Artikelen door Rob Voet

Gemeentebelang bij feestelijke opening snelfietsroute F58

Oproep: waar kan het fietsen nog beter in onze gemeente? Onze gemeente ligt tussen de grote steden Tilburg en Breda in. Met de trein, bus en auto zijn alle kernen bereikbaar. Op donderdag 30 juni is de snelfietsroute tussen Rijen en Tilburg, de F58, officieel geopend. Met de snelfietsroute is onze gemeente ook op de […]

Jaarrekening 2021 afgesloten met flink positief resultaat

Gemeentebelang: doemscenario’s niet aan de orde In elke organisatie wordt een boekjaar afgesloten met een jaarrekening, zo ook voor onze gemeente Gilze en Rijen. In de afgelopen raadsvergadering is de jaarrekening 2021 besproken en behandeld. En omdat dit gaat over 2021 is de jaarrekening eigenlijk het resultaat van de vorige coalitie. En dat is een […]

Samenwonen op proef straks ook in Gilze en Rijen

Gemeentebelang: neem initiatief voor gelijke kansen in de bijstand Iedereen telt en doet mee. Een uitspraak die vaak wordt gedaan in de politiek. Bij Gemeentebelang gebruiken we ‘iedereen telt en doet mee’ als uitgangspunt voor onze voorstellen in de gemeenteraad. Meedoen in de samenleving betekent je leven in kunnen richten zoals je dat zelf wilt, […]

Met zorgvuldigheid voorop mag uitstel geen afstel worden

Gemeentebelang: Spoorzone is meer dan alleen de ondertunneling Zolang als het onderwerp Spoorzone al op de agenda staat hebben we bij Gemeentebelang gesteld dat de Spoorzone meer is dan alleen het onderdeel ondertunneling. En doordat alleen de ondertunneling een verkiezingsitem werd, lijkt het hele project in het water te vallen. Want de nieuwe coalitie heeft […]

Gemeentebelang: Biodiversiteit is prioriteit

Zet zichtbare stappen naar een groenere gemeente Op verzoek van Gemeentebelang besprak de raadscommissie ruimte vorige week de notitie biodiversiteit. In de notitie is beschreven waar de kansen liggen voor onze gemeente om de biodiversiteit te vergroten. In de woonkernen, het buitengebied en bedrijventerreinen liggen allemaal kansen om de biodiversiteit te verbeteren. Door het bespreken […]

Mooie plannen en ideeën van en door onze inwoners

Gemeentebelang: Niet alles politiek maken – gewoon doen Gemeentebelang is er voor de inwoners. Zo zijn we iedere eerste zaterdag van de maand te vinden op het Wilhelminaplein in Rijen voor Praat op Straat. Daarnaast worden we ook via social media en mail (info@gemeentebelang.org) goed gevonden over alles wat speelt in de Gemeente. Zoals recent […]

School Hulten moet behouden worden!

Gemeentebelang: Coalitie heeft aansporing nodig Vlak voor de verkiezingen werd bekend dat het bestuur van de school in Hulten over wilde gaan tot sluiting van de school. Alle partijen vonden toen dat dit voorkomen moet worden. Voor de kinderen, de groei van Hulten en de leefbaarheid. Tijdens de eerste raadsvergadering was het nogal verrassend hoe […]