Coalitie en college verkwanselt veiligheid Rijen-Zuid

Gemeentebelang: zonder oplossing is doorgaan ondertunneling onverantwoord

Tijdens de verkiezingen was de onderdoorgang van het spoor het gesprek van de dag. Door de hardnekkige stelling van GGR en de 180 graden draai van Kern’75 wordt nu alleen een autovrije onderdoorgang uitgewerkt. Het lijkt een mooi verhaal: comfort voor fietsers en het project wordt goedkoper.

De afgelopen week presenteerde wethouder Scheifes van GGR zijn resultaat na een jaar van stilte. De kosten van een fietstunnel blijken amper lager dan van een tunnel waar hulpdiensten doorheen kunnen, 2,5 miljoen op een totale kostenpost van 64 miljoen. De gemeente is nog steeds geheel verantwoordelijk voor de uitvoering. En met de uitkomst van de wethouder moeten wij nu nog minimaal 7,5 miljoen extra bijbetalen. Wat het meeste zorgen baart is dat de coalitiepartijen, met GGR voorop, zich blind lijken te staren op de gewenste uitkomst. Zo maakt dit college de veiligheid van inwoners in Rijen zuid ondergeschikt aan politieke compromissen.

Een inspreker verwoordde dit treffend: ‘Wij wonen straks aan de verkeerde kant van het spoor’. Mooie woorden kunnen het niet verbloemen: de brandweerzorg in Rijen-Zuid gaat achteruit. De brandweer komt later brand blussen, reanimeren of hulpverlenen. Allemaal zaken waarbij elke minuut telt. Door het college wordt gesteld dat door een ‘pakket aan maatregelen’ de brandweer langs de huidige wegen zoals de Vijf Eikenweg, Atalanta en de Maczek tunnel iedereen tijdig kan bereiken.

Raadslid Maarten van Haperen: veiligheid gaat boven alles

Helaas blijkt ‘tijdig’ een verslechtering van de huidige situatie te betekenen en dat kon zelfs de burgemeester, verantwoordelijk voor onze veiligheid, in de raad niet recht praten in zijn antwoord op kritische vragen van Gemeentebelang. Wat is over van de stelling van burgemeester Alssema en zijn voorganger Boelhouwer dat de brandweer via de Julianastraat deze woonwijk moet kunnen bereiken? En van de belofte dat niet akkoord zou worden gegaan met een verslechtering van de aanrijtijden? Ondanks het dringende advies van de Veiligheidsregio en diverse rapporten ziet het ernaar uit dat dit college de aanrijtijden van hulpdiensten maar laat oplopen omdat er domweg geen oplossing is gevonden.

Gemeentebelang heeft zich altijd uitgesproken voor een totaalplan dat past bij onze gemeente, veilig, haalbaar en betaalbaar is. En als dat niet gaat lukken? Dan moeten we ons als gemeenteraad opnieuw durven te beraden. Meer weten? Mail naar maarten@gemeentebelang.org

Gemeentebelang grootste oppositiepartij met verwelkomen Anthony Bisschops

De fractie van Gemeentebelang (Gilze en Rijen) verwelkomt raadslid Anthony Bisschops na zijn besluit niet langer de PvdA te vertegenwoordigen. Met drie zetels is Gemeentebelang nu de grootste oppositiepartij.

Afgelopen periode heeft Gemeentebelang met raadsleden Maud van der Meer en Maarten van Haperen scherpe en constructieve oppositie gevoerd. Zij hebben daarbij al vaker met Anthony samengewerkt op sociale thema’s, zoals vormgeving van het inclusiebeleid en pogingen het mantelzorgcompliment te herstellen. Na gesprekken gericht op samenwerking, vertrouwen en politieke idealen verwelkomen zij hem bij Gemeentebelang.

Fractievoorzitter Maud van der Meer: “Het afgelopen jaar heeft Anthony zich een constructief en zeer betrokken raadslid getoond, vanuit een open houding en opbouwende inbreng. Die houding en werkwijze past bij Gemeentebelang. Ik ben blij met de onderling uitgesproken steun, en kijk er naar uit met drie zetels het duurzame en sociale geluid van Gemeentebelang nog sterker te laten horen.”

De nieuwe fractie van Gemeentebelang: Maarten van Haperen (35), Maud van der Meer (33) en Anthony Bisschops (31)

Anthony Bisschops in zijn verklaring: “Ik ben vanuit overtuiging de politiek ingegaan en wilde het sociale gedachtegoed in de gemeente vertegenwoordigen. De afgelopen periode ben ik tot de conclusie gekomen dat de richting van de PvdA te ver uit de pas loopt. Ik herken me in het sociale gedachtegoed van Gemeentebelang en heb daarom na een zorgvuldige afweging besloten me daarbij aan te sluiten.”

De fractie van Gemeentebelang groeit naar 3 zetels in de raad van Gilze en Rijen en is hiermee de grootste oppositiepartij. Komende periode zullen Maud, Maarten en Anthony met positieve energie blijven werken aan een duurzame en sociale gemeente. Want waar je woont, moet het goed zijn.

