Positief blijven en leren van mooie voorbeelden

Gemeentebelang: eerste digitale ALV succesvol

Het Coronavirus houdt ons leven nog steeds in de greep. Met heel veel beperkingen mag er heel voorzichtig soms iets meer. En ook Gemeentebelang ziet dat het velen lukt om op een positieve wijze vanuit de beperkingen iets te doen of te realiseren. Zo mogen we sinds enige weken weer buiten sporten.

Onze voorzitter ervaart die positieve flow bijvoorbeeld met bootcampen. Het is niet alleen lekker om te sporten in de buitenlucht, het geeft ook energie. Maar voor de instructeur is de crisis ook een lastige periode. En toch blijft hij op een positieve manier zoeken naar wat wel kan en klaagt nooit over de financiële gevolgen, het gebrek aan fysiek contact of over sociale armoede.

Intussen bleef hij wel zoeken naar mogelijkheden om zijn klanten te bedienen met online trainingen, digitale live trainingen op de reguliere trainingsmomenten, maandelijkse challenges en het organiseren van activiteiten voor leden samen met lokale ondernemers. Hij bleef de mensen stimuleren en hield hen positief. Volgens onze voorzitter is het mooi om te zien hoe hij dat de afgelopen maanden bleef doen. Eigenlijk zou hij er eentje van Gemeentebelang kunnen zijn.

Sporten in de buitenlucht doet onze voorzitter Henk Jan goed

Ook Gemeentebelang staat er positief in. In de politieke onderwerpen die op ons pad komen zoeken we naar oplossingen en niet naar beperkingen.Op allerlei manieren zoeken we het contact met onze inwoners. Een paar keer per jaar steken we iedereen een hart onder riem met een kaartje. En tot de coronamaatregelen dat onmogelijk maakte stonden we maandelijks fysiek op het Wilhelminaplein met Praat op Straat. Gemeentebelang vraagt actief naar de mening van de inwoners over allerlei zaken betreffende hun eigen woonomgeving en we vragen hen mee te denken in oplossingen. Natuurlijk hebben onze leden invloed op de koers van Gemeentebelang zoals afgelopen week tijdens onze digitale ALV. Hier bespreken we belangrijke onderwerpen met elkaar zoals de spoorzone en de huisvesting ABG.

Het enthousiasme is ook te merken bij de jongere garde, dat zie je ook duidelijk terug bij Gemeentebelang. Het hebben van relatief veel jonge leden bepaalt de sfeer en geeft nieuw elan aan de partij. Dus als je invloed wil op belangrijke plaatselijke onderwerpen en meer wil betekenen voor de omgeving waarin je woont, denk dan eens aan Gemeentebelang! We verwelkomen je graag. Want “Waar je woont, moet het goed zijn”. Je kunt ons bereiken via info@gemeentebelang.org

Volop bouwplannen in de kern Rijen

Gemeentebelang: blij met de verschillende bouwinitiatieven

2021 lijkt het jaar te worden waarin zowel start gaat worden met bouwen van woningen en appartementen en waarin grote projecten hun uiteindelijke vorm zullen krijgen. Gemeentebelang kijkt reikhalzend uit naar deze ontwikkelingen. Er is een landelijke woningnood in alle prijsklassen en het dorp Rijen is in trek om te blijven en komen wonen. In dit artikel focussen we op de initiatieven in de kern Rijen, maar ook in de andere kern wordt hard gewerkt aan meer woningen.

