Op de jaarmarkt: storm, nat en koud… en toch gezellig!

 

Op de jaarmarkt kon u bij Gemeentebelang op het ‘pluche’ plaatsnemen en vertellen wat u zou veranderen als u wethouder zou zijn. Hoewel het bijzonder slecht weer was, kwamen er mensen voor de camera vertellen wat ze zouden doen. Niet iedereen wilde in beeld, maar ook buiten beeld waren er goede gesprekken.

Men kon op een kaart aangegeven waar het goed is in Rijen. Daar werden hartjes geplakt. En men kon vertellen waar verbeteringen nodig zijn. Daar kwamen de bloemetjes, want daar kan alsnog iets moois opbloeien.

Al die voorstellen gaven genoeg stof tot discussie, En daardoor werd het bij Gemeentebelang erg gezellig. Veel Rijenaren bezochten doelbewust de kraam van Gemeentebelang en spraken met onze raads- en commissieleden en met onze wethouder over allerlei actuele politieke zaken. Het bleek maar weer eens, dat mensen lokaal erg betrokken zijn bij wat er allemaal in het dorp speelt.

De onderwerpen waren zeer divers. Het ging bijvoorbeeld over de locatie van het zwembad, over stenen op een uitlaatplaats voor honden, over onveiligheidsgevoel in de eigen straat en in gangpaden, over bange Boa, over financiële problemen en het kappen van bomen.

Alle gesprekken zullen worden geëvalueerd en Gemeentebelang gaat daarna bekijken wat er met uw inbreng gedaan kan worden. Via deze krant en op onze website www.gemeentebelang.org houden we iedereen op de hoogte, zodat u weet wat Gemeentebelang met uw input doet.

Voor Gemeentebelang is het echt belangrijk om uw mening te horen, want wij zijn ervan overtuigd dat we met uw inbreng samen iets kunnen doen om onze leefomgeving te verbeteren. Gemeentebelang dankt dan ook iedereen die op de “Rijense mart” met ons het gesprek wilde aangaan. Zo kunnen we samen werken aan een nog beter Rijen. Want waar je woont, moet het goed zijn!