Raadsvoorstel starterslening sluit niet aan bij behoefte inwoners

Gemeentebelang: starters slechter af

Een huis kopen wordt steeds lastiger, de woningmarkt verandert voortdurend en het aanbod in onze gemeente is niet groot. De gemeente kan stappen ondernemen om (toekomstige) huizenbezitters op weg te helpen. In de gemeente Gilze en Rijen kennen we daarvoor de starterslening. Om die regeling succesvol te laten zijn moeten ze wel aansluiten bij de behoefte want wat hebben de regelingen anders voor zin?

Het college van B&W heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel voorgelegd waarin de voorwaarden voor de starterslening worden gewijzigd. Gemeentebelang vindt dat de starterslening beschikbaar moet zijn voor zoveel mogelijk starters in onze gemeente. Als daar uitbreiding van het budget voor nodig is, kunnen wij daar achter staan.

Helaas lijkt het raadsvoorstel echter ingestoken om het de starters in onze gemeente juist lastiger te maken om een huis te kopen.  Het maximale leenbedrag gaat omlaag, dus er zijn minder huizen bereikbaar om aan te kopen met een starterslening. Ook wil het college een maximum leeftijd van 35 jaar instellen. Dat is volgens Gemeentebelang een maatregel die niet aansluit bij de realiteit waar veel starters in onze gemeente mee te maken hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat je voor je 35e een eigen huis koopt.

Gemeentebelang raadsleden Maarten van Haperen en Maud van der Meer bij een koopwoning die niet meer in aanmerking komt voor aankoop met behulp van de starterslening

Het verbaast raadslid Maarten van Haperen dat een college waar ook de PvdA deel van uitmaakt met een dergelijk voorstel komt: ‘De PvdA hamert al jaren op betaalbaar wonen voor iedereen, maar met dit voorstel raakt betaalbaar wonen juist buiten het bereik voor een gedeelte van onze inwoners’.

Inhoudelijk kan Gemeentebelang zich niet vinden in de voorgestelde wijzigingen, maar ook de onderbouwing van het college schiet tekort. Het college gebruikt een paar nieuwsartikelen als onderbouwing, en vergelijkt onze gemeente met grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Gemeentebelang vindt dat het college daarmee de gemeenteraad maar vooral de starters in onze gemeente niet serieus neemt.

Dit raadsvoorstel wordt besproken in de commissie ruimte van 21 maart, en de raadsvergadering van 3 april. Gemeentebelang zal inzetten op een realistische starterslening voor onze inwoners.

Reageren op dit artikel of benieuwd naar de uitkomst van de vergaderingen? Stuur een bericht naar Maarten@gemeentebelang.org

Het gaat hard achteruit met de woonomgeving

Gemeentebelang: de basis wás op orde!

Het is een niet zo aangename foto om naar te kijken. Een overvolle afvalbak met hondenpoepzakjes. En helaas is dat niet een vergeten bak. Want het is het al maanden raak met alle afvalbakken in de gemeente. Wat is er toch aan de hand?

Het probleem van achteruit hollende kwaliteit van onze woonomgeving lijkt te komen doordat alle diensten tegenwoordig worden uitbesteed. De afvalbakken werden wekelijks geleegd door de medewerkers van Diamantgroep die samenwerkte met onze buitendienst. Maar dat is nu uitbesteed aan een ander bedrijf. Resultaat: ons straatbeeld zoals op de foto.

Een van de overvolle vuilnisbakken

Maar het college heeft nog meer uit handen gegeven. Ook groenwerkzaamheden zoals onderhoud en bijhouden van perken en plantsoenen wordt nu gedaan door een commercieel bedrijf. Waar eerst meerdere teams continue aan de slag waren wordt er nu op contractbasis geschoffeld en onkruid gewied. Onze mensen kenden elk hoekje van de buurt maar dit bedrijf komt een keer langs en dan moet het weer voor lange tijd klaar zijn. Resultaat: ons groen bevat meer onkruid dan plant.

Maar het ergste moet nog komen. Onze milieudienst met onze eigen medewerkers wordt nog meer uitgekleed. De volgende stap is dat het legen van de ondergrondse containers ook door een extern bedrijf moet worden gedaan. Nu doen onze eigen mensen dat, op afroep dus wanneer de ondergrondse aangeeft bijna vol te zijn dan gaan ze rijden. Staat er iets naast? Binnen een werkdag wordt het opgehaald. Dat gaat met een extern bedrijf niet gebeuren. Resultaat: overvolle containers en meer troep ernaast.

De basis op orde hoorden we van GGR en ”GRR is van mening dat eerst de leefbaarheid op orde moet komen. Want iedereen spreekt er schande van”. Inderdaad, Gemeentebelang spreekt er schande van, want de basis wás op orde! Door uitbesteden en de afbraak van onze eigen buitendienst is het juist slechter gesteld met de leefbaarheid. Heb je zelf iets wat je wilt melden? Gebruik dan de BuitenBeter-app en hopelijk wordt de afvalbak gauw geleegd, het perkje gefatsoeneerd of de stoeptegel recht gelegd.