Op de jaarmarkt: storm, nat en koud… en toch gezellig!

 

Op de jaarmarkt kon u bij Gemeentebelang op het ‘pluche’ plaatsnemen en vertellen wat u zou veranderen als u wethouder zou zijn. Hoewel het bijzonder slecht weer was, kwamen er mensen voor de camera vertellen wat ze zouden doen. Niet iedereen wilde in beeld, maar ook buiten beeld waren er goede gesprekken.

Men kon op een kaart aangegeven waar het goed is in Rijen. Daar werden hartjes geplakt. En men kon vertellen waar verbeteringen nodig zijn. Daar kwamen de bloemetjes, want daar kan alsnog iets moois opbloeien.

Al die voorstellen gaven genoeg stof tot discussie, En daardoor werd het bij Gemeentebelang erg gezellig. Veel Rijenaren bezochten doelbewust de kraam van Gemeentebelang en spraken met onze raads- en commissieleden en met onze wethouder over allerlei actuele politieke zaken. Het bleek maar weer eens, dat mensen lokaal erg betrokken zijn bij wat er allemaal in het dorp speelt.

De onderwerpen waren zeer divers. Het ging bijvoorbeeld over de locatie van het zwembad, over stenen op een uitlaatplaats voor honden, over onveiligheidsgevoel in de eigen straat en in gangpaden, over bange Boa, over financiële problemen en het kappen van bomen.

Alle gesprekken zullen worden geëvalueerd en Gemeentebelang gaat daarna bekijken wat er met uw inbreng gedaan kan worden. Via deze krant en op onze website www.gemeentebelang.org houden we iedereen op de hoogte, zodat u weet wat Gemeentebelang met uw input doet.

Voor Gemeentebelang is het echt belangrijk om uw mening te horen, want wij zijn ervan overtuigd dat we met uw inbreng samen iets kunnen doen om onze leefomgeving te verbeteren. Gemeentebelang dankt dan ook iedereen die op de “Rijense mart” met ons het gesprek wilde aangaan. Zo kunnen we samen werken aan een nog beter Rijen. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Gemeentebelang en de plaats voor het nieuwe zwembad

De voorkeurslocatie voor het nieuwe zwembad met sporthal in Rijen is en blijft Vliegende Vennen (Den Butter). Gemeentebelang heeft er geen doekjes om gewonden: de locatie Den Butter is gewoon de beste. We staan dan ook pal achter onze wethouder  die, vinden wij, de plannen voortvarend heeft opgepakt.

Wethouder Ariane Zwarts heeft daarbij niet klakkeloos alles overgenomen wat er lag om tot een besluitvorming te komen. Ze heeft nieuwe afwegingen gemaakt en haar voorstel aan het college gepresenteerd. Unaniem is het college akkoord gegaan met de locatiekeuze Vliegende Vennen.

Dat er nadien nog veel vragen in de commissie kwamen, is natuurlijk logisch. De keuzes voor zo’n gebouw worden voor jaren gemaakt. Ook Gemeentebelang heeft de vragen bekeken, maar die hebben er niet toe geleid dat de plannen aangepast zouden moeten worden. Het gaat inderdaad om een paar zaken die goed afgewogen moeten worden zoals:

  • Ligt de nieuwe sportaccommodatie  op een haalbare afstand voor de school die er het meeste gebruik van moet maken?
  • Is de sportaccommodatie voor alle gebruikers veilig te bereiken?
  • Is er voldoende parkeergelegenheid?
  • Kan de accommodatie mooi ingepast worden met behoud van het groen?

De antwoorden waren voor alle drie de locaties of hetzelfde of in het voordeel van Den Butter. Gemeentebelang was dan ook blij dat basisschool De Kring de proef op de som nam en het gewoon eens uitprobeerde om van de locatie van de nieuwe school naar de locatie aan de Moerstraat te lopen. Wettelijk was het allemaal in orde. Maar de GB’ers die meegelopen hebben ondervonden het toen zelf ook: de afstand was wel erg groot en de route niet echt veilig.

Ook De Kring hoopt dat iedereen zich achter de locatie Den Butter schaart. Bovendien is het veel prettiger als er unaniem voor de locatie Vliegende Vennen wordt gekozen.

Gemeentebelang vindt dat ook, want voor het vervolg van het traject, de bouw van zwembad en sporthal, is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen van groot belang.

kring-wandeling4kring-wandeling2

Wat vindt U dat er moet veranderen??

Heeft u ooit met de gedachte gespeeld om wethouder te worden om dingen in onze gemeente te kunnen verbeteren? Heeft u goede ideeën voor onze gemeente en voor Rijen in het bijzonder? Dan krijgt u op de “Rijense mart” de kans om daar iets mee te gaan doen…

Op dinsdag 21 oktober staat Gemeentebelang op de jaarmarkt. U kunt in onze stand volgens de “man-bijt-hondmethode” voor de camera vertellen wat u in Rijen zou veranderen als u wethouder zou zijn. De beste en origineelste presentaties en ideeën worden beloond met een echt “I love Rijen” T-shirt.

Kom dus naar de stand van Gemeentebelang, neem plaats op het “pluche” en vertel uw ideeën. Geen zin om voor de camera te staan? Dan vertelt u ons uw plannen zonder camera. Bovendien kunt u op een grote kaart van Rijen aangeven welke plekken goed zijn en welke plekken aandacht verdienen.

Voor Gemeentebelang is het belangrijk om uw mening te horen, want onze lokale partij vindt: Waar je woont, moet het goed zijn! Alleen met uw inbreng kunnen we daaraan werken. Van u kunnen we horen wat we moeten koesteren en wat we moeten veranderen of verbeteren. Dat is een van de redenen waarom we elk jaar op de jaarmarkt zijn. Daar bent u toch en dus kunnen we uw mening horen.

We hopen u te ontmoeten op de jaarmarkt op dinsdag 21 oktober. Zo kunnen we samen werken aan een nog beter Rijen. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Scouting Rijen werkt duurzaam en heeft uw stem nodig!

Duurzaamheid is voor Gemeentebelang een belangrijk aandachtspunt. Want waar je woont, moet het goed zijn! En iedereen is er nu wel van overtuigd dat het hier nog beter wordt als we op een duurzame manier werken.

Zonnepanelen wekken op een duurzame manier elektriciteit op. De Stichting Natuur & Milieu startte met steun van de ASN-bank een actie: alle scoutinggroepen in Nederland mogen, als ze het goede dak hebben, meedingen naar een set van tien zonnepanelen. Laat nu scouting Rijen een goed dak hebben en actief meedingen naar die set zonnepanelen! Om te winnen hebben ze gewoon heel veel stemmen nodig.

U KUNT HIER STEMMEN!

Gemeentebelang ondersteunt deze strijd van harte, want bij scouting is een grote club vrijwilligers uit ons dorp actief die de jeugd spelenderwijs attendeert op zorgvuldig en dus duurzaam omgaan met wat we hebben, met onze leefomgeving, met de beschikbare energie. Allemaal punten waar we als Gemeentebelang voor staan en dus zouden we het fantastisch vinden als het Scouting lukt om voldoende stemmen te krijgen en daarmee te winnen.

Als je een duurzaam Gilze en Rijen wilt, gun je de Rijense scouts die panelen! Steun de vrijwilligers in hun werk voor de jeugd en breng je stem uit voor onze scoutinggroep op www.stemoprijen.nl.