelijk zijn van ander vervoer of hun netwerk?

Wat bleek? Het was voor de ambtenaren het handigste om op één locatie inwoners uit alle drie de gemeentenuit te nodigen! Maar voor Gemeentebelang is het duidelijk. In gesprek gaan met onze inwoners, met of zonder beperking, doen we in onze eigen gemeente, niet in een dorp meer dan 20 km verderop. De wethouder van Gilze en Rijen moet onze inwoners uit Gilze en Rijen voorop hebben staan, juist bij een onderwerp als inclusie. Dat betekent ook dat we niet kiezen voor uniforme projecten die in elk willekeurig dorp uitgevoerd kunnen worden omdat dat “handig” is, maar kiezen voor initiatieven die onze inwoners het belangrijkste vinden!

Pas na herhaaldelijk aandringen was wethouder Doremalen (PvdA) bereid te onderzoeken of inwoners ondersteund kunnen worden in het bereiken van Baarle-Nassau. Jammer, een uitnodiging voor een waardevolle bijeenkomst kent zo al de eerste drempel en dat voor een PvdA-wethouder. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op maandag 6 februari jl. Gemeentebelang zal hierover vragen stellen aan het college, met name of er inwoners uit onze gemeente de avond hebben bezocht.

Reageren op dit artikel? Stuur dan een bericht naar Maud@gemeentebelang.org