Alle toekomstige woonlocaties in de kern Rijen op een rijtje:

 • Afgelopen week is de voorbereiding gestart voor de bouw van de 43 appartementen bij het station onder de naam Spoorzicht en Spoorhof.
 • Op het terrein van voormalige basisschool De Kring en het bijbehorende speelterrein worden 10 appartementen en 16 rijwoningen gerealiseerd.
 • De locatie van de voormalige marechausseekazerne wordt herontwikkeld tot woningbouw. Leystromen ontwikkelt hier 9 huurwoningen in het hogere sociale huursegment.
 • Op de hoek van het Raadhuisplein, verrijzen binnenkort 6 woningen. Vier tussen- en 2 hoekwoningen, schuin tegenover het gemeentehuis.
 • Het voormalige terrein van KIN installatietechniek ligt midden tussen de woningen, in totaal zullen op dit voormalige bedrijfsterrein 35 woningen komen. Hiervan zijn er tien patiowoningen, zeven eengezinswoningen en achttien appartementen.
 • Als het centrumplan Rijen gerealiseerd is zijn we in het dorp 20 appartementen rijker.
 • Ook als het voormalige zwembad is herontwikkeld zullen de nieuw gebouwde appartementen zorgen voor een breder woningaanbod in de betreffende wijk.
 • Bij de Margrieten zullen nieuwe woningen komen waarin werk en wonen gecombineerd zal worden.
 • In de Vliegende Vennen Noord-Oost zetten we in op bijzondere woonvormen en patiowoningen.
 • In de stationsstraat zullen 4 patiowoningen komen
 • Sinds kort ligt het ontwerpplan Tussen de Leijen ter inzage. Uiteindelijk komen er maximaal 375 nieuwe woningen, waarvan 40 sociale huurwoningen.
 • Bij de herstructurering van Rijen zullen 13 sociale huurappartementen en 7 rijwoningen worden gecreëerd.

Gemeentebelang is blij met al deze initiatieven. Er is veel behoefte aan woningen en appartementen. Onze aandachtspunten in de gemeenteraad liggen bij alle plannen op de diversiteit en verscheidenheid aan woningen, zodat er voldoende doorstroom kan ontstaan. Ook is het voor Gemeentebelang belangrijk dat we waar mogelijk bouwen voor zelfbewoning, en niet voor investeerders. De klimaatadaptatie van woningen zou al vanzelfsprekend moeten zijn, maar is een punt waar wij de nadruk op leggen. Veel projecten, veel keuze, waar zou jij willen wonen? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org

Prikpost Rijen niet beschikbaar voor Tilburgse ziekenhuizen

Gemeentebelang: weer aan de slag voor bloedprikken

Soms zijn er dossiers die blijven terugkomen in de gemeentepolitiek. Een voorbeeld daarvan is de prikpost in Rijen. Onlangs hoorde Gemeentebelang dat bloedprikken bij de SHL-groep in Rijen niet meer mogelijk is voor de ziekenhuizen in Tilburg. Slechts voor de ziekenhuizen in Breda kunnen onze inwoners terecht bij de prikpost, terwijl onze gemeente precies tussen Breda en Tilburg ligt, dat vinden wij raar.

In 2015 is Gemeentebelang bezig geweest met het weer mogelijk maken van bloedprikken voor de ziekenhuizen in Tilburg.  Door vragen te stellen aan het college van B&W en contacten te leggen met SHL-groep is het toen gelukt om bloedprikken voor de ziekenhuizen in Tilburg weer mogelijk te maken.

Maud van der Meer, fractievoorzitter Gemeentebelang

Afgelopen zomer kwam de prikpost wederom negatief in het nieuws, toen dreigden VGZ-verzekerden de mogelijkheid tot bloedprikken te verliezen. Met steun vanuit wethouder Ariane Zwarts en brieven van onder meer de seniorenvereniging is toen door VGZ besloten het contract met de SHL-groep wel te verlengen. Dat leek op goed nieuws voor de toekomst, maar nu heeft zich er dus een ander probleem aangediend. Zoals gezegd dat inwoners van onze gemeente voor de ziekenhuizen in Tilburg niet meer bij SHL kunnen laten prikken.

Ook nu wil Gemeentebelang zich inspannen om te zorgen dat onze inwoners niet naar Dongen of Tilburg hoeven als er bloedmonsters nodig zijn voor de ziekenhuizen in Tilburg. Bloedonderzoek is nodig voor medische doeleinden, en zou toegankelijk moeten zijn voor onze inwoners, zonder drempels en langere reistijd.

