Coalitie en college verkwanselt veiligheid Rijen-Zuid

Gemeentebelang: zonder oplossing is doorgaan ondertunneling onverantwoord

Tijdens de verkiezingen was de onderdoorgang van het spoor het gesprek van de dag. Door de hardnekkige stelling van GGR en de 180 graden draai van Kern’75 wordt nu alleen een autovrije onderdoorgang uitgewerkt. Het lijkt een mooi verhaal: comfort voor fietsers en het project wordt goedkoper.

De afgelopen week presenteerde wethouder Scheifes van GGR zijn resultaat na een jaar van stilte. De kosten van een fietstunnel blijken amper lager dan van een tunnel waar hulpdiensten doorheen kunnen, 2,5 miljoen op een totale kostenpost van 64 miljoen. De gemeente is nog steeds geheel verantwoordelijk voor de uitvoering. En met de uitkomst van de wethouder moeten wij nu nog minimaal 7,5 miljoen extra bijbetalen. Wat het meeste zorgen baart is dat de coalitiepartijen, met GGR voorop, zich blind lijken te staren op de gewenste uitkomst. Zo maakt dit college de veiligheid van inwoners in Rijen zuid ondergeschikt aan politieke compromissen.

Een inspreker verwoordde dit treffend: ‘Wij wonen straks aan de verkeerde kant van het spoor’. Mooie woorden kunnen het niet verbloemen: de brandweerzorg in Rijen-Zuid gaat achteruit. De brandweer komt later brand blussen, reanimeren of hulpverlenen. Allemaal zaken waarbij elke minuut telt. Door het college wordt gesteld dat door een ‘pakket aan maatregelen’ de brandweer langs de huidige wegen zoals de Vijf Eikenweg, Atalanta en de Maczek tunnel iedereen tijdig kan bereiken.

Raadslid Maarten van Haperen: veiligheid gaat boven alles

Helaas blijkt ‘tijdig’ een verslechtering van de huidige situatie te betekenen en dat kon zelfs de burgemeester, verantwoordelijk voor onze veiligheid, in de raad niet recht praten in zijn antwoord op kritische vragen van Gemeentebelang. Wat is over van de stelling van burgemeester Alssema en zijn voorganger Boelhouwer dat de brandweer via de Julianastraat deze woonwijk moet kunnen bereiken? En van de belofte dat niet akkoord zou worden gegaan met een verslechtering van de aanrijtijden? Ondanks het dringende advies van de Veiligheidsregio en diverse rapporten ziet het ernaar uit dat dit college de aanrijtijden van hulpdiensten maar laat oplopen omdat er domweg geen oplossing is gevonden.

Gemeentebelang heeft zich altijd uitgesproken voor een totaalplan dat past bij onze gemeente, veilig, haalbaar en betaalbaar is. En als dat niet gaat lukken? Dan moeten we ons als gemeenteraad opnieuw durven te beraden. Meer weten? Mail naar maarten@gemeentebelang.org