Dagboek van een Raadslid

DagboekAriane

Wolfsweide

Wolfsweide1Op vrijdag 24 januari 2014 werd Park Wolfsweide officieel geopend.
Natuurlijk was Gemeentebelang hier ook bij aanwezig. Na de officiële opening bestormden heel veel kinderen alle nieuwe speelwerktuigen.
Wolfsweide is een heel mooi park geworden dat door goede participatie tot stand is gekomen.
Gemeentebelang heeft dit initiatief enthousiast ondersteund.

Wolfsweide2

Gemeentebelang gaat aan de slag met wensen, ideeën en inbreng van de bewoners zelf!

Vroeger werden plannen voor een gemeente bedacht en gemaakt door de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtenaren op het gemeentehuis. Maar nu moet de inbreng van inwoners steeds belangrijker worden. En dat is een heel goede zaak! Bovendien heeft de regering uitgesproken dat we een participatiemaatschappij moeten worden. En daar past ons idee heel goed in.

Jan de Wee 2013 - pasfotoNogal wat raadsleden beroepen zich erop dat zij door de inwoners zijn gekozen en daarom voor hen kunnen beslissen. Gemeentebelang wil echter al jaren een grotere inbreng van de inwoners zelf. Die weten immers het beste wat goed voor hen is! Gemeentebelang heeft zich daar steeds sterk voor gemaakt.

Goede voorbeelden zijn de herinrichting van de Schoutstraat/De Wittstraat en de herinrichting van de Mgr. Nolensstraat/Heemskerkstraat. Maar ook was van belang de inbreng van de bewoners bij de herinrichting van het Brabantpark, Schoorveken en Wolfsweide en recentelijk bij het Centrumplan in Rijen. Door een motie van Gemeentebelang komt er nu ook een klankbordgroep voor het zwembad. Allemaal projecten waarbij de inwoners een flinke vinger in de pap hebben. Daardoor worden plannen beter, meer geaccepteerd, zijn er minder bezwaren en klachten, en wordt er minder gemopperd. Kortom een grotere tevredenheid en daar gaat het om.

Ook voor de komende raadsperiode zal Gemeentebelang zich inzetten voor de inbreng van de inwoners bij plannen waarbij ze zelf betrokken zijn. Zijn er zaken aan de orde waarbij u van mening bent dat u als inwoner daar best iets zinnigs over kunt zeggen, laat het ons weten. Als de politiek inwoners meer betrekt bij plannen, dan zullen de inwoners ook meer betrokken zijn bij de politiek.

U kunt ons altijd bereiken via onze website www.gemeentebelang.org, via de raads- en commissieleden en via de adressen die in de gemeentegids staan. Gemeentebelang zorgt dat er geluisterd wordt naar uw wensen, uw ideeën en uw inbreng, Stem daarom op 19 maart op Gemeentebelang, want waar je woont, moet het goed zijn!

 

Weekblad15-01-2015

Geluidschermen

Groeien en bloeien

Nieuwjaarsreceptie gemeente in Molenschot voor Gemeentebelang een groot succes.
De nieuwjaarsreceptie van onze gemeente werd dit jaar gehouden in Molenschot. En stond dit jaar in het teken voor de aftrap richting de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Alle lijsttrekkers werden o.a. gevraagd om in anderhalve minuut te vertellen waar hun partij voor staat. En we kunnen zeggen dat we een unieke en ludieke bijdrage hebben geleverd!

Het valt niet mee om onderscheidend te zijn in anderhalve minuut. Er valt zoveel te vertellen dat het ons het beste leek om 1 onderwerp te kiezen en daarbij een gadget te verzinnen om die boodschap kracht bij te zetten. De keuze viel uiteindelijk op een bloembol, en deze uit te delen om zo onze boodschap te versterken dat Gemeentebelang een jonge, frisse partij is die wil groeien en bloeien in onze gemeente. Gemeentebelang is terecht trots op haar jonge leden die alle ondersteuning krijgen van de door de wol geverfde generatie! Gelukkig waren wij de enige partij die zowel een onderscheidend verhaal hadden en een leuke attentie om uit te delen. De reacties waren dan ook bijzonder enthousiast en onze boodschap is blijven hangen.

Een goed begin van 2014

De nieuwjaarswens van Gemeentebelang