Gemeentebelang komt graag in contact met mensen voor wie het lastiger is geworden om bloed te laten prikken, doordat ze in hun woonplaats geen bloed konden laten prikken voor een ziekenhuis in Tilburg. We horen graag wat dit voor jou betekent, zodat we dit aan de wethouder kunnen meegeven. Gemeentebelang wil dat de inwoners van onze gemeente ook voor de Tilburgse ziekenhuizen weer terecht kunnen bij een prikpost in Rijen, Gilze of Molenschot. E-mail naar info@gemeentebelang.org

Nieuwe plaats skatebaan nog niet bekend

Gemeentebelang: verplaatsing skatebaan De Kring aandachtig volgen

In oktober vorig jaar schreven we als Gemeentebelang over de ontwikkelingen op de locatie van voormalig basisschool De Kring in Rijen. De plannen voor de nieuwbouw zijn bekend en de herontwikkeling zal spoedig starten. In de raadsvergadering van november 2020 hebben we tijdens het vragenuurtje vragen gesteld over de toekomst van de skatebaan, die zal moeten wijken voor de woningbouw.

Gemeentebelang is trots op de voorzieningen die we hebben in onze 4 kernen, en wil deze behouden en waar mogelijk verbeteren. Dit geldt dus ook voor de skatebaan, een belangrijke voorziening voor onze jeugd.

Maud van der Meer in gesprek op de skatebaan

Het is Gemeentebelang door een jaar corona-tijd wel duidelijk geworden dat speelplekken belangrijk zijn voor jongeren. Niet alleen om ook buitenshuis bezig te kunnen zijn zonder per se lid te zijn van een sportclub, maar ook omdat beweging gewoon noodzakelijk is. Het gebruik van de skatebaan is de afgelopen periode dan ook gestegen, en dat is ook niet gek. In deze periode waarin jongeren weinig kunnen, is buiten sporten en spelen populair. Van de skatebaan kun je gebruik maken wanneer je wilt en op deze manier ontmoet je elkaar op een goede manier.

Bij Gemeentebelang denken we dat skaten niet alleen moet worden gezien als buiten speelvoorziening maar ook als een sportactiviteit. Wist je dat skaten, net als vele andere sporten, een olympische sport is bij de spelen van Tokyo? De deelnemers aan dit onderdeel zijn allemaal ooit zelf begonnen, in hun eigen buurt op een skateboard en een skatebaan.

In oktober hebben we veel reacties gehad op onze oproep voor nieuwe locaties voor de skatebaan. Ook zijn we in gesprek gegaan met de jonge gebruikers van de skatebaan. Er zijn onder de jongeren veel goede ideeën over wat een goede vorm en plek zou zijn voor de skatebaan. Ze willen geen hangplek ver achteraf maar juist een gezellige plaats waar iedereen hun kunsten kan zien.

Omdat het nieuwbouwproject vordert, is het nu echt tijd om vaart te maken met de nieuwe skatebaan. Dit moet volgens Gemeentebelang zorgvuldig gebeuren, en vooral samen met de jongeren en toekomstige buurtbewoners. Gemeentebelang maakte zich zorgen over het uitblijven van duidelijkheid over de nieuwe skatebaan en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Vooral de bekostiging lijkt een probleem omdat de verplaatsing niet is meegenomen als onderdeel  van het nieuwe project. Ook is er maar een klein bedrag gereserveerd, wat niet voldoende is voor een nieuwe skatebaan. Deze maand komt er meer duidelijkheid over het proces. Gemeentebelang blijft het dan ook met interesse volgen. “Want waar je woont, moet het goed zijn”! Wil je meedenken of heb je andere ideeën? Neem dan contact op via Facebook of mail naar info@gemeentebelang.org