Gemeentebelang gaat aan de slag met wensen, ideeën en inbreng van de bewoners zelf!

Vroeger werden plannen voor een gemeente bedacht en gemaakt door de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtenaren op het gemeentehuis. Maar nu moet de inbreng van inwoners steeds belangrijker worden. En dat is een heel goede zaak! Bovendien heeft de regering uitgesproken dat we een participatiemaatschappij moeten worden. En daar past ons idee heel goed in.

Jan de Wee 2013 - pasfotoNogal wat raadsleden beroepen zich erop dat zij door de inwoners zijn gekozen en daarom voor hen kunnen beslissen. Gemeentebelang wil echter al jaren een grotere inbreng van de inwoners zelf. Die weten immers het beste wat goed voor hen is! Gemeentebelang heeft zich daar steeds sterk voor gemaakt.

Goede voorbeelden zijn de herinrichting van de Schoutstraat/De Wittstraat en de herinrichting van de Mgr. Nolensstraat/Heemskerkstraat. Maar ook was van belang de inbreng van de bewoners bij de herinrichting van het Brabantpark, Schoorveken en Wolfsweide en recentelijk bij het Centrumplan in Rijen. Door een motie van Gemeentebelang komt er nu ook een klankbordgroep voor het zwembad. Allemaal projecten waarbij de inwoners een flinke vinger in de pap hebben. Daardoor worden plannen beter, meer geaccepteerd, zijn er minder bezwaren en klachten, en wordt er minder gemopperd. Kortom een grotere tevredenheid en daar gaat het om.

Ook voor de komende raadsperiode zal Gemeentebelang zich inzetten voor de inbreng van de inwoners bij plannen waarbij ze zelf betrokken zijn. Zijn er zaken aan de orde waarbij u van mening bent dat u als inwoner daar best iets zinnigs over kunt zeggen, laat het ons weten. Als de politiek inwoners meer betrekt bij plannen, dan zullen de inwoners ook meer betrokken zijn bij de politiek.

U kunt ons altijd bereiken via onze website www.gemeentebelang.org, via de raads- en commissieleden en via de adressen die in de gemeentegids staan. Gemeentebelang zorgt dat er geluisterd wordt naar uw wensen, uw ideeën en uw inbreng, Stem daarom op 19 maart op Gemeentebelang, want waar je woont, moet het goed zijn!