Amendement voor aankoop activiteitenterrein Hulten

Gemeentebelang: Blijf kansen zien en benutten voor Hulten

Hulten is een klein dorp met beperkte mogelijkheden in de openbare ruimte, onder andere vanwege de beperkingen vanuit de vliegbasis en de rijksweg die dwars door het dorp loopt. De inwoners van Hulten houden het dorp dynamisch, o.a. door het organiseren van activiteiten met Koningsdag, Halloween, carnaval e.d. Daarnaast zijn ze erg betrokken bij de inrichting van hun dorp en zijn er mooie initiatieven ontwikkeld mede vanuit het dorpsontwikkelingsplan (vastgelegd april 2017), zoals de aanleg van een speelbos.

In dat dorpsontwikkelingsplan staan meerdere initiatieven zoals woningbouw en de aanleg van een dorpshart met buurtcentrum. Na de bestemmingsverandering van een sportveldje naar woningbouw (2017) is conform het dorpsontwikkelingsplan een activiteitenveldje voor koningsspelen en sport voor jongeren toegezegd. Gemeentebelang vindt het erg belangrijk om scherp te blijven op de mogelijkheden die zich voordoen in Hulten, en wil daar als gemeente ook actief op inspringen.

Het terrein van Brabant water aan de Broekdijk 10 in Hulten is zo’n terrein dat ook mooi gebruikt zou kunnen worden voor en door de inwoners van Hulten. Op verzoek van Brabant Water wordt de bestemming van het terrein gewijzigd naar reguliere bedrijfsvoering. Bij de bespreking van het bestemmingsplan in de commissie ruimte van de gemeenteraad bleek dat er niet was onderzocht of dit terrein ook ingezet kon worden voor activiteiten in het dorp Hulten. Gemeentebelang denkt dat het goed is om met Brabant Water in gesprek te gaan over de eventuele mogelijkheden.

De fractie van Gemeentebelang dient dan ook in de raadsvergadering van 25 maart een amendement in, om het college op te dragen het gesprek aan te gaan met Brabant Water en te bekijken of de Gemeente het terrein zelf kan kopen. Dan kunnen we de toezegging dat er een activiteitenveldje zal komen echt waarmaken en blijft het geen loze belofte.