Artikelen door Rob Voet

Openbaar vervoer belangrijk voor mobiliteit inwoners

Gemeentebelang: bus het enige alternatief voor kleine kernen Een aantal weken geleden werd bekend dat busmaatschappij Arriva volgend jaar lijnen wil schrappen waardoor vooral Gilze wordt geraakt. Het gemeentebestuur heeft direct bezwaar gemaakt tegen dit voornemen en er is een petitie gestart. Uiteraard is Gemeentebelang ook bezorgd over verdere uitholling van het openbaar vervoer en […]

Einde van een sportief tijdperk Margriethal/Tropical in zicht

Gemeentebelang: sporthal mooie afronding van vernieuwing van sportaccommodaties Zwembad Tropical is al jaren dicht en de Margriethal werd met pijn en moeite opengehouden voor schoolgym en een paar andere sportieve gebruikers. Maar het is wel heel duidelijk, de oude Margriethal is echt helemaal op. Het is dan ook erg goed dat op die locatie een […]

Gemeenteraad gaat voor burgeragendering en burgerinitiatief

Gemeentebelang: burgerparticipatie kent vele vormen Praten met inwoners en hun ideeën meenemen in de besluitvorming. Dat is niet nieuw en heet met een mooi woord burgerparticipatie. Maar in de laatste raadsvergadering is een nieuwe vorm van burgerparticipatie toegevoegd aan de mogelijkheden die er zijn voor inwoners om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan alles […]

Perspectiefnota 2022; Gilze en Rijen blijft aan zet met mooie plannen

Gemeentebelang: duurzaamheid en menselijke maat als thema Op 12 juli heeft de Gemeenteraad de Perspectiefnota 2022 vastgesteld. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting en geeft dus richting aan waar we in 2022 geld aan willen en kunnen uitgeven in onze gemeente. Bij het behandelen van onderwerpen die een lange doorlooptijd hebben is het […]

Nu aan de slag met de Transitievisie Warmte

Gemeentebelang: goede start gemaakt met raadsinformatieavond De stappen die voortkomen uit het Klimaatakkoord worden steeds meer zichtbaar in onze gemeente. Gemeentebelang heeft eerder geschreven over de Regionale Energie Strategie (REKS). Hierin staat hoeveel duurzame energie we regionaal kunnen opwekken en hoe we dat willen gaan doen. Afgelopen week berichtten we over de handreiking zon op […]

Gilze en Rijen gaat voor meer zon op dak en minder op land

Gemeentebelang: lokale handreiking zon op land ter inzage Gemeentebelang heeft in een eerder artikel al geschreven over de Regionale Energie en Klimaat Strategie, afgekort de REKS. De REKS is uitkomst van de landelijke opgave om regionaal de plannen te maken hoe we aan de nieuwe energie-opgave kunnen voldoen. Nu de REKS klaar is gaan we […]

Gemeentebelang: gesprekjes met inwoners erg gemist

Iedereen heeft er reikhalzend naar uitgekeken. Het moment dat het corona-virus zo ver is teruggedrongen dat er versoepelingen mogelijk zijn. Zoveel zelfs dat we elkaar weer onbeperkt in de openbare ruimte kunnen ontmoeten. Dat geldt natuurlijk ook voor Gemeentebelang. Want een van de belangrijkste dingen voor Gemeentebelang viel door corona weg: onze maandelijkse praat op […]