Ook gemeentebelang benut de ICT!

Is de ICT het allemaal waard?

Tussen de 1 en de 5 miljard euro! Dat schrikbarende bedrag zou de overheid jaarlijks te veel aan informatie- en communicatietechnologie (ICT) uitgeven volgens de tijdelijke commissie ICT van Ton Elias. Voorbeelden zijn er te over: de ICT-problemen bij de uitkeringsinstanties UWV en SVB, die rond het communicatiesysteem C-2000 en die met de OV-chipkaart. Reden voor Gemeentebelang om te zeggen: “Dergelijke toestanden willen we niet in onze gemeente!”

In juli 2014 hebben we daarom tijdens de raadsvergadering uitgesproken dat we meer wilden weten over met name de 750.000 euro die uitgegeven zou gaan worden aan ICT-systemen om de ambtelijke samenwerking mogelijk te maken. En we beloofden de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen.

In het afgelopen half jaar zijn er gesprekken gevoerd met ambtenaren, hebben we ons licht opgestoken in andere gemeenten en hebben we diverse vragen gesteld aan de wethouder in de commissie Middelen. Dit heeft in de raadsvergadering van 9 februari 2015 geresulteerd in de afspraak dat we overstappen naar het gezamenlijke ICT-servicecentrum Equalit, waarbij nu ook de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn aangesloten. We hebben de garantie gekregen dat de extra investering van 390.000 euro binnen de bedrijfsvoeringskosten terugverdiend wordt. De kwaliteit en de beschikbaarheid worden nog verbeterd en in mei 2017 komt er een evaluatie om te bekijken of de samenwerking binnen Equalit naar behoren werkt.

Voor de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen betekenen deze afspraken dat de ICT-omgeving minder kwetsbaar wordt, dat we meer kwaliteit gaan krijgen en dat er op de kosten bespaard gaat worden. Kortom: de gemeente Gilze en Rijen gaat aan ICT niet meer geld uitgegeven, de kosten zullen niet gaan stijgen en we kunnen tot de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland blijven behoren.

Wil je je mening geven over onze gemeente? Meld die via Contact.

Nieuwe prikposten erbij voor Tilburgse ziekenhuizen

Toch prikposten in onze gemeente voor de Tilburgse Ziekenhuizen

Gemeentebelang signaleerde enkele weken geleden het probleem dat de SHL-prikposten in de gemeente niet voor de Tilburgse ziekenhuizen mochten prikken. Voor afgifte van een bloedmonster moesten Gilze- en Rijenaren naar Tilburg of Dongen. Er kwam een artikel over in het weekblad Gilze en Rijen en ook BNDeStem berichtte erover. Een en ander leidde ertoe dat er overleg kwam en dat het probleem werd aangepakt.

Diagnostiek Brabant (DB) heeft maandag 9 februari twee nieuwe prikposten in Gilze en Rijen geopend. Daardoor kunnen patiënten van de specialisten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis voortaan ook in deze gemeente dichtbij huis hun bloed laten prikken. De DB-prikposten zijn gevestigd in Rijen in Cultureel Centrum de Boodschap, en in Gilze in de Schakel. In Rijen kun je op maandag en woensdag van 08.00 tot 09.00 uur terecht en in Gilze wordt geprikt op dinsdag en donderdag van 08.00 tot 09.00 uur.

De specialisten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis verwijzen hun patiënten naar de prikposten in de ziekenhuislocaties St. Elisabeth en TweeSteden, of naar een van de bijna negentig prikposten van Diagnostiek Brabant (DB). In hun samenwerkingsverband maken huisartsen, specialisten en DB gebruik van dezelfde informatie(systemen). Zo komen laboratoriumuitslagen van DB automatisch in het elektronisch patiëntendossier. DB wil maatwerk bieden. Dit betekent dat patiënten als het nodig is thuis geprikt kunnen worden.

Gemeentebelang ziet als ideaal een enkele prikpost voor alle huisartsen en ziekenhuizen, of in ieder geval een nauwe samenwerking tussen de prikposten. Maar we zijn blij met de nieuwe extra prikposten, zodat onze inwoners niet meer naar Dongen of Tilburg hoeven.

Vindt u ook dat iets in onze gemeente beter kan? Neem contact met ons op en we gaan samen met u aan de slag. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Veel reacties op prikpostartikel

Op de artikelen in BN De Stem en weekblad Gilze en Rijen kregen we tientallen reacties. Het zijn vooral oudere inwoners die in de problemen komen doordat de  SHL-post niet meer mag prikken voor Tilburgse ziekenhuizen .

Enkele reacties:

  • Ik wil onafhankelijk blijven, ga graag alleen naar de prikpost in het dorp, maar nu ben ik verplicht mijn buurvrouw in te schakelen om me naar Tilburg te rijden.
  • Ik ben nu verplicht om met de deeltaxi naar Tilburg te gaan.
  • Wie gaat de extra kosten betalen om naar Tilburg te rijden? En wie gaat het extra parkeergeld betalen?
  • We moeten nu met onze (demente) moeder op stap naar Tilburg, terwijl er voorheen gewoon thuis geprikt werd.
  • Ik ben bang voor het prikken in het ziekenhuis, ik heb wel vertrouwen in de medewerkers hier op de prikpost.

En dan waren er boze reacties van mensen die zich afvroegen waarom ze niet vooraf op de hoogte waren gebracht door het ziekenhuis, maar dit uit de krant moeten lezen. Bijna iedereen vond het goed dat Gemeentebelang dit had opgepakt en hoopte dat het bloedprikken gewoon mogelijk zou blijven in de dorpen.

Inmiddels hebben we contact gehad met de heer Pleunis, hoofd Communicatie van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Hij gaf aan dat er op korte termijn een oplossing gaat komen. De Tilburgse ziekenhuizen doen om administratieve redenen alleen nog maar zaken met Diagnostiek Brabant. de onderzoeks-informatie komt, vanuit de laboratoria, meteen in de systemen te staan, iets dat kennelijk niet mogelijk is in een  samenwerking met SHL. Pleunis geeft toe dat Gilze en Rijen een blinde vlek is en dat men nu druk bezig is om dit op te lossen, als het kan binnen veertien dagen. Hij gaf ook aan dat de communicatie rond deze kwestie geen schoonheidsprijs verdient.

Een voorlopige oplossing is dat de inwoners van Gilze en Rijen zich thuis laten prikken, dit kost wel extra geld en gaat tevens eerst van het eigen risico af. Het zou echter wel een mogelijkheid zijn voor die mensen die moeilijk in Tilburg kunnen komen. Dit thuis prikken dient dan geregeld te worden via Diagnostiek Brabant.

Dit is de huidige stand van zaken. We informeren de mensen die ons gebeld en gemaild hebben. De heer Pleunis heeft beloofd ons op de hoogte te houden en gaat het ons melden als er een definitieve oplossing is. Gemeentebelang vertrouwt erop dat er een goede oplossing komt voor onze inwoners.

Francesco Beterams, raadslid Gemeentebelang